BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Galatima - 4. glava

 1. Ali velim: dok je našljednik mlad ništa nije bolji od roba, ako i jest gospodar od svega;
 2. Nego je pod zapovjednicima i čuvarima tja do roka očina.
 3. Tako i mi kad bijasmo mladi, bijasmo pod stihijama svijeta zarobljeni; Kol. 2, 8. Jevr. 9, 10.
 4. A kad se navrši vrijeme, posla Bog sina svojega jedinorodnoga, koji je rođen od žene i pokoren zakonu, 1.Moj. 3, 15. 1.Moj. 49, 10. Dan. 9, 24. Mat. 5, 17. Mar. 1, 15. Jovan 1, 14. Ef. 1, 10. Jevr. 2, 14.
 5. Da iskupi one koji su pod zakonom, da primimo posinaštvo. Mat. 20, 28. Jovan 1, 12. 1.Pet. 1, 18.
 6. I budući da ste sinovi, posla Bog Duha sina svojega u srca vaša, koji viče: Ava oče! Mar. 14, 36.
 7. Tako već nijesi rob, nego sin; a ako si sin, i našljednik si Božij kroz Isusa Hrista. Rim. 8, 16.
 8. Ali tada ne znajući Boga služiste onima koji po sebi nijesu bogovi.Rim. 1, 25. Ef. 2, 12.
 9. A sad poznavši Boga, i još poznati bivši od Boga, kako se vraćate opet na slabe i rđave stihije, kojima opet iznova hoćete da služite? 1.Kor. 8, 3. Kol. 2, 20. Jevr. 7, 18.
 10. Gledate na dane i mjesece, i vremena i godine. Rim. 14, 5.
 11. Bojim se za vas da se ne budem uzalud trudio oko vas.
 12. Budite kao ja što sam; jer sam ja kao vi što ste. Braćo! molim vas, ništa mi ne učiniste nažao.Gal. 6, 14.
 13. A znate da vam u slabosti tijela najprije propovjedih jevanđelje; 1.Kor. 2, 3. Gal. 1, 6.
 14. I napasti moje, koja bijaše tijelu mome, ne prezreste, ni popljuvaste, nego me primiste kao anđela Božijega, kao Hrista Isusa. 2.Sam. 19, 27. Mat. 10, 40.
 15. Kakovo bijaše onda vaše blaženstvo? Jer vam svjedočim da biste, kad bi moguće bilo, izvadili oči svoje i dali meni.
 16. Tijem li vam postadoh neprijatelj istinu vam govoreći?
 17. Oni ne revnuju dobro za vas, nego hoće da vas odvoje, da im revnujete.Rim. 10, 2.
 18. A dobro je revnovati svagda u dobru, i ne samo kad sam ja kod vas.
 19. Dječice moja, koju opet s mukom rađam, dokle Hristovo obličje ne postane u vama; 1.Kor. 4, 15.
 20. Ali bih htio sad da sam kod vas, i da izmijenim glas svoj, jer ne mogu da se načudim za vas.
 21. Kažite mi, vi koji hoćete pod zakonom da budete, ne slušate li zakona?
 22. Jer je pisano da Avraam dva sina imade, jednoga od robinje, a drugoga od slobodne. 1.Moj. 16, 15. 1.Moj. 21, 2.
 23. Ali koji bješe od robinje, po tijelu se rodi; a koji od slobodne, po obećanju. 1.Moj. 18, 10. Rim. 9, 7.
 24. Koje znači drugo: jer su ovo dva zavjeta: jedan dakle od gore Sinajske, koja rađa za robovanje, i to je Agar.
 25. Jer Agar znači Sinaj gora u Arapskoj, i poredi se sa sadašnjijem Jerusalimom, i služi sa djecom svojom.
 26. A gornji Jerusalim slobodna je, koji je mati svima nama. Isa. 2, 2. Jevr. 12, 22. Otkr. 3, 12.
 27. Jer je pisano: razveseli se, nerotkinjo koja ne rađaš; prokini i poviči, ti koja ne trpiš muke porođaja; jer pusta ima mnogo više djece negoli ona koja ima muža. Psal. 113, 9. Isa. 54, 1.
 28. A mi smo, braćo, po Isaku djeca obećanja. Rim. 4, 16.
 29. No kako onda onaj što se rodi po tijelu gonjaše duhovnoga, tako i sad. 1.Moj. 21, 9.
 30. Ali šta govori pismo? Istjeraj robinju i sina njezina; jer sin robinjin neće naslijediti sa sinom slobodne. Jovan 8, 35. Gal. 3, 8.
 31. Tako, braćo, nijesmo djeca robinjina nego slobodne.