BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Otkrivenje - 3. glava

 1. I anđelu Sardske crkve napiši: tako govori onaj što ima sedam Duhova Božijih, i sedam zvijezda: znam tvoja djela, da imaš ime da si živ, a mrtav si. Luka 15, 24. Luka 15, 32. Ef. 2, 1. Kol. 2, 13. Otkr. 1, 4.
 2. Straži, i utvrđuj ostale koji hoće da pomru; jer ne nađoh tvojijeh djela savršenijeh pred Bogom svojijem.
 3. Opominji se dakle, kako si primio i kako si čuo, i drži i pokaj se. Ako li ne uzastražiš, doći ću na tebe kao lupež, i nećeš čuti u koji ću čas doći na tebe. Amos 4, 12. Luka 12, 39.
 4. Ali imaš malo imena i u Sardu, koji ne opoganiše svojijeh haljina, i hodiće sa mnom u bijelima, jer su dostojni. Dela. 1, 15. Juda 1, 23. Otkr. 7, 9. Otkr. 7, 13.
 5. Koji pobijedi on će se obući u haljine bijele, i neću izbrisati imena njegova iz knjige života, i priznaću ime njegovo pred ocem svojijem i pred anđelima njegovima. 2.Moj. 32, 32. Psal. 69, 28. Mat. 10, 32. Fil. 4, 3. Otkr. 21, 27.
 6. Ko ima uho neka čuje šta govori Duh crkvama.
 7. I anđelu Filadelfijske crkve napiši: tako govori sveti istiniti, koji ima ključ Davidov, koji otvori i niko ne zatvori, koji zatvori i niko ne otvori. Jov 12, 14. Isa. 22, 22. Mat. 16, 19. Luka 1, 32. Dela. 3, 14. 1.Jov. 5, 20. Otkr. 1, 18.
 8. Znam tvoja djela; gle, dadoh pred tobom vrata otvorena, i niko ih ne može zatvoriti; jer imaš malo sile, i držao si moju riječ, i nijesi se odrekao imena mojega. 2.Kor. 2, 12.
 9. Evo dajem one iz zbornice sotonine koji govore da su Jevreji a nijesu, nego lažu; evo ću ih učiniti da dođu i da se poklone pred nogama tvojima, i da poznadu da te ja ljubim.Isa. 49, 23. Dan. 5, 14.
 10. Jer si održao riječ trpljenja mojega, i ja ću tebe sačuvati od časa iskušenja, koji će doći na sav vasioni svijet da iskuša one koji žive na zemlji. 2.Pet. 2, 9. Otkr. 16, 14.
 11. Evo ću doći brzo: drži što imaš, da niko ne uzme vijenca tvojega.
 12. Koji pobijedi učiniću ga stub u crkvi Boga svojega, i više neće izići napolje; i napisaću na njemu ime Boga svojega, i ime novoga Jerusalima, grada Boga mojega, koji silazi s neba od Boga mojega, i ime moje novo. Isa. 65, 15. Jezek. 40, 49. Gal. 2, 9. Gal. 4, 26. Jevr. 12, 22. Otkr. 14, 1. Otkr. 21, 1. Otkr. 21, 25. Otkr. 22, 4.
 13. Ko ima uho neka čuje šta govori Duh crkvama.
 14. I anđelu Laodikijske crkve napiši: tako govori Amin, svjedok vjerni i istiniti, početak stvorenja Božijega: Prič. 8, 22. Isa. 55, 4. Jovan 1, 1. Jovan 1, 49. 2.Kor. 1, 20. Otkr. 22, 6.
 15. Znam tvoja djela da nijesi ni studen ni vruć. O da si studen ili vruć!
 16. Tako, budući mlak, i nijesi ni studen ni vruć, izbljuvaću te iz usta svojijeh.
 17. Jer govoriš: bogat sam, i obogatio sam se, i ništa ne potrebujem; a ne znaš da si ti nesrećan, i nevoljan, i siromah, i slijep, i go. Prič. 13, 7. Os. 12, 9. Zah. 11, 5. Luka 1, 53.
 18. Svjetujem te da kupiš u mene zlata žeženoga u ognju, da se obogatiš; i bijele haljine, da se obučeš, i da se ne pokaže sramota golotinje tvoje; i masti očinjom pomaži oči svoje da vidiš. Isa. 55, 1. Mat. 13, 44. 2.Kor. 5, 3.
 19. Ja koje god ljubim one i karam i poučavam; postaraj se dakle, i pokaj se. 5.Moj. 8, 5. Prič. 3, 11. Isa. 26, 16. Jevr. 12, 5.
 20. Evo stojim na vratima i kucam: ako ko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njime, i on sa mnom. Psal. 24, 9. Pesma 5, 2. Isa. 1, 18. Luka 12, 37. Jovan 14, 23.
 21. Koji pobijedi daću mu da sjede sa mnom na prijestolu mojemu, kao i ja što pobijedih i sjedoh s ocem svojijem na prijestolu njegovu. Dan. 7, 22. Mat. 19, 28. 1.Kor. 6, 2. Otkr. 2, 26.
 22. Ko ima uho neka čuje šta govori Duh crkvama.