fbpx

Služba

VRHUNSKO POKAZIVANJE LJUBAVI OGLEDA SE U SLUŽBI DRUGIMA…

Dok opisuje prekretnicu u Isusovom životu s Njegovim učenicima Biblija kaže da Isus „do kraja ih ljubi“ (Jovan 13,1).

Kako je Isus pokazao učenicima koliko daleko seže Njegova ljubav? Skidanjem svog ogrtača, obavijanjem svojih bedara peškirom i pranjem nogu svakom učeniku, idući od jednog do drugog.

Stavljanjem po strani naših ličnih planova, služeći drugima mi živimo naše posvećenje radi njihove dobrobiti, često na štetu naše udobnosti.

Život našim sugrađanima po celom svetu zadaje bolne udarce. Društvo može ostati bez pitke vode, deca bez mogućnosti obrazovanja ili neka majka koja se bori da zbrine svoju decu može biti ubeđena da nema dobrih mogućnosti.

Božji Duh svakog dana motiviše ljude da budu nesebični i samopožrtvovani da bi menjali svet iz mesta beznađa u mesto nade.

Adventisti veruju da podsećanje da volimo Boga celim našim umom, srcem i dušom prirodno vodi ka posvećenosti ljubavi prema našim bližnjima kroz dela dobrote i službe.

Pozivamo vas da otkrijete neke od načina kojima mi pokušavamo da promenimo ovaj svet. I više od toga, pozvani ste da nam se pridružite i otkrijete na koji način Bog želi da menja ovaj svet kroz vas.

PORUKA KOJU TREBA DA PRENESEMO DRUGIMA

Isus je rekao: „Idite dakle i naučite sve narode“ (Matej 28,19). Ove reči, poznate kao „veliki nalog“, motivišu adventiste.

Godine 1847, Džon Nevins Endrus je krenuo ka Evropi kao prvi zvanični adventistički misionar. On je organizovao grupu vernika u Švajcarskoj i pomogao im da pokrenu izdavačku kuću.

Danas je Hrišćanska adventistička crkva prisutna u preko 200 zemalja. Njeno angažovanje podrazumeva pokrivanje zemaljske kugle programima satelitskih televizija i kratkotalasnih radija, ogroman izdavački program, hiljade škola, veliku mrežu bolnica i klinika i stotine misionara. Ono takođe sadrži i humanitarni rad širom sveta kroz Adventistički dobrotvorni rad (ADRA) i Adventističke službe društvu.

Misionski rad obuhvata ne samo širenje evanđelja o Isusu Hristu već i olakšavanje patnje. Isus je objasnio da će kada se vrati reći svojim sledbenicima: „Jer ogladneh, i daste mi da jedem; ožedneh, i napojiste me; gost bejah, i primiste me; go bejah, i odenuste me; bolestan bejah, i obiđoste me; u tamnici bejah, i dođoste k meni … kad učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste.“ (Matej 25,35-40)

Adventisti darežljivo podržavaju misionsko delo svojim desecima i darovima. Naš moto je: „Sve dok postoji i jedna osoba koja ne zna za Božju ljubav, mi ćemo i dalje biti misionari.“

POZIV NA SLUŽBU

Otkad je uspostavljena Adventistička služba socijalne pomoći (SAWS) 1956. godine, prioritet Hrišćanske adventističke crkve je stalno bio humanitarni rad i razvoj društva.

Danas, adventistički dobrotvorni rad seže u preko 120 zemalja i služi desetinama miliona ljudi svake godine. Ovaj prioritet proizilazi iz dubokog verovanja u službu drugima. Kroz ceo Stari zavet, Bog se starao za siromašne i manje srećne ljude koji su živeli u Izraelu. U Novom zavetu, spisi apostola Pavla pokazuju hrišćansku crkvu koja je dobrovoljno davala i darežljivo podržavala siromašne među sobom. (5. Mojsijeva 15,1-11; 2. Korinćanima 8,8-15)

Naš svet je ispunjen ratovima, prirodnim katastrofama, siromaštvom i glađu, a mi smo motivisani da dosegnemo one koji pate u ime Isusa. Naša vera nas inspiriše da pokažemo Hristovu ljubav svetu oko nas. Vera izražena kroz dela može da zahteva žrtvu, ali jedino nesebičnom službom drugima mi istinski odražavamo Hrista.

Naša aktivna vera je izražena lično u svakodnevnoj službi ljudima oko nas i kroz humanitarne organizacije kao što je Adventistički dobrotvorni rad (ADRA) i Adventističke službe društvu. Za adventiste, nije dovoljno znati da siromaštvo postoji. Mi moramo da živimo životom u kome blagodat koju nam je Bog dao teče ka drugima u obliku ljubavi, brige i darežljivosti. (Matej 25,31-45)

SLOBODA VEROISPOVESTI

Hrišćanska adventistička crkva snažno veruje u slobodu veroispovesti za sve ljude. Čovekova savest, a ne vlast, treba da diktira čoveku izbor da li će slaviti Boga ili ne.

Crkva zastupa ove ciljeve više od 100 godina, kroz Odeljenje za odnose sa javnošću i religioznu slobodu (PARL), kao i sradnjom sa vladama i religioznim i međunarodnim organizacijama.

Ovo zastupanje ima mnogo oblika – borbu protiv zakona koji uskraćuje religiozne slobode pojedinca, borbu za oslobađanje pojedinaca koji su u zatvoru iz religioznih razloga, podržavajući prava pojedinaca koji su otpušteni sa svojih poslova zato što su sledili svoju savestitd.

Kao zvanični glas Hrišćanske adventističke crkve po pitanju religiozne slobode i ljudskih prava, PARL ima kancelarije u Vašingtonu kako bi imala pogodan pristup Kongresu SAD-a; zatim u Njujorku, da bi se povezala sa Ujedinjenim nacijama; a i u glavnom sedištu crkve u Silver Springu, MD u SAD-u. PARL takođe podupire Međunarodno udruženje za religioznu slobodu (IRLA) u korist Hrišćanske adventističke crkve. IRLA, spaja predstavnike mnogih vera – uključujući katolike, baptiste, muslimane, Jevreje, mormone, budiste i druge – radi zajedničke borbe za slobodu veroispovesti. PARL i IRLA sprovode ovu važnu saradnju kroz organizovanje konferencija, festivala religiozne slobode i druga dešavanja, podižući kolektivnu svesnost o ovom problemu i obrazujući službenike vlasti po celom svetu.

Ovaj prioritet je od ključnog značaja za Hrišćansku adventističku crkvu. Sve dok po svetu ubrzano rastu denominacije, Crkva se često nalazi u religioznoj manjini, a samim tim, razume značaj obezbeđivanja da svim glasovima bude dozvoljeno da govore.

Hrišćanska adventistička crkva veruje da je borba protiv religioznog ugnjetavanja i odbrana prava pojedinca na bogosluženje prema njegovoj ili njenoj savesti – bez obzira na njegovo ili njeno religiozno opredeljenje – u svačijem najboljem interesu.