BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Jovanu - 9. glava

HAC logo
 1. I prolazeći vidje čovjeka slijepa od rođenja.
 2. I zapitaše ga učenici njegovi govoreći: Ravi! ko sagriješi, ili ovaj ili roditelji njegovi, te se rodi slijep? Luka 13, 2. Dela. 28, 4.
 3. Isus odgovori: ni on sagriješi ni roditelji njegovi, nego da se jave djela Božija na njemu. Mat. 11, 5. Jovan 11, 4. Dela. 4, 21.
 4. Meni valja raditi djela onoga koji me posla dok je dan: doći će noć kad niko ne može raditi. Prop. 9, 10. Jovan 4, 34. Jovan 5, 19. Jovan 5, 36. Jovan 11, 9. Jovan 12, 35. Jovan 17, 4.
 5. Dok sam na svijetu vidjelo sam svijetu. Isa. 42, 6. Isa. 49, 6. Luka 2, 32. Jovan 1, 5. Jovan 1, 9. Jovan 3, 19. Jovan 8, 12. Dela. 13, 47. 1.Jov. 2, 8.
 6. Rekavši ovo pljunu na zemlju i načini kao od pljuvanke, i pomaza kalom oči slijepome, Mar. 7, 33.
 7. I reče: idi umij se u banji Siloamskoj (koje znači poslan). Otide dakle i umi se, i dođe gledajući. 2.Moj. 4, 11. 2.Car. 5, 10. 2.Car. 5, 14. Nem. 3, 15. Psal. 146, 8. Isa. 8, 6. Isa. 29, 18. Isa. 35, 5. Isa. 42, 7. Luka 13, 4. Jovan 11, 37.
 8. A susjedi i koji ga bijahu vidjeli prije da bješe slijep govorahu: nije li ovo onaj što sjeđaše i prošaše?
 9. Jedni govorahu: on je; a drugi: nalik je na nj. A on govoraše: ja sam.
 10. Tada mu govorahu: kako ti se otvoriše oči?
 11. On odgovori i reče: čovjek koji se zove Isus načini kao, i pomaza oči moje, i reče mi: idi u banju Siloamsku i umij se. A kad otidoh i umih se, progledah.
 12. Tada mu rekoše: gdje je on? Reče: ne znam.
 13. Tada ga povedoše k farisejima, onoga što bješe nekad slijep.
 14. A bješe subota kad načini Isus kao i otvori mu oči.
 15. Tada ga opet pitahu i fariseji kako progleda. A on im reče: kao metnu mi na oči, i umih se, i vidim.
 16. Tada govorahu neki od fariseja: nije ovaj čovjek od Boga, jer ne svetkuje subote. Drugi govorahu: kako može čovjek grješan takova čudesa činiti? I posta raspra među njima. Luka 12, 51. Jovan 3, 2. Jovan 7, 12. Jovan 7, 43. Jovan 9, 24.
 17. Rekoše dakle opet slijepcu: šta veliš ti za njega što ti otvori oči tvoje? A on reče: prorok je. 5.Moj. 18, 15. Jovan 4, 19.
 18. Tada Jevreji ne vjerovaše za njega da bješe slijep i progleda, dok ne dozvaše roditelje onoga što je progledao,
 19. I zapitaše ih govoreći: je li ovo vaš sin za koga vi govorite da se rodi slijep? kako dakle sad vidi?
 20. A roditelji njegovi odgovoriše im i rekoše: znamo da je ovo sin naš i da se rodi slijep;
 21. A kako sad vidi ne znamo; ili ko mu otvori oči mi ne znamo; on je veliki, pitajte njega neka sam kaže za sebe.
 22. Ovo rekoše roditelji njegovi, jer se bojahu Jevreja; jer se Jevreji bijahu dogovorili da bude odlučen od zbornice ko ga prizna za Hrista. Jovan 7, 13. Jovan 12, 42. Dela. 5, 13.
 23. Zato rekoše roditelji njegovi: on je veliki, pitajte njega.
 24. Tada po drugi put dozvaše čovjeka koji je bio slijep, i rekoše mu: podaj Bogu slavu; mi znamo da je čovjek ovaj grješan.Isu. 7, 19. 1.Sam. 6, 5. Isa. 66, 5. Jovan 5, 23.
 25. A on odgovori i reče: je li grješan ne znam; samo znam da ja bijah slijep, a sad vidim. Isa. 43, 8.
 26. Tada mu opet rekoše: šta ti učini? kako otvori oči tvoje?
 27. Odgovori im: ja vam već kazah, i ne slušaste; šta ćete opet slušati? Već ako i vi hoćete učenici njegovi da budete?
 28. A oni ga ukoriše, i rekoše mu: ti si učenik njegov, a mi smo učenici Mojsijevi. Jovan 5, 45.
 29. Mi znamo da s Mojsijem govori Bog; a ovoga ne znamo otkuda je.Jovan 1, 10. Jovan 7, 8. Jovan 8, 14. 2.Kor. 2, 16.
 30. Čovjek odgovori i reče im: to i jest za čudo, što vi ne znate otkuda je a on otvori oči moje.Jovan 3, 10.
 31. A znamo da Bog ne sluša grješnika; nego ako ko poštuje Boga i volju njegovu tvori onoga sluša.Jov 27, 9. Psal. 18, 41. Psal. 34, 15. Prič. 1, 28. Prič. 15, 29. Isa. 1, 15. Jer. 11, 11. Jezek. 8, 18. Mih. 3, 4. Zah. 7, 13.
 32. Otkako je svijeta nije čuveno da ko otvori oči rođenom slijepcu.
 33. Kad on ne bi bio od Boga ne bi mogao ništa činiti.
 34. Odgovoriše i rekoše mu: ti si se rodio sav u grijesima, pa zar ti nas da učiš? I istjeraše ga napolje.
 35. Ču Isus da ga istjeraše napolje; i našavši ga reče mu: vjeruješ li ti sina Božijega?Mat. 14, 33. Mar. 1, 1. Jovan 10, 36. 1.Jov. 5, 13.
 36. On odgovori i reče: a koje je, Gospode, da ga vjerujem?
 37. A Isus mu reče: i vidio si ga, i koji govori s tobom on je. Mat. 13, 11. Jovan 4, 26. Jovan 8, 25.
 38. A on reče: vjerujem, Gospode! I pokloni mu se.
 39. I reče Isus: ja dođoh na sud na ovaj svijet, da vide koji ne vide, i koji vide da postanu slijepi. Mat. 13, 13. Luka 2, 34. Jovan 3, 17. Jovan 5, 22. Dela. 28, 26. 2.Kor. 2, 16.
 40. I čuše ovo neki od fariseja koji bijahu s njim, i rekoše mu: eda li smo i mi slijepi? Rim. 2, 19.
 41. Reče im Isus: kad biste bili slijepi, ne biste imali grijeha, a sad govorite da vidite, tako vaš grijeh ostaje. Jovan 15, 22.