BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Rimljanima - 14. glava

 1. A slaboga u vjeri primajte lijepo, da se ne smeta savjest. Jov 4, 3. Isa. 35, 3. Mat. 12, 20. Rim. 15, 7.
 2. Jer jedan vjeruje da smije svašta jesti, a koji je slab jede zelje. 5.Moj. 32, 35.
 3. Koji jede neka ne ukorava onoga koji ne jede; i koji ne jede neka ne osuđuje onoga koji jede; jer ga Bog primi. Kol. 2, 16.
 4. Ko si ti koji sudiš tuđemu sluzi? On svojemu gospodaru stoji ili pada. Ali će ustati; jer je Bog kadar podignuti ga. 1.Kor. 4, 4. Jak. 4, 12.
 5. Tako jedan razlikuje dan od dana, a drugi drži sve dane da su jednaki: svaki da bude uvjeren za svoju misao. Gal. 4, 10.
 6. Koji razlikuje dane, Gospodu razlikuje; i koji ne razlikuje dana, Gospodu ne razlikuje. Koji jede, Gospodu jede: jer hvali Boga; i koji ne jede, Gospodu ne jede, i hvali Boga. Zah. 14, 21. 1.Kor. 10, 31. 1.Tim. 4, 3.
 7. Jer nijedan od nas ne živi sebi, i nijedan ne umire sebi. 1.Kor. 6, 19. Gal. 2, 20.
 8. Jer ako živimo, Gospodu živimo; a ako umiremo, Gospodu umiremo. Ako dakle živimo, ako umiremo, Gospodnji smo. Luka 20, 38.
 9. Jer zato Hristos i umrije i vaskrse i oživlje da oblada i mrtvima i živima. Dela. 10, 36. 2.Kor. 5, 15.
 10. A ti zašto osuđuješ brata svojega? Ili ti zašto ukoravaš brata svojega? Jer ćemo svi izići na sud pred Hrista. Mat. 25, 31. Juda 1, 14.
 11. Jer je pisano: tako mi života, govori Gospod, pokloniće mi se svako koljeno, i svaki jezik slaviće Boga. Isa. 45, 23. Luka 24, 26. 2.Kor. 5, 15. 1.Pet. 1, 21.
 12. Tako će dakle svaki od nas dati Bogu odgovor za sebe. Mat. 12, 36.
 13. Zato da ne osuđujemo više jedan drugoga, nego mjesto toga ovo gledajte da ne postavljate bratu spoticanja ili sablazni. 1.Kor. 8, 9.
 14. Znam i uvjeren sam u Hristu Isusu da ništa nije pogano po sebi, osim kad ko misli da je što pogano, onome je pogano.Dela. 10, 15. 1.Kor. 8, 7. Tit. 1, 15.
 15. A ako je brat tvoj jela radi žalostan, već se ne vladaš po ljubavi: ne gubi jelom svojijem onoga za kojega Hristos umrije.
 16. Gledajte dakle da se ne huli na vaše dobro. Rim. 12, 17. 1.Kor. 10, 29.
 17. Jer carstvo Božije nije jelo i piće, nego pravda i mir i radost u Duhu svetome. Luka 17, 21. 1.Kor. 8, 8.
 18. Jer koji ovijem služi Hristu ugodan je Bogu i mio ljudima. 2.Kor. 8, 21.
 19. Tako dakle da se staramo za mir i za ono čim vodimo na bolje jedan drugoga. Psal. 34, 14. 1.Kor. 14, 12.
 20. Ne raskopavaj djela Božijega jela radi; jer je sve čisto; nego je pogano za čovjeka koji jede sa spoticanjem. Dela. 10, 15.
 21. Dobro je ne jesti mesa, i vina ne piti, i ono ne činiti na što se tvoj brat spotiče, ili oda šta gori postaje ili slabi.
 22. Ti imaš vjeru? Imaj je sam u sebi pred Bogom. Blago onome koji ne osuđuje sebe za ono šta nađe za dobro.
 23. A koji se sumnja osuđen je ako jede, jer ne čini po vjeri: a šta god nije po vjeri grijeh je. Tit. 1, 15.