BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Peta knjiga Mojsijeva - 31. glava

 1. Potom dođe Mojsije i kaza ove riječi svemu Izrailju,
 2. I reče im: meni ima danas sto i dvadeset godina, ne mogu više odlaziti ni dolaziti; a i Gospod mi je rekao: nećeš prijeći preko toga Jordana. 1.Moj. 47, 29. 2.Moj. 7, 7. 4.Moj. 20, 12. 4.Moj. 27, 13. 4.Moj. 27, 17. 5.Moj. 3, 27. 5.Moj. 34, 7. Isu. 14, 11. 1.Car. 3, 7.
 3. Gospod će Bog tvoj ići pred tobom, i istrijebiće one narode ispred tebe, i ti ćeš ih naslijediti; Isus će ići pred tobom, kao što je kazao Gospod. 5.Moj. 9, 3.
 4. I učiniće Gospod s njima kako je učinio sa Sionom i Ogom carevima Amorejskim i sa zemljom njihovom, te ih je istrijebio. 4.Moj. 21, 24.
 5. Zato kad vam ih preda Gospod učinite im sasvijem onako kako sam vam zapovjedio.Jer. 32, 41. Sof. 3, 17. Luka 10, 1. Luka 10, 32. Luka 15, 6.
 6. Budite slobodni i hrabri, i ne bojte se i ne plašite se od njih; jer Gospod Bog tvoj ide s tobom, neće otstupiti od tebe, niti će te ostaviti.5.Moj. 1, 29. 5.Moj. 7, 18. 5.Moj. 20, 4. 1.Dnev. 22, 13. Psal. 118, 6. Jevr. 13, 5.
 7. Potom dozva Mojsije Isusa, i reče mu pred svijem Izrailjem: budi slobodan i hrabar; jer ćeš ti ući s ovijem narodom u zemlju za koju se zakleo Gospod ocima njihovijem da će im je dati, i ti ćeš im je razdijeliti u našljedstvo.5.Moj. 1, 38.
 8. Jer Gospod koji ide pred tobom biće s tobom, neće otstupiti od tebe, niti će te ostaviti, ne boj se i ne plaši se. 2.Moj. 13, 21. 4.Moj. 14, 9. 1.Dnev. 28, 20. Psal. 37, 3. Rim. 8, 31.
 9. I Mojsije napisa ovaj zakon, i dade ga sveštenicima, sinovima Levijevim, koji nošahu kovčeg zavjeta Gospodnjega, i svijem starješinama Izrailjevijem. 4.Moj. 4, 15. 5.Moj. 31, 18. Isu. 4, 18. 1.Dnev. 15, 2. 1.Dnev. 15, 12.
 10. I zapovjedi im Mojsije govoreći: svake sedme godine, u određeno vrijeme godine oprosne, na praznik sjenica, 3.Moj. 23, 34. 5.Moj. 15, 1.
 11. Kad dođe sav Izrailj i stane pred Gospoda Boga svojega na mjestu koje izbere, čitaj ovaj zakon pred svijem Izrailjem da čuju,5.Moj. 16, 16. Isu. 8, 34. 2.Car. 23, 2.
 12. Sabravši narod, ljude i žene i djecu i došljake, koji budu u mjestima tvojim, da čuju i uče i da se boje Gospoda Boga vašega, i drže i tvore sve riječi ovoga zakona;5.Moj. 4, 10. Isu. 8, 33.
 13. I sinovi njihovi, koji još ne znaju, neka čuju i uče bojati se Gospoda Boga vašega, dokle ste god živi na zemlji u koju idete preko Jordana da je naslijedite.5.Moj. 11, 2. Psal. 78, 6. Prič. 22, 6. Ef. 6, 4.
 14. A Gospod reče Mojsiju: evo, približi se vrijeme da umreš. Dozovi Isusa i stanite obojica u šatoru od sastanka, da mu dam zapovijesti. I otide Mojsije i Isus, i stadoše u šatoru od sastanka. 1.Moj. 47, 29. 4.Moj. 27, 13.
 15. I javi se Gospod u šatoru u stupu od oblaka, i stajaše stup od oblaka nad vratima od šatora.2.Moj. 33, 9. Psal. 99, 7.
