BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Jakovljeva - 5. glava

HAC logo
 1. Hodite vi sad, bogati, plačite i ridajte za svoje ljute nevolje koje idu na vas. Sof. 1, 11.
 2. Bogatstvo vaše istruhnu, i haljine vaše pojedoše moljci;
 3. Zlato vaše i srebro zarđa, i rđa njihova biće svjedočanstvo na vas: izješće tijelo vaše kao oganj. Stekoste bogatstvo u pošljednje dane. Rim. 2, 5.
 4. Gle, viče plata vašijeh poslenika koji su radili njive vaše i vi ste im otkinuli; i vika žetelaca dođe do ušiju Gospoda Savaota. 1.Moj. 4, 10. 2.Moj. 2, 23. 2.Moj. 3, 9. 3.Moj. 19, 13. 5.Moj. 24, 15. Jov 34, 28. Isa. 3, 14. Jer. 22, 13. Mal. 3, 5.
 5. Veseliste se na zemlji, i nasladiste se; uhraniste srca svoja, kao na dan zaklanja. Jer. 12, 3. Zah. 11, 4.
 6. Osudiste, ubiste pravednika, i ne brani vam se. Amos 8, 4.
 7. Trpite dakle, braćo moja, do dolaska Gospodnjega. Gle, težak čeka plemenitoga roda iz zemlje, i rado trpi dok ne primi dažd rani i pozni. 5.Moj. 11, 14. Jovan 21, 23.
 8. Trpite dakle i vi, i utvrdite srca svoja, jer se dolazak Gospodnji približi. Fil. 4, 5.
 9. Ne uzdišite jedan na drugoga, braćo, da ne budete osuđeni: gle, sudija stoji pred vratima. 1.Moj. 8, 21.
 10. Uzmite, braćo moja, za ugled stradanja proroke koji govoriše u ime Gospoda. Mat. 5, 12.
 11. Gle, blažene nazivamo one koji pretrplješe. Trpljenje Jovljevo čuste, i pošljedak Gospodnji vidjeste: jer je Gospod milostiv i smiluje se. 2.Moj. 34, 6. 4.Moj. 14, 18. Jov 1, 21. Jov 42, 10. Psal. 25, 6. Dan. 9, 9. Luka 6, 36. Rim. 2, 4.
 12. A prije svega, braćo moja, ne kunite se ni nebom ni zemljom, ni drugom kakvom kletvom; nego neka bude što jest da, i što nije ne, da ne padnete pod sud. Mat. 5, 34.
 13. Muči li se ko među vama, neka se moli Bogu; je li ko veseo, neka hvali Boga.
 14. Boluje li ko među vama, neka dozove starješine crkvene, te neka čitaju molitvu nad njim, i neka ga pomažu uljem u ime Gospodnje. Mar. 6, 13. 1.Tim. 5, 17. 1.Pet. 5, 1.
 15. I molitva vjere pomoći će bolesniku, i podignuće ga Gospod; i ako je grijehe učinio, oprostiće mu se. Isa. 33, 24. Mat. 9, 2.
 16. Ispovijedajte dakle jedan drugome grijehe, i molite se Bogu jedan za drugoga, da ozdravljate; jer neprestana molitva pravednoga mnogo može pomoći. 1.Moj. 20, 17. 4.Moj. 11, 2. 5.Moj. 9, 18. Jov 42, 8. Jer. 27, 18. Jona 1, 8. Otkr. 11, 6.
 17. Ilija bješe čovjek smrtan kao i mi, i pomoli se Bogu da ne bude dažda, i ne udari dažd na zemlji za tri godine i šest mjeseci. 1.Car. 17, 1. 1.Car. 18, 1. 1.Car. 18, 42. Dela. 14, 15. Otkr. 11, 6.
 18. I opet se pomoli i nebo dade dažd, i zemlja iznese rod svoj. 1.Car. 8, 36.
 19. Braćo! ako ko od vas zađe s puta istine, i obrati ga ko,
 20. Neka zna da će onaj koji obrati grješnika s krivoga puta njegova spasti dušu od smrti, i pokriti mnoštvo grijeha. Psal. 32, 1. 1.Tim. 4, 16.