BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Peta knjiga Mojsijeva - 11. glava

 1. Ljubi dakle Gospoda Boga svojega, i izvršuj jednako što je zapovjedio da izvršuješ, i uredbe njegove, i zakone njegove i zapovijesti njegove. Zah. 3, 7.
 2. I poznajte danas što vaši sinovi ne znaju niti vidješe, karanje Gospoda Boga svojega, veličanstvo njegovo, krjepku ruku njegovu i mišicu njegovu podignutu,
 3. I znake njegove i djela njegova, što učini usred Misira na Faraonu caru Misirskom i na svoj zemlji njegovoj,
 4. I što učini vojsci Misirskoj, konjma i kolima njihovijem, kako učini, te ih voda Crvenoga Mora potopi kad vas tjerahu, i zatr ih Gospod do današnjega dana,
 5. I što vama učini u pustinji dokle ne dođoste do ovoga mjesta,
 6. I što učini Datanu i Avironu sinovima Elijava sina Ruvimova, kako zemlja otvori usta svoja i proždrije njih i porodice njihove i šatore njihove i sve blago njihovo što imahu, usred Izrailja.4.Moj. 16, 1. Psal. 106, 17.
 7. Jer vaše oči vidješe sva djela Gospodnja velika, koja učini.
 8. Zato držite sve zapovijesti koje vam ja danas zapovijedam, da biste se ukrijepili i naslijedili zemlju, u koju idete da je naslijedite;Isu. 1, 6.
 9. I da bi vam se produljili dani u zemlji, za koju se zakle Gospod ocima vašim da će je dati njima i sjemenu njihovu, zemlju, u kojoj teče mlijeko i med.2.Moj. 3, 8. 5.Moj. 4, 40. 5.Moj. 5, 16. Prič. 3, 1. Prič. 3, 26. Prič. 10, 27.
 10. Jer zemlja u koju ideš da je naslijediš nije kao zemlja Misirska iz koje ste izišli, gdje si sijao svoje sjeme i zalijevao na svojima nogama kao vrt od zelja;Isa. 37, 25. Zah. 14, 18.
 11. Nego je zemlja u koju idete da je naslijedite zemlja u kojoj su brda i doline, i natapa je dažd nebeski; 5.Moj. 8, 7.
 12. Zemlja kojom se stara Gospod Bog tvoj i na koju su jednako obraćene oči Gospoda Boga tvojega od početka godine do kraja. 1.Car. 9, 3.
 13. Zato ako dobro uzaslušate zapovijesti, koje vam ja zapovijedam danas, ljubeći Gospoda Boga svojega i služeći mu svijem srcem svojim i svom dušom svojom, 5.Moj. 6, 17. 2.Sol. 3, 5.
 14. Tada ću davati dažd zemlji vašoj na vrijeme, i rani i pozni, i sabiraćeš žito svoje i vino svoje i ulje svoje; 3.Moj. 26, 4. 5.Moj. 28, 12. Joil 2, 23. Jak. 5, 7.
 15. I za stoku ću tvoju dati travu u polju tvojem; i ješćeš i bićeš sit. Psal. 104, 14. Joil 2, 19.
 16. Čuvajte se da se ne prevari srce vaše da se odmetnete i služite tuđim bogovima i poklanjate im se;Jov 31, 27.
 17. Da se ne bi razgnjevio Gospod na vas i zatvorio nebo da ne bude dažda, i zemlja da ne da roda svojega, te biste brzo izginuli u dobroj zemlji koju vam Gospod daje. 5.Moj. 6, 15. 1.Car. 8, 35. 2.Dnev. 6, 26. 2.Dnev. 7, 13. Isa. 63, 18.
 18. Nego složite ove riječi moje u srce svoje i u dušu svoju, i vežite ih za znak sebi na ruku, i neka vam budu kao počeonik među očima vašim.
 19. I učite ih sinove svoje govoreći o njima kad sjediš u kući svojoj i kad ideš putem, i kad liježeš i kad ustaješ.Prič. 22, 6.
 20. I napiši ih na dovratnicima doma svojega i na vratima svojim, 5.Moj. 6, 9. 5.Moj. 27, 3. Avak. 2, 2.
 21. Da bi se umnožili dani vaši i dani sinova vaših po zemlji, za koju se zakleo Gospod ocima vašim da će im je dati, kao dani nebu nad zemljom. Psal. 72, 5. Psal. 89, 29. Prič. 3, 2. Prič. 4, 10. Prič. 9, 11.
 22. Jer ako dobro uzdržite sve ove zapovijesti koje vam ja zapovijedam da tvorite ljubeći Gospoda Boga svojega, i hodeći svijem putovima njegovijem i njega se držeći, 5.Moj. 6, 17. Isu. 23, 8.
 23. Tada će otjerati Gospod sve ove narode ispred vas, i naslijedićete narode veće i jače nego što ste sami. 5.Moj. 4, 38. 5.Moj. 9, 1.
 24. Svako mjesto na koje stupi stopalo noge vaše vaše će biti; od pustinje do Livana, i od rijeke, rijeke Efrata, do mora zapadnoga biće međa vaša.1.Moj. 15, 18. 4.Moj. 34, 3. Isu. 1, 3. Isu. 14, 9.
 25. Neće se niko održati pred vama; strah i trepet vaš pustiće Gospod Bog vaš na svu zemlju na koju stupite, kao što vam kaza. 2.Moj. 23, 27. 5.Moj. 7, 24.
 26. Gle, iznosim danas pred vas blagoslov i prokletstvo: 5.Moj. 30, 1.
 27. Blagoslov, ako uzaslušate zapovijesti Gospoda Boga svojega, koje vam ja danas zapovijedam; 5.Moj. 28, 2.
 28. A prokletstvo, ako ne uzaslušate zapovijesti Gospoda Boga svojega nego siđete s puta, koji vam ja danas zapovijedam, te pođete za drugim bogovima, kojih ne poznajete. 5.Moj. 28, 15.
 29. I kad te uvede Gospod Bog tvoj u zemlju u koju ideš da je naslijediš, tada izreci blagoslov ovaj na gori Garizimu a prokletstvo na gori Evalu.5.Moj. 27, 12.
 30. One su s onu stranu Jordana, idući k zapadu, u zemlji Hananeja koji žive u ravni prema Galgalu kod ravnice Moreške.
 31. Jer ćete prijeći preko Jordana da uđete u zemlju koju vam daje Gospod Bog vaš da je naslijedite, i naslijedićete je i nastavaćete u njoj.
 32. Gledajte dakle da tvorite sve ove uredbe i zakone koje ja danas iznosim pred vas.