 16. I reče Gospod Mojsiju: evo, ti ćeš počinuti s ocima svojim; a narod ovaj ustavši činiće preljubu za tuđim bogovima one zemlje u koju ide, i ostaviće me i pokvariće zavjet moj, koji učinih s njima. 1.Moj. 47, 30. 2.Moj. 32, 6. 5.Moj. 32, 15. Sud. 2, 17. 1.Car. 1, 21. 1.Car. 11, 14. 1.Car. 11, 31. 2.Car. 22, 16. Isa. 1, 4.
 17. I onda će se raspaliti moj gnjev na njih, i ostaviću ih, i sakriću lice svoje od njih; oni će se proždrijeti, i snaći će ih zla mnoga i nevolje; i onda će reći: da me ne snađoše ova zla zato što Bog moj nije posred mene? 4.Moj. 14, 42. 5.Moj. 32, 20. 1.Car. 11, 14. 2.Dnev. 15, 2. 2.Dnev. 24, 20. Psal. 104, 29. Isa. 8, 17. Isa. 63, 17. Jezek. 39, 23.
 18. A ja ću onda sasvijem sakriti lice svoje za sva zla koja učiniše obrativši se k drugim bogovima.
 19. Zato sad napišite sebi ovu pjesmu, i nauči je sinove Izrailjeve; metni im je u usta da mi ta pjesma bude svjedok na sinove Izrailjeve.
 20. Jer ću ga odvesti u zemlju za koju sam se zakleo ocima njegovijem, u kojoj teče mlijeko i med; ondje će jesti i nasitiće se i ugojiće se, pa će se onda obratiti k drugim bogovima i njima će služiti, a za mene neće mariti, i pokvariće zavjet moj.5.Moj. 32, 15. Nem. 9, 26. Psal. 17, 10. Psal. 73, 7. Psal. 119, 70. Jer. 5, 28. Os. 13, 6.
 21. A kad ga snađu zla mnoga i nevolje, onda će ta pjesma svjedočiti na njih; jer se neće zaboraviti niti će je nestati iz usta sjemena njihova. Jer znam misli njihove i što će još danas činiti, prije nego ih uvedem u zemlju za koju sam se zakleo. 1.Dnev. 28, 9. Os. 5, 3. Os. 13, 5. Amos 5, 25. Jovan 2, 24. Otkr. 2, 23.
 22. I napisa Mojsije tu pjesmu onaj dan, i nauči sinove Izrailjeve.
 23. I Gospod dade zapovijesti Isusu sinu Navinu govoreći: budi slobodan i hrabar, jer ćeš ti uvesti sinove Izrailjeve u zemlju za koju sam im se zakleo, i ja ću biti s tobom.5.Moj. 1, 38. Isu. 1, 6.
 24. I kad napisa Mojsije riječi ovoga zakona u knjigu, sve do kraja,
 25. Zapovjedi Mojsije Levitima, koji nošahu kovčeg zavjeta Gospodnjega, govoreći:Isu. 6, 12.
 26. Uzmite ovu knjigu zakona, i metnite je pokraj kovčega zavjeta Gospoda Boga svojega, da bude ondje svjedok na vas.1.Sam. 10, 25. 1.Car. 8, 9. 2.Car. 22, 8.
 27. Jer znam nepokornost tvoju i tvrdi vrat tvoj. Eto, dokle sam još živ s vama, do danas, bijaste nepokorni Gospodu; akamoli kad ja umrem? 5.Moj. 9, 6. 5.Moj. 9, 24. 2.Dnev. 30, 8. Psal. 78, 8.
 28. Skupite k meni sve starješine od plemena svojih i upravitelje svoje da im kažem da čuju ove riječi, i da im zasvjedočim nebom i zemljom.5.Moj. 30, 19.
 29. Jer znam da ćete se po smrti mojoj pokvariti, i zaći s puta koji vam zapovjedih; i zato će vas zadesiti ovo zlo najposlije, kad stanete činiti što je zlo pred Gospodom gnjeveći ga djelom ruku svojih. Sud. 2, 19. Os. 9, 9.
 30. I izgovori Mojsije da čuje sav zbor Izrailjev riječi ove pjesme do kraja: