BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga poslanica Korinćanima - 10. glava

 1. A sam ja Pavle molim vas krotosti radi i tišine Hristove, koji sam pred vama ponižen prema vama, a kad nijesam kod vas, slobodan sam prema vama. Isa. 42, 2. 2.Kor. 11, 21.
 2. Molim pak da mi ne bude trijebe kad budem kod vas, onako slobodan biti kao što mislim da smijem protiv nekijeh koji misle za nas da po tijelu živimo; 1.Kor. 4, 21. 2.Kor. 1, 17. 2.Kor. 13, 2.
 3. Jer ako i živimo u tijelu, ne borimo se po tijelu.
 4. Jer oružje našega vojevanja nije tjelesno, nego silno od Boga na raskopavanje gradova, da kvarimo pomisli Jer. 1, 10. Ef. 6, 13.
 5. I svaku visinu koja se podiže na poznanje Božije, i robimo svaki razum za pokornost Hristu, 1.Kor. 1, 19.
 6. I u pripravnosti imamo osvetu za svaku nepokornost, kad se izvrši vaša pokornost. 2.Kor. 7, 15. 2.Kor. 13, 2.
 7. Gledate li na ono što vam je pred očima? Ako se ko uzda da je Hristov neka misli opet u sebi da kako je on Hristov tako smo i mi Hristovi. 1.Kor. 14, 37. 2.Kor. 11, 23.
 8. Jer ako se što i više pohvalim vlašću našom koju nam dade Gospod na popravljanje, a ne na kvarenje vaše, neću se postidjeti.
 9. Ali da se ne pokažem kao da vas plašim poslanicama;
 10. Jer su poslanice, veli, teške i jake, a kad je tijelom pred nama, slab je, i riječ njegova ne valja ništa. 1.Kor. 1, 17. 2.Kor. 12, 11. 2.Kor. 13, 3. Gal. 4, 13.
 11. Ovo neka pomisli takovi da kaki smo u riječi po poslanicama kad nijesmo kod vas, taki smo i u djelu kad smo tu.
 12. Jer ne smijemo sebe miješati ili se porediti s drugima koji hvale sami sebe; ali kad sami po sebi sebe mjere i porede sami sebe sa sobom, ne razumijevaju. Prič. 27, 2. Luka 18, 11. 2.Kor. 5, 12.
 13. A mi se nećemo hvaliti preko mjere, nego po mjeri pravila kojega nam Bog mjeru razdijeli da dopremo i do vas.
 14. Jer se mi daleko ne prostiremo, kao da ne dosežemo do vas; jer doprijesmo i do vas s jevanđeljem Hristovijem, 1.Kor. 9, 1.
 15. Ne hvaleći se preko mjere u tuđijem poslovima, imajući pak nad kad uzraste vjera vaša da ćemo se u vama veličati po pravilu svojemu izobilno, Rim. 15, 20.
 16. Da i u daljnijem stranama od vas propovjedimo jevanđelje, i da se ne pohvalimo onijem što je po tuđemu pravilu uređeno.
 17. A koji se hvali, Gospodom neka se hvali. Isa. 65, 16. Jer. 9, 24.
 18. Jer onaj nije valjan koji se sam hvali, nego kojega Gospod hvali. Prič. 27, 2. Luka 18, 10. Rim. 2, 29.