BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Jakovljeva - 4. glava

HAC logo
 1. Otkuda ratovi i raspre među nama? Ne otuda li, od slasti vašijeh, koje se bore u vašijem udima? Tit. 3, 9.
 2. Želite i nemate; ubijate i zavidite, i ne možete da dobijete; borite se i vojujete, i nemate, jer ne ištete. 2.Dnev. 16, 12. Psal. 10, 4.
 3. Ištete, i ne primate, jer zlo ištete, da u slastima svojijem trošite. 1.Car. 3, 11. Jov 27, 9. Psal. 66, 18. Prič. 1, 28.
 4. Preljubočinci i preljubočinice! ne znate li da je prijateljstvo ovoga svijeta neprijateljstvo Bogu? Jer koji hoće svijetu prijatelj da bude, neprijatelj Božij postaje. Jovan 15, 19. Gal. 1, 10. 1.Jov. 2, 15.
 5. Ili mislite da pismo uzalud govori: duh koji u nama živi mrzi na zavist? 1.Moj. 8, 21.
 6. A on daje veću blagodat. Jer govori: Gospod suproti se ponositima, a poniženima daje blagodat. Psal. 138, 6. Prič. 3, 34. Mat. 23, 12. Mar. 9, 35. Luka 18, 14. Luka 22, 26.
 7. Pokorite se dakle Bogu, a protivite se đavolu, i pobjeći će od vas.Ef. 4, 27. 1.Pet. 5, 9.
 8. Približite se k Bogu, i on će se približiti k vama. Očistite ruke, grješnici, popravite srca svoja, nepostojani. 1.Moj. 18, 23. Isa. 55, 6. Os. 6, 1.
 9. Budite žalosni i plačite i jaučite: smijeh vaš neka se pretvori u plač, i radost u žalost.
 10. Ponizite se pred Gospodom, i podignuće vas.
 11. Ne opadajte jedan drugoga, braćo; jer ko opada brata ili osuđuje brata svojega opada zakon i osuđuje zakon, a ako zakon osuđuješ, nijesi tvorac zakona, nego sudija.
 12. Jedan je zakonodavac i sudija, koji može spasti i pogubiti; a ti ko si što drugoga osuđuješ? Mat. 10, 28.
 13. Slušajte sad vi koji govorite: danas ili sjutra poći ćemo u ovaj ili onaj grad, i sjedićemo ondje jednu godinu, i trgovaćemo i dobijaćemo.
 14. Vi koji ne znate šta će biti sjutra. Jer šta je vaš život? On je para, koja se za malo pokaže, a potom je nestane.
 15. Mjesto da govorite: ako Gospod htjedbude, i živi budemo, učinićemo ovo ili ono.
 16. A sad se hvalite svojijem ponosom. Svaka je hvala takova zla.
 17. Jer koji zna dobro činiti i ne čini, grijeh mu je. Luka 12, 47. Jovan 9, 41. Rim. 1, 20.