BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva poslanica Korinćanima - 16. glava

HAC logo
 1. A za milostinju svetima, kao što uredih po crkvama Galatijskijem onako i vi činite. Dela. 11, 29. Rim. 15, 26. Gal. 1, 2. Gal. 2, 10.
 2. Svaki prvi dan nedjelje neka svaki od vas ostavlja kod sebe i skuplja koliko može, da ne bivaju zbiranja kad dođem. Luka 24, 1. Dela. 20, 7. Otkr. 1, 10.
 3. A kad dođem, koje nađete za vrijedne one ću s poslanicama poslati u Jerusalim neka odnesu vašu pomoć. 2.Kor. 8, 19.
 4. A ako bude vrijedno da i ja idem, poći će sa mnom.
 5. A k vama ću doći kad prođem Maćedoniju, jer ću proći kroz Maćedoniju. Dela. 19, 21.
 6. A u vas može biti da ću se zabaviti, ili i zimovati, da me vi pratite kud pođem. Dela. 15, 3.
 7. Sad vas u prolaženju neću vidjeti, a nadam se neko vrijeme ostati kod vas, ako Gospod dopusti.
 8. A u Efesu ću ostati do Trojičina dne;
 9. Jer mi se otvoriše velika i bogata vrata, i protivnika ima mnogo. Dela. 14, 27. Dela. 19, 9. Otkr. 3, 8.
 10. A ako dođe Timotije, gledajte da bude kod vas bez straha; jer on radi djelo Gospodnje kao i ja. Rim. 16, 21. Fil. 2, 19.
 11. Da ga niko dakle ne prezre, nego ga ispratite s mirom da dođe k meni; jer ga čekam s braćom. Luka 10, 16. Dela. 15, 33. 1.Sol. 4, 8. 1.Tim. 4, 12.
 12. A za brata Apola, mnogo ga molih da dođe k vama s braćom: i nikako ne bješe mu volja da sad dođe; ali će doći kad imadbude kad. Dela. 18, 24. Dela. 19, 10. 1.Kor. 1, 12. Tit. 3, 13.
 13. Pazite, stojte u vjeri, muški se držite, utvrđujte se.
 14. Sve da vam biva u ljubavi.
 15. Molim vas pak, braćo, znate dom Stefanin da je novina od Ahaje, i na služenje svetima odredi se; 1.Kor. 1, 16.
 16. Da ste i vi pokorni takovima, i svakome koji pomaže i trudi se.
 17. Ali se obradovah dolasku Stefaninu i Fortunatovu i Ahajikovu, jer mi oni naknadiše što sam bio bez vas; 1.Kor. 1, 16. 2.Kor. 11, 9.
 18. Jer umiriše duh moj i vaš. Pripoznajte dakle takove. Kol. 4, 8.
 19. Pozdravljaju vas crkve Azijske. Pozdravljaju vas u Gospodu mnogo Akila i Priskila s domašnjom svojom crkvom. Dela. 16, 6. Dela. 18, 2. Rim. 16, 5. Filim. 1, 2. Otkr. 1, 4. Otkr. 1, 11.
 20. Pozdravljaju vas braća sva. Pozdravite jedan drugoga cjelivom svetijem.
 21. Pozdravljam vas ja Pavle svojom rukom. 2.Sol. 3, 17. Filim. 1, 19.
 22. Ako ko ne ljubi Gospoda Isusa Hrista da bude proklet, maran ata. Gal. 1, 8. Jevr. 10, 26. Juda 1, 14.
 23. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista s vama;
 24. I ljubav moja sa svima vama u Hristu Isusu. Amin.