BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Titu - 3. glava

 1. Opominji ih da budu pokorni i poslušni gospodarima i zapovjednicima, i gotovi na svako dobro djelo; Jevr. 13, 21.
 2. Ni na koga da ne hule, da se ne svađaju, nego da budu mirni, svaku krotost da pokazuju svijem ljudima, 2.Moj. 20, 16. Ef. 4, 31.
 3. Jer i mi bijasmo negda ludi, i nepokorni, i prevareni, služeći različnijem željama i slastima, u pakosti i zavisti živeći, mrski budući i mrzeći jedan na drugoga. 2.Tim. 3, 6.
 4. A kad se pokaza blagodat i čovjekoljublje spasa našega Boga,
 5. Ne za djela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas banjom prerođenja i obnovljenjem Duha svetoga, Mat. 3, 11. Jovan 3, 3. Jovan 3, 5. Rim. 3, 20. Gal. 2, 16. 1.Pet. 3, 20. 1.Pet. 3, 21.
 6. Kojega izli na nas obilno kroz Isusa Hrista spasitelja našega, Jezek. 36, 25. Joil 2, 28. Rim. 5, 5.
 7. Da se opravdamo blagodaću njegovom, i da budemo našljednici života vječnoga po nadu.
 8. Sine Tite! istinita je riječ, i u ovome hoću da utvrđuješ, da se oni koji vjerovaše Bogu trude i staraju za dobro djelo: ovo je korisno ljudima i dobro.
 9. A ludijeh zapitkivanja i teftera od plemena, i svađa i prepiranja o zakonu kloni se; jer je to nekorisno i prazno. Mat. 22, 28. 1.Tim. 1, 4.
 10. Čovjeka jeretika po prvome i drugom svjetovanju kloni se,Mat. 18, 17. 2.Kor. 13, 2. 2.Jov. 1, 10.
 11. Znajući da se takovi izopačio, i griješi, i sam je sebe osudio. Mat. 25, 26. Dela. 13, 46.
 12. Kad pošljem k tebi Artemu ili Tihika, postaraj se da dođeš k meni u Nikopolj, jer sam namislio da ondje zimujem. Dela. 20, 4.
 13. Zinu zakonika i Apola lijepo opremi da imaju sve što im treba. Dela. 18, 24.
 14. Ali i naši neka se uče napredovati u dobrijem djelima, ako gdje bude od potrebe da ne budu bez roda. Kol. 1, 10.
 15. Pozdravljaju te svi koji su sa mnom. Pozdravi sve koji nas ljube u vjeri. Blagodat sa svima vama. Amin.