BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Efescima - 2. glava

 1. I vas koji bijaste mrtvi za prestupljenja i grijehe svoje, Jovan 5, 24.
 2. U kojima nekad hodiste po vijeku ovoga svijeta, po knezu koji vlada u vjetru, po duhu koji sad radi u sinovima protivljenja; Kol. 3, 6. 1.Jov. 5, 19.
 3. U kojima i mi svi življesmo negda po željama tijela svojega, čineći volju tijela i pomisli, i bijasmo rođena djeca gnjeva, kao i ostali;Psal. 51, 5. Luka 15, 21. Gal. 2, 15. Gal. 5, 16. Tit. 3, 3.
 4. Ali Bog, koji je bogat u milosti, za premnogu ljubav svoju, koju ima k nama, Rim. 10, 12.
 5. I nas koji bijasmo mrtvi od grijehova oživlje s Hristom (blagodaću ste spaseni), Rim. 5, 6. Rim. 6, 4.
 6. I s njim vaskrse i posadi na nebesima u Hristu Isusu. Ef. 3, 10.
 7. Da pokaže u vijekovima koji idu preveliko bogatstvo blagodati svoje dobrotom na nama u Hristu Isusu.
 8. Jer ste blagodaću spaseni kroz vjeru; i to nije od vas, dar je Božij.Mar. 9, 24. Jovan 6, 44. Rim. 4, 16. Fil. 1, 29.
 9. Ne od djela, da se niko ne pohvali. Rim. 3, 20. Rim. 3, 27.
 10. Jer smo njegov posao, sazdani u Hristu Isusu za djela dobra, koja Bog naprijed pripravi da u njima hodimo.Isa. 43, 7. Ef. 1, 4.
 11. Zato se opominjite da vi koji ste negda po tijelu neznabošci bili i nazivani neobrezanje od onijeh koji su se zvali po tijelu obrezanje, koje se rukom radilo, Rim. 2, 26. Rim. 2, 28.
 12. Da bijaste u ono vrijeme bez Hrista, odvojeni od društva Izrailjeva, i bez dijela u zavjetima obećanja, nada ne imajući, i bezbožni na svijetu: Jezek. 47, 22. Jovan 10, 16. Rim. 9, 4. Rim. 9, 8. Rim. 11, 17. Gal. 4, 8. Kol. 1, 21.
 13. A sad u Hristu Isusu, vi koji ste negda bili daleko, blizu postadoste krvlju Hristovom. Jezek. 37, 19. Jovan 10, 16. Dela. 10, 28. 1.Kor. 12, 13. Gal. 3, 28.
 14. Jer je on mir naš, koji oboje sastavi u jedno, i razvali plot koji je rastavljao, neprijateljstvo, tijelom svojijem.Mih. 5, 5. Mar. 15, 38. Ef. 2, 15.
 15. Zakon zapovijesti naukama ukinuvši; da iz oboga načini sobom jednoga novog čovjeka, čineći mir; 2.Kor. 5, 17. Kol. 1, 22.
 16. I da pomiri s Bogom oboje u jednom tijelu krstom, ubivši neprijateljstvo na njemu. Rim. 6, 6. Gal. 2, 20.
 17. I došavši propovjedi u jevanđelju mir vama daljnima i onima koji su blizu.Isa. 57, 19.
 18. Jer on dovede k ocu oboje u jednom duhu.
 19. Tako dakle više nijeste tuđi i došljaci, nego živite sa svetima i domaći ste Bogu, Gal. 6, 10.
 20. Nazidani na temelju apostola i proroka, gdje je kamen od ugla sam Isus Hristos, Psal. 118, 22. Zah. 6, 12. Mat. 16, 18. Mat. 21, 42. 1.Kor. 12, 28. Otkr. 3, 12.
 21. Na kome sva građevina sastavljena raste za crkvu svetu u Gospodu;
 22. Na kome ćete se i vi sazidati za stan Božij u duhu. Jovan 17, 23.