BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Otkrivenje - 20. glava

 1. I vidjeh anđela gdje silazi s neba, koji imaše ključ od bezdana i verige velike u ruci svojoj. Otkr. 1, 18.
 2. I uhvati aždahu, staru zmiju, koja je đavo i sotona, i sveza je na hiljadu godina, 2.Pet. 2, 4. Otkr. 12, 7. Otkr. 12, 9.
 3. I u bezdan baci je, i zatvori je, i zapečati nad njom, da više ne prelašćuje naroda, dok se ne navrši hiljada godina; i potom valja da bude odriješena na malo vremena. Dan. 6, 17. Mat. 24, 24. Otkr. 16, 14.
 4. I vidjeh prijestole, i sjeđahu na njima, i dade im se sud, i duše isječenijeh za svjedočanstvo Isusovo i za riječ Božiju, koji se ne pokloniše zvijeri ni ikoni njezinoj, i ne primiše žiga na čelima svojima i na ruci svojoj; i oživlješe i carovaše s Hristom hiljadu godina.Dan. 7, 9. Dan. 7, 22. Mat. 19, 28. Luka 22, 30. Rim. 8, 17. 1.Kor. 6, 2. 1.Kor. 6, 3. Otkr. 6, 9. Otkr. 13, 12.
 5. A ostali mrtvaci ne oživlješe, dokle se ne svrši hiljada godina. Ovo je prvo vaskrsenije.
 6. Blažen je i svet onaj koji ima dijel u prvom vaskrseniju; nad njima druga smrt nema oblasti, nego će biti sveštenici Bogu i Hristu, i carovaće s njim hiljadu godina. Isa. 61, 6. 1.Pet. 2, 9. Otkr. 2, 11. Otkr. 5, 10. Otkr. 21, 8.
 7. I kad se svrši hiljada godina, pustiće se sotona iz tamnice svoje, Otkr. 9, 15.
 8. I izići će da vara narode po sva četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, da ih skupi na boj, kojijeh je broj kao pijesak morski. Jezek. 38, 2. 1.Pet. 5, 8. Otkr. 7, 1. Otkr. 16, 14.
 9. I iziđoše na širinu zemlje, i opkoliše oko svetijeh, i grad ljubazni; i siđe oganj od Boga s neba, i pojede ih. Isa. 8, 8.
 10. I đavo koji ih varaše bi bačen u jezero ognjeno i sumporito, gdje je zvijer i lažni prorok; i biće mučeni dan i noć va vijek vijeka. Dan. 7, 11.
 11. I vidjeh veliki bijel prijestol, i onoga što sjeđaše na njemu, od čijega lica bježaše nebo i zemlja, i mjesta im se ne nađe. Dan. 2, 35. 2.Pet. 3, 7. 2.Pet. 3, 10.
 12. I vidjeh mrtvace male i velike gdje stoje pred Bogom, i knjige se otvoriše; i druga se knjiga otvori, koja je knjiga života; i sud primiše mrtvaci kao što je napisano u knjigama, po djelima svojima. Psal. 69, 28. Dan. 7, 10. Dan. 12, 1. Mat. 16, 27. Rim. 2, 6. 2.Kor. 5, 10. Fil. 4, 3. 1.Sol. 4, 15. 1.Sol. 4, 17.
 13. I more dade svoje mrtvace, i smrt i pakao dadoše svoje mrtvace; i sud primiše po djelima svojima.
 14. I smrt i pakao bačeni biše u jezero ognjeno. I ovo je druga smrt. 1.Kor. 15, 26. Otkr. 2, 11.
 15. I ko se ne nađe napisan u knjizi života, bačen bi u jezero ognjeno.