BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Zaharije - 8. glava

HAC logo
 1. Opet dođe riječ Gospoda nad vojskama govoreći:
 2. Ovako veli Gospod nad vojskama: revnujem za Sion velikom revnošću, i velikim gnjevom revnujem za nj. Naum 1, 2. Zah. 1, 14.
 3. Ovako veli Gospod: vratih se u Sion i naselih se usred Jerusalima, i Jerusalim će se zvati grad istiniti, i gora Gospoda nad vojskama sveta gora. Psal. 48, 1. Isa. 1, 21. Isa. 2, 2. Jer. 31, 23.
 4. Ovako veli Gospod nad vojskama: opet će sjedjeti starci i starice po ulicama Jerusalimskim, svatko sa štakom u ruci od velike starosti. 1.Sam. 2, 31. 1.Sam. 2, 32. Isa. 65, 20.
 5. I ulice će gradske biti pune djetića i djevojaka, koje će se igrati po ulicama. Luka 7, 32.
 6. Ovako veli Gospod nad vojskama: ako je čudno u očima ostatku toga naroda u ovo vrijeme, eda li će biti čudno i u mojim očima? govori Gospod nad vojskama. 4.Moj. 11, 23. Jov 42, 2. Mat. 19, 26. Luka 1, 37.
 7. Ovako veli Gospod nad vojskama: evo, ja ću izbaviti svoj narod iz zemlje istočne i iz zemlje zapadne.
 8. I dovešću ih, i oni će nastavati usred Jerusalima, i biće mi narod i ja ću im biti Bog, istinom i pravdom. 3.Moj. 25, 17. Jer. 4, 2. Jezek. 11, 20. Zah. 13, 9. Otkr. 21, 3.
 9. Ovako veli Gospod nad vojskama: neka vam se ukrijepe ruke koji slušate u ovo vrijeme ove riječi iz usta proročkih od dana kad se osnova dom Gospoda nad vojskama da se sazida crkva. Agej 2, 4. Agej 2, 18.
 10. Jer prije tijeh dana ne bješe plate ni za čovjeka ni za živinče, niti bješe mira od neprijatelja ni onome koji odlažaše ni onome koji dolažaše, i pustih sve ljude jednoga na drugoga.
 11. A sada neću biti kao prije ostatku toga naroda, govori Gospod nad vojskama.
 12. Nego će usjev biti miran, vinova će loza nositi plod svoj, i zemlja će rađati rod svoj, i nebo će davati rosu svoju; i sve ću to dati u našljedstvo ostatku toga naroda.Isa. 61, 7. Os. 2, 21. Joil 2, 22. Mal. 3, 11. Mat. 6, 33. 1.Tim. 4, 8.
 13. I kao što bijaste uklin među narodima, dome Judin i dome Izrailjev, tako ću vas izbaviti te ćete biti blagoslov; ne bojte se, neka vam se okrijepe ruke.1.Moj. 12, 2. 5.Moj. 20, 3. Jer. 42, 18. Ef. 6, 10.
 14. Jer ovako veli Gospod nad vojskama: kao što vam namislih zlo učiniti, kad me razgnjeviše oci vaši, veli Gospod nad vojskama, i ne raskajah se, 2.Dnev. 36, 16. Jer. 31, 28.
 15. Tako opet u ove dane namislih da dobro činim Jerusalimu i domu Judinu; ne bojte se.
 16. Ovo je što treba da činite: govorite istinu jedan drugom, sudite pravo i mirno na vratima svojim; Prič. 12, 19.
 17. I ne mislite jedan drugome zlo u srcu svom, i ne ljubite krive zakletve, jer na sve to mrzim, govori Gospod. Prič. 3, 29. Prič. 6, 16.
 18. Potom dođe mi riječ Gospoda nad vojskama govoreći:
 19. Ovako veli Gospod nad vojskama: post četvrtoga mjeseca, i post petoga i post sedmoga i post desetoga obratiće se domu Judinu u radost i veselje i u praznike vesele; ali ljubite istinu i mir. Isa. 35, 10. Jer. 41, 1. Jer. 52, 6. Zah. 7, 3.
 20. Ovako veli Gospod nad vojskama: još će dolaziti narodi i stanovnici mnogih gradova;
 21. Dolaziće stanovnici jednoga u drugi govoreći: hajdemo da se molimo Gospodu i da tražimo Gospoda nad vojskama; idem i ja.
 22. Tako će doći mnogi narodi i silni narodi da traže Gospoda nad vojskama u Jerusalimu i da se mole Gospodu.
 23. Ovako veli Gospod nad vojskama: u to će vrijeme deset ljudi od svijeh jezika narodnijeh uhvatiti jednoga Judejca za skut govoreći: idemo s vama, jer čujemo da je Bog s vama. Sof. 3, 19.