BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga Samuilova - 5. glava

 1. A Filisteji uzeše kovčeg Božji, i odnesoše iz Even-Ezera u Azot.
 2. I uzevši Filisteji kovčeg Božji unesoše ga u dom Dagonov, i namjestiše ga do Dagona.
 3. A sjutradan kad ustaše Azoćani rano, a to Dagon ležaše ničice na zemlji pred kovčegom Gospodnjim; i oni uzeše Dagona i metnuše ga opet na njegovo mjesto. 2.Moj. 12, 12. 2.Moj. 18, 11. Sud. 16, 23. 1.Dnev. 16, 24. Psal. 95, 3. Psal. 96, 4. Isa. 19, 1. Isa. 46, 7. Naum 1, 14.
 4. A kad sjutradan rano ustaše, gle, opet Dagon ležaše ničice na zemlji pred kovčegom Gospodnjim, a glava Dagonu i obje ruke otsječene bijahu na pragu; samo trup od Dagona bješe ostao. Isa. 40, 18. Jer. 50, 2. Jezek. 6, 4. Jezek. 6, 6. Mih. 1, 7.
 5. Zato sveštenici Dagonovi i koji god ulaze u dom Dagonov ne staju na prag Dagonov u Azotu do danas. Sof. 1, 9.
 6. Tada oteža ruka Gospodnja Azoćanima, i moraše ih i udaraše ih šuljevima u Azotu i međama njegovijem. 2.Moj. 9, 3. 5.Moj. 28, 27. 1.Sam. 6, 5. Psal. 7, 11. Psal. 9, 17. Psal. 32, 4. Psal. 75, 8. Psal. 78, 66. Psal. 139, 19. Isa. 31, 3. Dan. 4, 35. Dela. 13, 11.
 7. A kad Azoćani vidješe šta je, rekoše: da ne stoji kod nas kovčeg Boga Izrailjeva; jer je ruka njegova teška nad nama i nad Dagonom bogom našim.
 8. I poslaše, te sabraše k sebi sve knezove Filistejske, i rekoše im: što ćemo činiti s kovčegom Boga Izrailjeva? A oni rekoše: da se prenese u Gat kovčeg Boga Izrailjeva. I prenesoše kovčeg Boga Izrailjeva.
 9. A kad ga prenesoše, bi ruka Gospodnja na gradu s mukom vrlo velikom, i stade biti građane od maloga do velikoga, i dođoše na njih tajni šuljevi. 5.Moj. 2, 15. 1.Sam. 7, 13. Psal. 78, 66.
 10. Zato poslaše kovčeg Božji u Akaron; a kad dođe kovčeg Božji u Akaron, povikaše Akaronjani govoreći: donesoše k nama kovčeg Boga Izrailjeva da pomori nas i naš narod.
 11. Zato poslaše, te sabraše sve knezove Filistejske, i rekoše: pošljite kovčeg Boga Izrailjeva neka se vrati na svoje mjesto, da ne pomori nas i naroda našega. Jer bijaše smrtan strah po cijelom gradu, i vrlo teška bijaše ruka Gospodnja ondje.
 12. Jer ljudi koji ostajahu živi bolovahu od šuljeva tako da se vika u gradu podizaše do neba. 2.Moj. 11, 6. Prič. 21, 13. Isa. 15, 3. Jer. 14, 2. Jer. 25, 34. Amos 5, 17.