BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Peta knjiga Mojsijeva - 3. glava

 1. Potom obrativši se idosmo k Vasanu. I izide pred nas Og car Vasanski i sav narod njegov na boj u Edrajin.
 2. I Gospod mi reče: ne boj ga se, jer ga dadoh u tvoje ruke sa svijem narodom njegovijem i sa zemljom njegovom, da učiniš s njim onako kako si učinio sa Sionom carom Amorejskim, koji sjeđaše u Esevonu. 4.Moj. 21, 34.
 3. Tako nam dade Gospod Bog naš u ruke i Oga cara Vasanskoga sa svijem narodom njegovijem, i razbismo ga i ne ostavismo mu ni jednoga živa.
 4. I uzesmo tada sve gradove njegove; ne bi grada kojega ne uzesmo, šezdeset gradova, sav kraj Argovski, carstvo Oga u Vasanu.5.Moj. 29, 8.
 5. Svi ti gradovi bjehu utvrđeni zidom visokim, vratima i prijevornicama, osim drugih mjesta bez zidova vrlo mnogo.
 6. I raskopasmo ih kao što učinismo Sionu caru Esevonskom, pobivši po svijem mjestima i ljude i žene i djecu. 5.Moj. 2, 24. Psal. 135, 10.
 7. A svu stoku i plijen po gradovima zaplijenismo za se.
 8. Tako uzesmo onda zemlju iz ruku dvojice careva Amorejskih, koja je s ovu stranu Jordana od potoka Arnona do gore Ermona,
 9. (Sidonci zovu Ermon Sirion, a Amoreji ga zovu Senir,) 1.Dnev. 5, 23. Psal. 29, 6. Psal. 89, 12. Psal. 133, 3.
 10. Sva mjesta u ravni i sav Galad i sav Vasan do Salhe i Edrajina, gradove carstva Oga u Vasanu. 5.Moj. 4, 49. Isu. 12, 5.
 11. Jer samo Og car Vasanski bješe ostao od divova. Gle, odar njegov, odar gvozden, nije li u Ravi sinova Amonovijeh? devet je lakata dug, a širok četiri lakta, lakta čovječija. 1.Moj. 14, 5. 2.Sam. 12, 26. Jer. 49, 2. Amos 1, 14. Amos 2, 9.
 12. Tako naslijedismo tu zemlju onda; od Aroira, koji je na potoku Arnonu, i polovinu gore Galada s gradovima njezinijem dadoh sinovima Ruvimovijem i Gadovijem. 4.Moj. 32, 33. 5.Moj. 2, 36. Isu. 12, 2. 2.Car. 10, 33.
 13. I ostatak Galada i sav Vasan, carstvo Ogovo, dadoh polovini plemena Manasijina; sav kraj Argovski po svemu Vasanu zvaše se zemlja divovska. 4.Moj. 32, 39.
 14. Jair sin Manasijin uze sav kraj Argovski do međe Gesurske i Mahatske; i prozva Vasansku svojim imenom: sela Jairova do današnjega dana. 2.Sam. 3, 3. 2.Sam. 10, 6. 1.Dnev. 2, 22. 1.Dnev. 2, 23. Psal. 49, 11.
 15. A Mahiru dadoh Galad. 4.Moj. 26, 29. Isu. 17, 1.
 16. A Ruvimovu plemenu i Gadovu plemenu dadoh od Galada do potoka Arnona, kako zahvata potok s međama, pa do potoka Javoka, gdje je međa sinova Amonovijeh,4.Moj. 21, 24. 2.Sam. 24, 5.
 17. I polje i Jordan s međama od Hinerota do mora uz polje, do mora slanoga, ispod Fazge prema istoku. 1.Moj. 13, 10. 1.Moj. 14, 3. 4.Moj. 34, 11. Isu. 12, 3.
 18. I zapovjedih vam onda i rekoh: Gospod Bog vaš dao vam je ovu zemlju u našljedstvo; naoružani hajdete pred braćom svojom, sinovima Izrailjevijem, ko je god za vojsku.4.Moj. 32, 20.
 19. A žene vaše i djeca vaša i stoka vaša (znam da imate mnogo stoke) neka ostanu u gradovima vašim, koje vam dadoh,
 20. Dokle ne smiri Gospod i braću vašu kao vas, da i oni naslijede zemlju, koju će im Gospod Bog vaš dati s onu stranu Jordana; onda se vratite svaki na svoje našljedstvo, koje vam dadoh. 4.Moj. 32, 22. Isu. 22, 4.
 21. A Isusu onda zapovjedih govoreći: oči tvoje vide sve što je učinio Gospod Bog vaš s ona dva cara; onako će Gospod učiniti sa svijem carstvima u koja dođeš.
 22. Nemojte ih se bojati, jer će se Gospod Bog vaš biti za vas. 2.Moj. 14, 14. 5.Moj. 1, 30.
 23. I molih se Gospodu onda govoreći:
 24. Gospode Bože! ti si počeo pokazivati sluzi svojemu veličinu svoju i krjepku ruku svoju, jer koji je Bog na nebu ili na zemlji koji bi tvorio djela kakva su tvoja i u koga bi sila bila kakva je tvoja?2.Moj. 15, 11. 5.Moj. 11, 2. 2.Sam. 7, 22. 1.Car. 8, 42. Nem. 9, 32. Psal. 71, 19. Psal. 86, 8. Psal. 106, 2. Psal. 145, 3.
 25. Daj mi da prijeđem i vidim zemlju dobru koja je preko Jordana i goru dobru, Livan. 5.Moj. 4, 22.
 26. Ali Gospod bješe gnjevan na me s vas, i ne usliši me, nego mi reče: dosta; ne govori mi više za to.
 27. Popni se na vrh ove gore, i podigavši oči svoje na zapad i na sjever i na jug i na istok, vidi očima svojima, jer nećeš prijeći preko Jordana. 4.Moj. 27, 12.
 28. Nego podaj zapovijesti Isusu, i utvrdi ga i ukrijepi ga; jer će on prijeći pred narodom tijem, i on će im razdijeliti u našljedstvo zemlju koju vidiš. 4.Moj. 27, 18. 5.Moj. 1, 38.
 29. I ostasmo u ovoj dolini prema Vet-Fegoru. 5.Moj. 4, 46.