fbpx
Categories: stvaranjezdravlja, vesti

Održana prva interaktivna radionica ciklusa – “Važnost zdravog života”

Možemo li i kako da unapredimo svoj emocionalni, fizički i duhovni život, da živimo u svoj punini – pitanje je kojim će se baviti polaznici seminara “Stvaranje zdravlja”. Pod zajedničkim naslovom “Živite život u punini”, deset nedelja zaredom održavaće se interaktivne radionice koje pomažu da unapredimo zdravlje i dodamo kvalitet našim godinama i životu koji nam predstoji.

Prva u nizu ovih posebnih nedeljnih večeri, održana 17. februara, bavila se temom “Važnost zdravog života”. Voditelj i moderator prvog dela programa mr Vlado Havran razgovarao je sa uvaženim gostom dr Draganom Ivanovim, istaknutim internistom iz Novog Sada. Krenulo se od toga šta je zdrav život čoveka, te da to nije samo odsustvo bolesti već zdravo stanje tela i duha, kroz harmoničan odnos sa svojim Stvoriteljem. Zdrav život podrazumeva i sve ono što pojedinac radi sa svojim telom i ono šta u sebe unosi. Govoreći o uticaju genetike dr Ivanov je istakao da geni jesu naš potencijal, ali da nisu naša sudbina. Lični izbori i navike imaju najveći uticaj na naš život, a od palete genetskih materijala neki utiču na naše zdravlje, dok su drugi sasvim isključeni. S obzirom na to da smo slobodna bića mi biramo, odgovaramo i odlučujemo šta će sa nama biti, praveći svakodnevno nove izbore koji uzrokuju nastanak i opstanak zdravlja i bolesti. U Bibliji stoji da će poštovanje Božjih zakona zdravlja doneti dobro i nama i našim sinovima i sinovima naših sinova.

Neki od prvih zdravstvenih saveta koje smo čuli od dr Ivanova bili su da treba provoditi vreme na svežem vazduhu (u prirodi), izlagati se dovoljno sunčevoj svetlosti (do 30 minuta dnevno), biti fizički aktivan svakodnevno od 20 do 45 minuta, kao i da treba paziti na ishranu i odmor. Na naše zdravlje često mogu da imaju uticaja i ljudi s kojima dolazimo u kontakt, jer se sa njima povezujemo, provodimo vreme i razmenjujemo emocije. Umnožavanjem društvenih mreža došlo je do kidanja pravih odnosa i veza među ljudima, do pucanja istinske mreže među njima. Sve je manje prave, neposredne i kvalitetne komunikacije, nedostaje pogled, izraz lica i kontakt očima, što je i najbolji i najobjektivniji način da nekoga upoznamo i o njemu više saznamo.

Osnovni princip zdravog života je duhovnost, pa je time pobožnost i duboka vera (poverenje) u Boga značajan faktor u našem zdravlju. Zajednica sa Bogom, odnosno Bog sam, je izvor snage i podsticaja kako bismo napravili prave izbore i u njima istrajali. Zakoni zdravlja i života su od Boga te ih ne možemo ih menjati. Na nama ostaje da svoju slobodnu volju iskoristimo na najbolji mogući način i sebi na korist i te zakone prihvatimo i po njima živimo.

Posebnu notu ovoj večeri dali su Kristina Ušljebrka (kontrabas) i Tomislav Milošević (viola), izvedbom dveju muzičkih numera: Pasije po Mateju, pokajničke pesme, Johana Sebastijana Baha i Sonate za kontrabas i violu, prvi stav J. M. Špergera.

Drugi deo ovog prvog susreta obeležila je diskusija u manjim grupama, pod vođstvom moderatora. Svaki polaznik dobio je radnu svesku i materijal koji prati temu razgovora.

Nakon radionice druženje je nastavljeno pripremom i degustacijom zdravog šejka od voća.

Emina Ćirić