BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Marko - 16. glava

 1. I pošto prođe subota, Marija Magdalina i Marija Jakovljeva i Solomija kupiše mirisa da dođu i da pomažu Isusa. Mat. 28, 1. Mar. 14, 8. Luka 23, 56.
 2. I vrlo rano u prvi dan nedjelje dođoše na grob oko sunčanoga rođaja. Jovan 20, 1.
 3. I govorahu među sobom: ko će nam odvaliti kamen od vrata grobnijeh?
 4. I pogledavši vidješe da kamen bješe odvaljen: jer bješe vrlo veliki.
 5. I ušavši u grob vidješe mladića obučena u bijelu haljinu gdje sjedi s desne strane; i uplašiše se. Luka 24, 2. Luka 24, 3.
 6. A on im reče: ne plašite se, Isusa tražite Nazarećanina raspetoga; usta, nije ovdje, evo mjesto gdje ga metnuše. Mat. 28, 5. Jovan 2, 19.
 7. Nego idite kažite učenicima njegovijem i Petru da pred vama otide u Galileju: tamo ćete ga vidjeti, kao što vam reče. Mat. 26, 32. Mar. 14, 28.
 8. I izišavši pobjegoše od groba; jer ih uhvati drhat i strah; i nikom ništa ne kazaše, jer se bojahu. Dan. 10, 11. Mat. 28, 8.
 9. A Isus ustavši rano u prvi dan nedjelje javi se najprije Mariji Magdalini, iz koje je istjerao sedam đavola. Luka 8, 2. Jovan 20, 14.
 10. A ona otide te javi onima što su bili s njim, koji plakahu i ridahu. Luka 24, 9. Luka 24, 22. Jovan 16, 20. Jovan 20, 18.
 11. I oni čuvši da je živ i da ga je ona vidjela ne vjerovaše. Luka 24, 11. Jovan 20, 25.
 12. A potom javi se na putu dvojici od njih u drugome obličju, kad su išli u selo.
 13. I oni otišavši javiše ostalima; i ni njima ne vjerovaše.
 14. A najposlije javi se kad njih jedanaestorica bijahu za trpezom, i prekori ih za njihovo nevjerje i tvrđu srca što ne vjerovaše onima koji su ga vidjeli da je ustao; Luka 24, 36. 1.Kor. 15, 5.
 15. I reče im: idite po svemu svijetu i propovjedite jevanđelje svakome stvorenju. Jovan 15, 16. Kol. 1, 23.
 16. Koji uzvjeruje i pokrsti se, spašće se; a ko ne vjeruje osudiće se. Jovan 3, 18. Jovan 3, 36. Jovan 12, 48. Dela. 2, 38. Dela. 16, 30. Rim. 10, 9. 1.Pet. 3, 21.
 17. A znaci onima koji vjeruju biće ovi: imenom mojijem izgoniće đavole; govoriće novijem jezicima; Mat. 8, 16. Luka 4, 2. Dela. 2, 4. Dela. 5, 16. Dela. 6, 8. Dela. 10, 46. Dela. 14, 3. Dela. 19, 6. 1.Kor. 12, 10.
 18. Uzimaće zmije u ruke, ako i smrtno što popiju, neće im nauditi; na bolesnike metaće ruke, i ozdravljaće. Dela. 9, 17. Dela. 28, 4. Dela. 28, 5. Jak. 5, 14.
 19. A Gospod pošto im izgovori uze se na nebo, i sjede Bogu s desne strane. Psal. 110, 1. Luka 9, 51. Dela. 1, 2. Jevr. 1, 3.
 20. A oni iziđoše i propovijedaše svuda, i Gospod ih potpomaga, i riječ potvrđiva znacima koji su se potom pokazivali. Amin.Luka 1, 2.