BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Rimljanima - 7. glava

 1. Ili ne znate, braćo (jer govorim onima koji znadu zakon), da zakon vlada nad čovjekom dokle je živ?
 2. Jer je udata žena privezana zakonom za muža dokle god on živi; a ako li muž njezin umre, razdriješi se od zakona muževljega. Mat. 19, 6. 1.Kor. 7, 39.
 3. Zato dakle dok joj je muž živ biva preljubočinica ako pođe za drugog muža; a ako joj umre muž prosta je od zakona da ne bude preljubočinica ako pođe za drugoga. Mat. 5, 32. Mar. 10, 11. Mar. 10, 12. Luka 16, 18. 1.Kor. 6, 9. Gal. 5, 19. Gal. 5, 21. Jevr. 13, 4.
 4. Zato, braćo moja, i vi umrijeste zakonu tijelom Hristovijem, da budete drugoga, onoga što usta iz mrtvijeh, da plod donesemo Bogu.Os. 2, 19. Rim. 6, 14. 2.Kor. 11, 2. Gal. 2, 19. Ef. 2, 15. Kol. 2, 14. 1.Pet. 2, 24.
 5. Jer kad bijasmo u tijelu, bijahu slasti grjehovne, koje zakon rađahu u udima našima da se smrti plod donosi. Rim. 6, 21. Gal. 5, 19. Jak. 1, 15.
 6. A sad umrvši izbavismo se od zakona koji nas držaše, da služimo (Bogu) u obnovljenju Duha a ne u starini slova. Jezek. 11, 19. Jovan 4, 23. Rim. 2, 29. 2.Kor. 3, 6. Gal. 2, 19.
 7. Šta ćemo dakle reći? Je li zakon grijeh? Bože sačuvaj! nego ja grijeha ne poznah osim kroz zakon; jer ne znadoh za želju da zakon ne kaza: ne zaželi. 2.Moj. 20, 17. Mih. 2, 2. Rim. 3, 5. Rim. 3, 20. Rim. 4, 15. Ef. 5, 3.
 8. A grijeh uze početak kroz zapovijest, i načini u meni svaku želju; jer je grijeh bez zakona mrtav. Rim. 4, 15. 1.Kor. 15, 56.
 9. A ja življah nekad bez zakona; a kad dođe zapovijest, onda grijeh oživlje,
 10. A ja umrijeh, i nađe se da mi zapovijest bi za smrt koja bješe data za život. 3.Moj. 18, 5. Jezek. 20, 13. 2.Kor. 3, 7.
 11. Jer grijeh uzevši početak kroz zapovijest prevari me, i ubi me njome.
 12. Tako je dakle zakon svet i zapovijest sveta i pravedna i dobra. Psal. 19, 8. 1.Tim. 1, 8.
 13. Dobro li dakle bi meni smrt? Bože sačuvaj! nego grijeh, da se pokaže grijeh dobrom čineći mi smrt, da bude grijeh odviše grješan zapoviješću.
 14. Jer znamo da je zakon duhovan; a ja sam tjelesan, prodan pod grijeh: 1.Car. 21, 20. 1.Car. 21, 25.
 15. Jer ne znam šta činim, jer ne činim ono šta hoću, nego na što mrzim ono činim. Gal. 5, 17.
 16. Ako li ono činim šta neću, hvalim zakon da je dobar.
 17. A ovo više ja ne činim nego grijeh koji živi u meni.
 18. Jer znam da dobro ne živi u meni, to jest u tijelu mojemu. Jer htjeti imam u sebi, ali učiniti dobro ne nalazim. 1.Moj. 8, 21.
 19. Jer dobro šta hoću ne činim, nego zlo što neću ono činim.
 20. A kad činim ono što neću, već ja to ne činim nego grijeh koji živi u meni.
 21. Nalazim dakle zakon, kad hoću dobro da činim, da me na zlo nagoni.
 22. Jer imam radost u zakonu Božijemu po unutrašnjemu čovjeku; Jov 23, 12. Psal. 1, 2. 2.Kor. 4, 16. Jevr. 8, 10.
 23. Ali vidim drugi zakon u udima svojima, koji se suproti zakonu uma mojega, i zarobljava me zakonom grjehovnijem koji je u udima mojima.
 24. Ja nesrećni čovjek! Ko će me izbaviti od tijela smrti ove? Rim. 8, 23.
 25. Zahvaljujem Bogu svojemu kroz Isusa Hrista Gospoda našega. Tako dakle ja sam umom svojijem služim zakonu Božijemu a tijelom zakonu grjehovnome.