BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Jovanu - 17. glava

 1. Ovo govori Isus, pa podiže oči svoje na nebo i reče: oče! dođe čas, proslavi sina svojega, da i sin tvoj proslavi tebe;
 2. Kao što si mu dao vlast nad svakijem tijelom da svemu što si mu dao da život vječni. Psal. 2, 6. Dan. 7, 14. Mat. 11, 27. Luka 10, 22. Jovan 6, 37. 1.Kor. 15, 25. Fil. 2, 10. Jevr. 2, 8. Jevr. 2, 13.
 3. A ovo je život vječni da poznaju tebe jedinoga istinoga Boga, i koga si poslao Isusa Hrista. Prič. 8, 35. Isa. 53, 11. 1.Kor. 8, 4. 1.Sol. 1, 9.
 4. Ja tebe proslavih na zemlji: posao svrših koji si mi dao da radim.
 5. I sad proslavi ti mene, oče, u tebe samoga slavom koju imadoh u tebe prije nego svijet postade. Prič. 8, 23. Jovan 1, 1. Fil. 2, 6. Kol. 1, 15. Jevr. 1, 3.
 6. Ja javih ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta; tvoji bijahu pa si ih meni dao, i tvoju riječ održaše. Psal. 22, 22. Isa. 8, 18.
 7. Sad razumješe da je sve što si mi dao od tebe.
 8. Jer riječi koje si dao meni dadoh im; i oni primiše, i poznadoše istinito da od tebe iziđoh, i vjerovaše da si me ti poslao.
 9. Ja se za njih molim: ne molim se za (sav) svijet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. 1.Jov. 5, 19.
 10. I moje sve je tvoje, i tvoje moje; i ja se proslavih u njima. Rim. 8, 30.
 11. I više nijesam na svijetu, a oni su na svijetu, a ja idem k tebi. Oče sveti! sačuvaj ih u ime svoje, one koje si mi dao, da budu jedno kao i mi. Jovan 10, 30. 1.Pet. 1, 5.
 12. Dok bijah s njima na svijetu, ja ih čuvah u ime tvoje; one koje si mi dao sačuvah, i niko od njih ne pogibe osim sina pogibli, da se zbude pismo. Psal. 19, 8. Psal. 41, 9. Mat. 26, 24. Jovan 6, 39. Jovan 10, 28. Jovan 13, 18. Jovan 18, 9. Dela. 1, 20. Jevr. 2, 13. 1.Jov. 2, 19.
 13. A sad k tebi idem, i ovo govorim na svijetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi.
 14. Ja im dadoh riječ tvoju; i svijet omrznu na njih, jer nijesu od svijeta, kao ni ja što nijesam od svijeta.Jer. 38, 4. 1.Jov. 3, 13.
 15. Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih sačuvaš oda zla. 1.Kor. 5, 10. Gal. 1, 4. 2.Sol. 3, 3.
 16. Od svijeta nijesu, kao ni ja što nijesam od svijeta.
 17. Osveti ih istinom svojom: riječ je tvoja istina.
 18. Kao što si ti mene poslao u svijet, i ja njih poslah u svijet.
 19. Ja posvećujem sebe za njih, da i oni budu osvećeni istinom. 1.Kor. 1, 30. 1.Sol. 4, 7. Jevr. 10, 10.
 20. Ne molim pak samo za njih, nego i za one koji me uzvjeruju njihove riječi radi;
 21. Da svi jedno budu, kao ti, oče, što si u meni i ja u tebi; da i oni u nama jedno budu, da i svijet vjeruje da si me ti poslao. Jovan 10, 38. Fil. 2, 6. 1.Jov. 5, 7.
 22. I slavu koju si mi dao ja dadoh njima, da budu jedno kao mi što smo jedno. 1.Jov. 1, 3.
 23. Ja u njima i ti u meni: da budu sasvijem ujedno, i da pozna svijet da si me ti poslao i da si imao ljubav k njima kao i k meni što si ljubav imao. Jovan 10, 38. Rim. 12, 5. Gal. 3, 28. Kol. 3, 14. Jevr. 12, 23.
 24. Oče! hoću da i oni koje si mi dao budu sa mnom gdje sam ja; da vide slavu moju koju si mi dao, jer si imao ljubav k meni prije postanja svijeta. 1.Kor. 3, 18. 1.Sol. 4, 17. 1.Jov. 3, 2.
 25. Oče pravedni! svijet tebe ne pozna, a ja te poznah, i ovi poznaše da si me ti poslao.
 26. I pokazah im ime tvoje, i pokazaću: da ljubav kojom si mene ljubio u njima bude, i ja u njima. Ef. 3, 17.