fbpx

Ime i logo

IME

Ime Adventisti sedmog dana (Naziv Hrišćanska adventistička crkva je naziv pod kojim je Crkva registrovana u državi) uključuje suštinska verovanja Crkve. “Adventisti” odslikava naše snažno ubeđenje u blizinu Hristovog drugog dolaska. “Sedmog dana” ukazuje na biblijsku Subotu koja je od Stvaranja uvek bila sedmi dan sedmice odnosno dan od odmora.

logoLOGO

Logo, takođe, odslikava suštinska verovanja Crkve. Njegova osnova je otvorena Biblija jer njena poruka treba da se čita i sprovede u praksu. U centru biblijske poruke nalazi se krst, i zato se ona nalazi u samom centru logo-a. Iznad krsta i otvorene Biblije uzdiže se plamen koji predstavlja Svetoga Duha, nosioca istine.

Drugi Hristov dolazak

Linije na vrhu dizajna govore o našoj veri u vaskrsenje i vaznesenje na Nebo, koje će se dogoditi prilikom Hristovog drugog dolaska.

Plamen

Dizajn plamena je formiran od tri linije koje predstavljaju tri anđela iz Otkrivenja 14 koji okružuju Zemlju, što se odnosi na našu misiju propovedanja evanđelja celom svetu. Ove linije formiraju oblik vatre koji je simbol Svetoga Duha.

Krst

Simbol krsta, koji predstavlja evanđelje spasenja, je postavljen u centar dizajna kako bi naglasio Hristovu žrtvu koja je centralna tema vere adventističkih hrišćana.

Otvorena Biblija

Biblija formira osnovu dizajna i govori o temelju naših verovanja. Otvorena je kako bi naglasila potrebu za potpunim prihvatanjem Božje reči.