fbpx

Raspored bogosluženja

Sreda: Molitveni čas – 18 h

Subota prepodne – 9.30h

Subota popodne  – prema najavi

VEROVANJA

Sola Scriptura

Kao adventistički hrišćani mi verujemo da je Biblija jedino merilo vere i života, a da svaka doktrina i svako verovanje otkriva ljubav našeg Gospoda. U njoj srećemo Ličnost sa bezuslovnom ljubavlju.

DUHOVNOST

Božja ljubav je bezuslovna

Na stranicama Svetog pisma mi čujemo Boga kako kaže: “Pre nego te sazdah u utrobi, znah te” i “Ljubim te ljubavlju večnom” i shvatamo da nas naš Stvoritelj poznaje potpunije i voli dublje od bilo kog čoveka.

VITALNOST

Život je dar koji cenimo

Iako živimo u skrhanom svetu, mi još uvek imamo dar života koji odražava silu Stvoritelja. Pozivamo vas da naučite više o svrsi zdravog tela, prosvetljenog uma i radosnog duha koji se odražava u zdravim odnosima.

SLUŽBA

Pokazivanje ljubavi

Adventisti veruju da ljubav prema Bogu celim našim umom, srcem i dušom prirodno vodi ka posvećenosti i ljubavi prema našim bližnjima kroz dela dobrote i službe. Okrijte na koji način služimo.

“Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi,

da bude savršen čovek Božji, za svako dobro delo pripravljen.”

Druga poslanica Timotiju 3,16.17