BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Otkrivenje - 22. glava

 1. I pokaza mi čistu rijeku vode života, bistru kao kristal, koja izlažaše od prijestola Božijega i jagnjetova.Psal. 36, 8. Jezek. 47, 1. Zah. 14, 8. Jovan 7, 38.
 2. Nasred ulica njegovijeh i s obje strane rijeke drvo života, koje rađa dvanaest rodova dajući svakoga mjeseca svoj rod; i lišće od drveta bijaše za iscjeljivanje narodima. 1.Moj. 2, 9. 1.Moj. 3, 22. Otkr. 2, 7. Otkr. 21, 21. Otkr. 21, 24.
 3. I više neće biti nikakve prokletinje; i prijestol Božij i jagnjetov biće u njemu; i sluge njegove posluživaće ga,Psal. 16, 11. Jezek. 48, 35. Zah. 14, 11. Mat. 25, 41. Otkr. 7, 15. Otkr. 21, 4.
 4. I gledaće lice njegovo, i ime njegovo biće na čelima njihovima. Mat. 5, 8. 1.Kor. 13, 12. 1.Jov. 3, 2. Otkr. 3, 12.
 5. I noći tamo neće biti, i neće potrebovati vidjela od žiška, ni vidjela sunčanoga, jer će ih obasjavati Gospod Bog; i carovaće va vijek vijeka.Psal. 36, 9. Psal. 84, 11. Isa. 60, 19. Dan. 7, 27. Zah. 14, 7. Rim. 5, 17. 2.Tim. 2, 12. 1.Pet. 1, 3. Otkr. 3, 21.
 6. I reče mi: ovo su riječi vjerne i istinite, i Gospod Bog svetijeh proroka posla anđela svojega da pokaže slugama svojima šta će biti skoro. Jevr. 1, 1.
 7. Evo ću doći skoro: blago onome koji drži riječi proroštva knjige ove. Otkr. 22, 18.
 8. I ja Jovan vidjeh ovo i čuh; i kad čuh i vidjeh, padoh da se poklonim na noge anđela koji mi ovo pokaza. Otkr. 19, 10.
 9. I reče mi: gle, nemoj, jer sam i ja sluga kao i ti i braća tvoja proroci i oni koji drže riječi knjige ove. Bogu se pokloni.
 10. I reče mi: ne zapečaćavaj riječi proroštva knjige ove; jer je vrijeme blizu. Dan. 8, 26. Dan. 12, 4. Dan. 12, 9.
 11. Ko čini nepravdu, neka čini još nepravdu; i ko je pogan, neka se još pogani; i ko je pravedan, neka još čini pravdu; i ko je svet, neka se još sveti.Jezek. 3, 27. 2.Tim. 3, 13.
 12. I evo ću doći skoro, i plata moja sa mnom, da dam svakome po djelima njegovijem. Isa. 40, 10. Mat. 16, 27. Rim. 2, 6. Rim. 14, 12.
 13. Ja sam alfa i omega, početak i svršetak, prvi i pošljednji. Isa. 41, 4. Isa. 44, 6.
 14. Blago onima koji tvore zapovijesti njegove, da im bude vlast na drvo života, i da uđu na vrata u grad.Dan. 12, 12. Otkr. 21, 12.
 15. A napolju su psi i vračari i kurvari i krvnici i idolopoklonici i svaki koji ljubi i čini laž. Zah. 14, 21.
 16. Ja Isus poslah anđela svojega da vam ovo posvjedoči u crkvama. Ja sam korijen i rod Davidov, i sjajna zvijezda danica.4.Moj. 24, 17. Isa. 11, 1. Jer. 23, 5. Zah. 6, 12. 1.Pet. 3, 22.
 17. I Duh i nevjesta govore: dođi. I koji čuje neka govori: dođi. I ko je žedan neka dođe, i ko hoće neka uzme vodu života zabadava. Isa. 55, 1. Jovan 4, 14. Jovan 7, 37. Otkr. 21, 6.
 18. Jer svjedočim svakome koji čuje riječi proroštva knjige ove; ako ko dometne ovome, Bog će nametnuti na njega zla napisana u knjizi ovoj; 5.Moj. 4, 2. 5.Moj. 12, 32. Prič. 30, 6.
 19. I ako ko oduzme od riječi knjige proroštva ovoga, Bog će oduzeti njegov dijel od knjige života, i od grada svetoga, i od onoga što je napisano u knjizi ovoj. 2.Moj. 32, 33.
 20. Govori onaj koji svjedoči ovo: da, doći ću skoro! Amin. Da, dođi, Gospode Isuse.
 21. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa svima vama. Amin.