BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva poslanica Timotiju - 6. glava

HAC logo
 1. Robovi koji su god pod jarmom da pokazuju svaku čast svojijem gospodarima, da se ne huli na ime Božije i na nauku. 2.Sam. 12, 14. Isa. 52, 5. Tit. 2, 9.
 2. A koji imaju krštene gospodare, da ne postaju nemarljivi za njih što su braća, nego još bolje da služe, jer su vjerni i ljubazni, zajedničari u blagodati. Ovo uči i svjetuj. Kol. 4, 1.
 3. Ako li ko drukčije uči, i ne pristaje na zdrave riječi Gospoda našega Isusa Hrista i na nauku pobožnu,
 4. Nadu se ne znajući ništa, nego bolujući od zapitkivanja i praznijeh prepiranja, oda šta postaje zavist, svađa, huljenje, zle misli, 1.Kor. 8, 2.
 5. Zaludna prepiranja onakovijeh ljudi koji imaju um izopačen i nemaju istine, koji misle da je pobožnost trgovina. Kloni se takovijeh. Jov 1, 10. Rim. 16, 17. 2.Tim. 3, 8. Tit. 1, 11.
 6. Ali jest velika trgovina pobožnost sa zadovoljstvom. Psal. 37, 16. Luka 12, 31.
 7. Jer ništa ne donesosmo na ovaj svijet, dakle ne možemo ništa ni odnijeti. Jov 1, 21. Psal. 49, 17. Prop. 5, 15.
 8. A kad imamo hranu i odjeću, ovijem da budemo dovoljni. 1.Moj. 28, 20.
 9. A koji hoće da se obogate oni upadaju u napasti i zamke, i u mnoge lude škodljive želje, koje potapaju čovjeka u propast i pogibao. Mat. 13, 22.
 10. Jer je korijen sviju zala srebroljublje kojemu neki predavši se zađoše od vjere i na sebe navukoše muke velike. 2.Moj. 23, 8.
 11. A ti, o čovječe Božij! bjegaj od ovoga, a idi za pravdom, pobožnosti, vjerom, ljubavi, trpljenjem, krotosti. 5.Moj. 33, 1.
 12. Bori se u dobroj borbi vjere, muči se za vječni život na koji si i pozvan, i priznao si dobro priznanje pred mnogijem svjedocima. Zah. 10, 5. Ef. 6, 10. Ef. 6, 16. Fil. 3, 12. 2.Tim. 2, 2. Jevr. 13, 23.
 13. Zapovijedam ti pred Bogom koji sve oživljuje, i Hristom Isusom koji svjedoči za vladanja Pontija Pilata dobro priznanje, Jovan 18, 37. Otkr. 1, 5.
 14. Da držiš zapovijest čistu i nezazornu do dolaska Gospoda našega Isusa Hrista, 1.Sol. 3, 13.
 15. Koji će u svoje vrijeme pokazati blaženi i jedini silni car nad carevima i gospodar nad gospodarima, 1.Tim. 1, 11. Otkr. 17, 14.
 16. Koji sam ima besmrtnost, i živi u svjetlosti kojoj se ne može pristupiti, kojega niko od ljudi nije vidio, niti može vidjeti, kojemu čast i država vječna. Amin. 2.Moj. 33, 20. 5.Moj. 4, 12. 2.Dnev. 5, 14. Jovan 5, 26. Jovan 6, 46. Ef. 3, 21. Fil. 4, 20.
 17. Bogatima na ovome svijetu zapovijedaj da se ne ponose niti uzdaju u bogatstvo propadljivo, nego u Boga živoga, koji nam sve daje izobilno za užitak;
 18. Neka dobro čine, neka se bogate u dobrijem djelima, neka budu podašni, zajednični,
 19. Sabirajući sebi temelj dobar za unapredak, da prime život vječni.
 20. O Timotije! sačuvaj što ti je predano, kloni se poganijeh praznijeh razgovora i prepiranja lažno nazvanoga razuma,
 21. Kojijem se neki hvaleći otpadoše od vjere. Blagodat s tobom. Amin.