BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Četvrta knjiga Mojsijeva - 33. glava

 1. Ovo su putovi sinova Izrailjevijeh kad izađoše iz zemlje Misirske u četama svojim pod upravom Mojsijevom i Aronovom.
 2. I Mojsije popisa kako izidoše i gdje stajaše po zapovijesti Gospodnjoj; i ovo su putovi njihovi kako putovaše.
 3. Pođoše iz Ramese prvoga mjeseca petnaesti dan, sjutradan poslije pashe, i izidoše sinovi Izrailjevi rukom podignutom pred očima svijeh Misiraca. 1.Moj. 47, 11. 2.Moj. 1, 11. 2.Moj. 12, 2. 2.Moj. 14, 8. Psal. 105, 38. Isa. 52, 12. Mih. 2, 13.
 4. A Misirci pogrebavahu prvence koje pobi Gospod među njima, kad i na bogovima njihovijem izvrši Gospod sudove. 2.Moj. 12, 12. Isa. 19, 1. Sof. 2, 11. Otkr. 12, 8.
 5. I otišavši sinovi Izrailjevi iz Ramese stadoše u oko u Sohotu. 2.Moj. 12, 37.
 6. A iz Sohota otišavši stadoše u oko u Etamu, koji je nakraj pustinje.1.Moj. 33, 17. 2.Moj. 13, 20. Isu. 13, 27. 1.Car. 7, 46. Psal. 60, 6.
 7. A iz Etama otišavši saviše k Irotu, koji je prema Velsefonu, i stadoše u oko pred Magdalom. 2.Moj. 13, 17. 2.Moj. 14, 2.
 8. A od Irota otišavši prijeđoše preko mora u pustinju, i išavši tri dana preko pustinje Etama stadoše u oko u Meri. 2.Moj. 14, 22. 2.Moj. 15, 23.
 9. A iz Mere otišavši dođoše u Elim, gdje bijaše dvanaest studenaca i sedamdeset palmovijeh drveta, i ondje stadoše u oko.
 10. A iz Elima otišavši stadoše u oko kod Crvenoga Mora.
 11. I otišavši od Crvenoga Mora stadoše u oko u pustinji Sinu. 2.Moj. 16, 1.
 12. A iz pustinje Sina otišavši stadoše u oko u Rafaku.
 13. A iz Rafaka otišavši stadoše u oko u Elusu.
 14. A iz Elusa otišavši stadoše u oko u Rafidinu, gdje nemaše narod vode da pije. 2.Moj. 17, 1.
 15. A iz Rafidina otišavši stadoše u oko u pustinji Sinajskoj. 2.Moj. 16, 1.
 16. A iz pustinje Sinajske otišavši stadoše u oko u Kivrot-Atavi. 4.Moj. 11, 34.
 17. A iz Kivrot-Atave otišavši stadoše u oko u Asirotu.
 18. A iz Asirota otišavši stadoše u oko u Ratamu. 4.Moj. 13, 1. 5.Moj. 1, 1.
 19. A iz Ratama otišavši stadoše u oko u Remnon-Faresu.
 20. A iz Remnon-Faresa otišavši stadoše u oko u Lemvonu. 5.Moj. 1, 1.
 21. A iz Lemvona otišavši stadoše u oko u Resanu.
 22. A iz Resana otišavši stadoše u oko u Makelatu.
 23. A iz Makelata otišavši stadoše u oko kod gore Safera.
 24. A od gore Safera otišavši stadoše u oko u Haradu.
 25. A iz Harada otišavši stadoše u oko u Makidotu.
 26. A iz Makidota otišavši stadoše u oko u Katatu.
 27. A iz Katata otišavši stadoše u oko u Taratu.
 28. A iz Tarata otišavši stadoše u oko u Meteku.
 29. A iz Meteka otišavši stadoše u oko u Aselmonu.
 30. A iz Aselmona otišavši stadoše u oko u Mosirotu. 5.Moj. 10, 6.
 31. A iz Mosirota otišavši stadoše u oko u Vanakanu.
 32. A iz Vanakana otišavši stadoše u oko u planini Gadadu. 1.Moj. 36, 27. 5.Moj. 10, 6. 5.Moj. 10, 7. 1.Dnev. 1, 42.
 33. A iz planine Gadada otišavši stadoše u oko u Etevati.
 34. A iz Etevate otišavši stadoše u oko u Evronu.
 35. A iz Evrona otišavši stadoše u oko u Gesion-Gaveru. 5.Moj. 2, 8. 1.Car. 9, 26. 1.Car. 22, 49.
 36. A iz Gesion-Gavera otišavši stadoše u oko u pustinji Sinu, a to je Kadis. 4.Moj. 13, 22. 4.Moj. 20, 1. 4.Moj. 27, 14. 4.Moj. 34, 3. 5.Moj. 32, 51. Isu. 15, 1.
