BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Rimljanima - 6. glava

 1. Šta ćemo dakle reći? Hoćemo li ostati u grijehu da se blagodat umnoži? Bože sačuvaj! Rim. 6, 15. Juda 1, 4.
 2. Jer koji umrijesmo grijehu kako ćemo još življeti u njemu? Rim. 3, 19. Gal. 2, 19. 1.Pet. 2, 24.
 3. Ili ne znate da svi koji se krstismo u Isusa Hrista, u smrt njegovu krstismo se? 1.Kor. 10, 2. 1.Kor. 15, 29. Kol. 3, 3. 1.Pet. 2, 24.
 4. Tako se s njim pogrebosmo krštenjem u smrt da kao što usta Hristos iz mrtvijeh slavom očinom, tako i mi u novom životu da hodimo. Dela. 2, 38. Rim. 8, 11. 1.Kor. 6, 14. 2.Kor. 5, 17. Gal. 6, 15. Ef. 4, 22. Kol. 2, 12. Jevr. 12, 1. 1.Pet. 4, 1.
 5. Jer kad smo jednaki s njim jednakom smrću, bićemo i vaskrsenijem; Ef. 2, 5. Fil. 3, 10.
 6. Znajući ovo da se stari naš čovjek razape s njime, da bi se tijelo grješno pokvarilo, da više ne bismo služili grijehu. 4.Moj. 6, 18. Rim. 6, 7. Gal. 2, 20. Kol. 2, 11.
 7. Jer koji umrije oprosti se od grijeha.
 8. A ako umrijesmo s Hristom, vjerujemo da ćemo i življeti s njim, 2.Kor. 5, 1. 2.Tim. 2, 11.
 9. Znajući da Hristos usta iz mrtvijeh, već više ne umire; smrt više neće obladati njime. Otkr. 1, 18.
 10. Jer što umrije, grijehu umrije jedanput; a što živi, Bogu živi. Luka 20, 38. Jevr. 7, 27.
 11. Tako i vi dakle držite sebe da ste mrtvi grijehu a živi Bogu u Hristu Isusu Gospodu našemu. Gal. 2, 19.
 12. Da ne caruje dakle grijeh u vašemu smrtnom tijelu, da ga slušate u slastima njegovijem; Ef. 4, 22.
 13. Niti dajite udova svojijeh grijehu za oružje nepravde; nego dajite sebe Bogu, kao koji ste živi iz mrtvijeh, i ude svoje Bogu za oružje pravde. 2.Kor. 8, 5.
 14. Jer grijeh neće vama obladati, jer nijeste pod zakonom nego pod blagodaću. Psal. 130, 7. Mih. 7, 19. Jovan 8, 36. Gal. 5, 18. Tit. 2, 14. Jevr. 8, 10.
 15. Šta dakle? Hoćemo li griješiti kad nijesmo pod zakonom nego pod blagodaću? Bože sačuvaj! 1.Kor. 9, 21.
 16. Ne znate li da kome dajete sebe za sluge u poslušanje, sluge ste onoga koga slušate, ili grijeha za smrt, ili poslušanja za pravdu?
 17. Hvala dakle Bogu što bivši robovi grijehu poslušaste od srca tu nauku kojoj se i predadoste.
 18. Oprostivši se pak od grijeha postaste sluge pravdi. Luka 1, 74. Gal. 5, 1. 1.Pet. 2, 16.
 19. Kao čovjek govorim, za slabost vašega tijela. Jer kao što dadoste ude svoje za robove nečistoti i bezakonju na bezakonje, tako sad dajite ude svoje za sluge pravdi na posvećenje. Rim. 3, 5.
 20. Jer kad bijaste robovi grijehu, prosti bijaste od pravde.
 21. Kakav dakle onda imadoste plod za koji se sad stidite? Jer je onoga kraj smrt.
 22. A sad oprostivši se od grijeha, i postavši sluge Božije, imate plod svoj na posvećenje, a kraj život vječni.
 23. Jer je plata za grijeh smrt, a dar Božij je život vječni u Hristu Isusu Gospodu našemu. 1.Moj. 2, 17. Jovan 3, 14. Rim. 2, 7. Rim. 5, 12. Jak. 1, 15. Otkr. 21, 8.