BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Titu - 1. glava

 1. Od Pavla, sluge Božijega, a apostola Isusa Hrista po vjeri izbranijeh Božijih, i po poznanju istine pobožnosti, 1.Tim. 6, 3. 2.Tim. 2, 25.
 2. Za nad vječnoga života, koji obeća nelažni Bog prije vremena vječnijeh, 2.Tim. 1, 9. 1.Pet. 1, 20.
 3. A javi u vremena svoja riječ svoju propovijedanjem, koje je meni povjereno po zapovijesti spasitelja našega Boga, Isa. 12, 2. Dela. 9, 15. Tit. 2, 10. Tit. 2, 13.
 4. Titu, pravome sinu po vjeri nas obojice, blagodat, milost, mir od Boga oca i Gospoda Isusa Hrista, spasa našega. 2.Kor. 2, 13. Gal. 2, 3.
 5. Zato te ostavih u Kritu da popraviš što je nedovršeno, i da postaviš po svijem gradovima sveštenike, kao što ti ja zapovjedih, Dela. 14, 23. 1.Kor. 11, 34.
 6. Ako je ko bez mane, jedne žene muž, i ima vjernu djecu, koju ne kore za kurvarstvo ili za nepokornost.
 7. Jer vladika treba da je bez mane, kao Božij pristav; ne koji sebi ugađa, ne gnjevljiv, ne pijanica, ne bojac, ne lakom na pogani dobitak; 3.Moj. 10, 9. Mat. 24, 45.
 8. Nego gostoljubiv, blag, pošten, pravedan, svet, čist;
 9. Koji se drži vjerne riječi po nauci, da bude kadar i svjetovati sa zdravom naukom, i pokarati one koji se protive. 1.Tim. 1, 10.
 10. Jer ima mnogo neposlušnijeh, praznogovorljivijeh, i umom prevarenijeh, a osobito koji su iz obrezanja, Dela. 15, 1.
 11. Kojima treba usta zatvoriti; koji cijele kuće izopačuju učeći što ne treba, poganoga dobitka radi. Mat. 23, 14.
 12. A reče neko od njih, njihov prorok: Krićani svagda lažljivi, zli zvjerovi, besposleni trbusi. Dela. 17, 28.
 13. Svjedočanstvo je ovo istinito; zaradi toga uzroka karaj ih bez šteđenja, da budu zdravi u vjeri,
 14. Ne slušajući Jevrejskijeh gatalica ni zapovijesti ljudi koji se odvraćaju od istine. Isa. 29, 13. Mat. 15, 9.
 15. Čistima je sve čisto; a poganima i nevjernima ništa nije čisto, nego je opoganjen njihov i um i savjest.Agej 2, 14. Luka 11, 39. Dela. 10, 15. Rim. 14, 14.
 16. Govore da poznaju Boga, a djelima ga se odriču; jer su mrski i neposlušni, i ni za kakvo dobro djelo valjani. Jezek. 33, 31.