fbpx

Crkvena organizacija

Hrišćanska adventistička crkva organizovana je putem delegatskog sistema, što znači da autoritet Crkve počiva na vernicima mesnih crkava. Izvršna odgovornost data je predstavničkim telima i službenicima da upravljaju Crkvom. Postoje četiri stepena crkvene strukture, i to od vernika koji čine mesne crkve do svetske crkvene organizacije.

  • Mesna crkva se sastoji od vernika.
  • Oblast ili misijsko polje čini više mesnih crkava u državi ili nekom području.
  • Uniju oblasti ili misijskih polja čine oblasti ili polja unutar šireg područja (često je to više regiona ili država).
  • Generalnu konferenciju, kao najveću organizacionu jedinicu, čine unije iz svih delova sveta. Divizije su odeljenja Generalne konferencije, i to s administrativnom odgovornošću za određeno geografsko područje.

Svaka organizaciona jedinica nastala je demokratskim načinom izbora. Mesne crkve biraju svoje službenike i crkvene odbore koji predstavljaju vođstvo lokalne crkve. Lokalne crkve biraju delegate koji na crkvenim saborima (svake 4 godine) biraju Oblasni Izvršni odbor i službenike (obično su to: predsednik, sekretar i blagajnik oblasti, kao i sekretari za pojedina odeljenja i službe unutar crkvene organizacije). Sličan se proces primjenjuje na unijskom saboru i zasedanjima Generalne konferencije, obično svakih pet godina, kada se biraju službenici i odbori, podnose izveštaji o radu u proteklom periodu i izglasavaju bitne odluke vezane za život Crkve. Generalna konferencija je najviši autoritet Crkve. Generalna konferencija u zasedanju (kada su prisutni delegati iz celog sveta), kao i Izvršni odbor Generalne konferencije između dva zasedanja su najviša tela koja upravljaju delovanjem Crkve širom sveta.

Više o crkvenoj organizaciji možete da pročitate u Crkvenom pravilniku Hrišćanske adventističke crkve.

 

JUGOISTOČNA EVROPSKA UNIJA

Jugoistočna evropska unija Hrišćanske adventističke crkve, sa sedištem u Beogradu u Srbiji, deo je Trans-evropske divizije (odeljenja) Generalne konferencije. Uniju sačinjavaju:

  • Južna crkvena oblast sa sedištem u Nišu u Srbiji, koordinira rad i život mesnih crkava na prostoru Srbije (bez AP Vojvodine) i Crne Gore.
  • Severna crkvena oblast sa sedištem u Novom Sadu u Srbiji, koordinira rad i život mesnih crkava na prostoru Autonomne pokrajine Vojvodine (Srbija).
  • Zapadna crkvena oblast sa sedištem u Banja Luci u Bosni i Hercegovini i
  • Makedonska misija sa sedištem u Skoplju u Makedoniji.

Posetite veb-sajt Jugoistočne evropske unije Hrišćanske adventističke crkve www.adventisti.net.