BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva poslanica Timotiju - 3. glava

 1. Istinita je riječ: ako ko vladičanstva želi dobru stvar želi. Dela. 20, 28. Fil. 1, 1. Tit. 1, 7.
 2. Ali vladika treba da je bez mane, jedne žene muž, trijezan, pametan, pošten, gostoljubiv, vrijedan da uči; 1.Tim. 3, 11. 1.Tim. 4, 11. 1.Tim. 4, 12. 1.Tim. 5, 10. 1.Tim. 6, 11. Tit. 1, 6. Tit. 2, 3.
 3. Ne pijanica, ne bojac, ne lakom, nego krotak, miran, ne srebroljubac; 1.Dnev. 2, 2. Jevr. 13, 5.
 4. Koji svojijem domom dobro upravlja, koji ima poslušnu djecu sa svakijem poštenjem;Isu. 24, 15. 1.Dnev. 1, 3.
 5. A ako ko ne umije svojijem domom upravljati, kako će se moći starati za crkvu Božiju? 1.Tim. 5, 1.
 6. Ne novokršten, da se ne bi naduo, i upao u sud đavolji. Tit. 3, 11. 1.Pet. 1, 5.
 7. A valja da ima i dobro svjedočanstvo od onijeh koji su napolju, da ne bi upao u sramotu i u zamku đavolju. Kol. 4, 5. 1.Pet. 2, 12.
 8. Tako i đakoni treba da budu pošteni, ne dvojezični, ne koji mnogo vina piju, ne lakomi na dobitak pogan,
 9. Koji imaju tajnu vjere u čistoj savjesti. Jevr. 13, 18.
 10. A i ovi da se kušaju najprije, pa onda da služe, ako su bez mane. Dela. 6, 3.
 11. Tako i žene treba da su poštene, ne koje opadaju, trijezne, vjerne u svemu. Tit. 1, 8. Tit. 2, 4.
 12. Đakoni da bivaju jedinijeh žena muževi, koji dobro upravljaju djecom i svojijem domovima.1.Tim. 5, 14. Tit. 2, 4.
 13. Jer koji dobro služe oni dobivaju sebi dobar postup, i veliku slobodu u vjeri Isusa Hrista. Jevr. 4, 16.
 14. Ovo ti pišem nadajući se da ću skoro doći k tebi. Rim. 1, 13.
 15. Ako li se zabavim, da znaš kako treba življeti u domu Božijemu, koji je crkva Boga živoga, stup i tvrđa istine.
 16. I, kao što je priznato, velika je tajna pobožnosti: Bog se javi u tijelu, opravda se u Duhu, pokaza se anđelima, propovjedi se neznabošcima, vjerova se na svijetu, uznese se u slavi. Isa. 7, 14. Mih. 5, 2. Mat. 1, 23. Mat. 3, 16. Mat. 28, 2. Luka 2, 13. Jovan 1, 32. Ef. 3, 10. Fil. 2, 6. 1.Tim. 6, 15. Jevr. 2, 14. Jevr. 12, 11. 1.Pet. 1, 12. 1.Pet. 3, 18. 1.Jov. 1, 2. 1.Jov. 5, 6.