BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Četvrta knjiga Mojsijeva - 19. glava

 1. Još reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
 2. Ovo je uredba i zakon što zapovjedi Gospod govoreći: reci sinovima Izrailjevijem neka ti dovedu junicu crvenu zdravu, na kojoj nema mane, i koja još nije bila u jarmu; 5.Moj. 21, 3. 1.Sam. 6, 7. Isa. 53, 4. Jovan 10, 17. Gal. 4, 4. Fil. 2, 6. Fil. 2, 8. Jevr. 9, 13. Otkr. 1, 5.
 3. I podajte je Eleazaru svešteniku, a on neka je izvede napolje iz okola da je zakolju pred njim. 3.Moj. 4, 12. 3.Moj. 4, 21. 3.Moj. 13, 46. 3.Moj. 16, 27. 3.Moj. 24, 14. Jevr. 13, 11.
 4. I uzevši Eleazar krvi njezine na prst svoj neka pokropi krvlju prema šatoru od sastanka sedam puta. 3.Moj. 4, 6. 3.Moj. 4, 17. 3.Moj. 16, 14. Isa. 52, 15. Jezek. 36, 25. Jevr. 9, 13. 1.Pet. 1, 2.
 5. Potom neka zapovjedi da se spali junica pred njegovijem očima; kožu njezinu i meso njezino i krv njezinu s balegom neka spale. 2.Moj. 29, 14. 3.Moj. 4, 11. Isa. 53, 10.
 6. I sveštenik uzevši drveta kedrova, isopa i crvca, neka baci u oganj gdje gori junica. 3.Moj. 14, 4. 3.Moj. 14, 6.
 7. Potom neka opere haljine svoje i opere tijelo svoje vodom, pa onda neka uđe u oko, i neka bude sveštenik nečist do večera. 3.Moj. 11, 25. 3.Moj. 14, 46. 3.Moj. 15, 5.
 8. Tako i ko je spali, neka opere haljine svoje vodom, i tijelo svoje neka opere vodom, i neka bude nečist do večera.
 9. A čist čovjek neka pokupi pepeo od junice i izruči ga iza okola na čisto mjesto, da se čuva zboru sinova Izrailjevijeh za vodu očišćenja; to je žrtva za grijeh. 4.Moj. 8, 7. 4.Moj. 31, 23. Zah. 13, 1. 2.Kor. 7, 1. Jevr. 9, 13.
 10. I onaj koji pokupi pepeo od junice neka opere haljine svoje, i neka bude nečist do večera. To neka je sinovima Izrailjevijem i došljaku koji se bavi među njima vječan zakon.
 11. Ko se dotakne mrtva tijela čovječijega, da je nečist sedam dana. 3.Moj. 21, 1. 4.Moj. 5, 2. 4.Moj. 9, 6. 4.Moj. 9, 10. Isa. 52, 11. Plač. 4, 14. Os. 9, 4. Agej 2, 13. Mar. 5, 3. Rim. 5, 12. 2.Kor. 6, 17. Ef. 2, 1.
 12. On neka se očisti onom vodom treći dan i sedmi dan, i biće čist; ako li se ne očisti treći dan i sedmi, neće biti čist. 4.Moj. 31, 19.
 13. Ko se dotakne mrtva tijela čovječijega pa se ne očisti, onaj je oskvrnio šator Gospodnji; zato da se istrijebi ona duša iz Izrailja; jer nije pokropljen vodom očišćenja, zato je nečist, i nečistota je njegova na njemu.3.Moj. 7, 20. 3.Moj. 15, 31. 3.Moj. 22, 3. 4.Moj. 8, 7. 4.Moj. 19, 16. Jezek. 44, 26.
 14. Ovo je zakon kad čovjek umre u šatoru: ko god uđe u onaj šator i ko god bude u šatoru, nečist da je sedam dana; 2.Dnev. 23, 14.
 15. I svaki sud otkriven, koji ne bude dobro zaklopljen, nečist je. 3.Moj. 11, 32. 4.Moj. 31, 20.
 16. I ko se god dotakne u polju posječenoga mačem ili umrloga ili kosti čovječije ili groba, nečist da je sedam dana.
 17. I neka za nečistoga uzmu pepela od junice spaljene za grijeh, i neka naliju na nj vode žive u sud. 4.Moj. 8, 7.
 18. Potom neka uzme čist čovjek isopa i zamoči u onu vodu, i pokropi njom šator i sve sude i ljude koji su u njemu bili; tako i onoga koji bi se dotakao kosti ili čovjeka posječena ili umrla ili groba. 4.Moj. 8, 7. Psal. 51, 7. Jovan 15, 2. Jovan 17, 19. 1.Kor. 1, 30. Jevr. 9, 14.
 19. Čisti nečistoga neka pokropi treći i sedmi dan; i kad ga očisti sedmi dan, neka opere haljine svoje i sebe neka opere vodom, i biće čist uveče.3.Moj. 14, 9.
 20. A ko bude nečist pa se ne očisti, da se istrijebi ona duša iz zbora; jer je svetinju Gospodnju oskvrnio, a nije pokropljen vodom očišćenja; nečist je. 1.Moj. 17, 14. Mar. 16, 16. Dela. 13, 39. Rim. 2, 4. Gal. 3, 10.
 21. I ovo neka im je zakon vječan: i koji pokropi vodom očišćenja, neka opere haljine svoje; i ko se god dotakne vode očišćenja, da je nečist do večera.
 22. I čega se god dotakne ko je nečist, da je nečisto; i ko se njega dotakne, da je nečist do večera. Agej 2, 13.