 37. A iz Kadisa otišavši stadoše u oko kod gore Ora na međi zemlje Edomske.4.Moj. 20, 22. 4.Moj. 21, 4.
 38. I izide Aron sveštenik na goru Or po zapovjesti Gospodnjoj, i umrije ondje četrdesete godine po izlasku sinova Izrailjevijeh iz zemlje Misirske, prvi dan petoga mjeseca. 4.Moj. 20, 25. 4.Moj. 20, 28. 5.Moj. 1, 3. 5.Moj. 10, 6. 5.Moj. 32, 50.
 39. A Aronu bješe sto i dvadeset i tri godine kad umrije na gori Oru.
 40. Tada ču Hananej car Aradski, koji življaše na jugu u zemlji Hananskoj, da idu sinovi Izrailjevi. 4.Moj. 21, 1.
 41. Potom otišavši od gore Ora stadoše u oko u Selmonu.
 42. A iz Selmona otišavši stadoše u oko u Finonu.
 43. A iz Finona otišavši stadoše u oko u Ovotu.
 44. A iz Ovota otišavši stadoše u oko na humovima Avarimskim na međi Moavskoj.
 45. A od tijeh humova otišavši stadoše u oko u Devon-Gadu. 4.Moj. 32, 34.
 46. A iz Devon-Gada otišavši stadoše u oko u Gelmon-Devlataimu. Jer. 48, 22.
 47. A iz Gelmon-Devlataima otišavši stadoše u oko u planinama Avarimskim prema Navavu. 4.Moj. 21, 20.
 48. A iz planina Avarimskih otišavši stadoše u oko u polju Moavskom na Jordanu prema Jerihonu. 4.Moj. 22, 1.
 49. I stajahu u okolu kraj Jordana od Esimota do Vel-Satima u polju Moavskom.
 50. I reče Gospod Mojsiju u polju Moavskom na Jordanu prema Jerihonu govoreći:
 51. Kaži sinovima Izrailjevijem i reci im: kad prijeđete preko Jordana u zemlju Hanansku, 5.Moj. 7, 1. 5.Moj. 9, 1.
 52. Otjerajte od sebe sve koji žive u onoj zemlji, i potrite sve slike njihove rezane, i sve slike njihove livene potrite, i sve visine njihove oborite. 2.Moj. 23, 24. 2.Moj. 34, 12. 2.Moj. 34, 13. 2.Moj. 34, 15. 2.Moj. 34, 17. 5.Moj. 7, 2. 5.Moj. 7, 5. 5.Moj. 7, 25. 5.Moj. 12, 2. 5.Moj. 12, 30. 5.Moj. 20, 16. 5.Moj. 20, 18. Isu. 11, 12. Sud. 2, 2.
 53. A kad ih istjerate iz zemlje, naselite se u njoj; jer sam vama dao onu zemlju da je vaša. 5.Moj. 10, 14. Jov 41, 2. Psal. 24, 1. Dan. 4, 35.
 54. I razdijelite je u našljedstvo ždrijebom na porodice svoje; kojih ima više, njima veće našljedstvo podajte; a kojih ima manje, njima podajte manje našljedstvo; koje mjesto kome ždrijebom dopadne, ono neka mu bude; na plemena otaca svojih razdijelite našljedstvo. 4.Moj. 26, 53. 4.Moj. 26, 54.
 55. Ako li ne otjerate od sebe onijeh koji žive u onoj zemlji, onda će oni koje ostavite biti trnje očima vašima i ostani vašim bokovima, i pakostiće vam u zemlji u kojoj ćete živjeti. Isu. 23, 13. Psal. 106, 34. Jezek. 28, 24.
 56. I što sam mislio učiniti njima, učiniću vama.