BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Zaharije - 3. glava

  1. Poslije mi pokaza Isusa poglavara svešteničkoga, koji stajaše pred anđelom Gospodnjim, i Sotonu, koji mu stajaše s desne strane da ga pre. Jov 1, 6. Agej 1, 1. Zah. 4, 14.
  2. A Gospod reče Sotoni: Gospod da te ukori, Sotono, Gospod da te ukori, koji izabra Jerusalim. Nije li on glavnja istrgnuta iz ognja? Psal. 106, 31. Amos 4, 11. Mat. 4, 10. Luka 22, 31. Rim. 8, 33. Rim. 11, 5. Rim. 16, 20. Juda 1, 9.
  3. A Isus bijaše obučen u haljine prljave, i stajaše pred anđelom. Isa. 64, 6.
  4. A on progovori i reče onima koji stajahu pred njim: skinite s njega te prljave haljine. I reče mu: vidi, uzeh s tebe bezakonje tvoje, i obukoh ti nove haljine. 3.Moj. 13, 47. Otkr. 19, 8.
  5. I rekoh: neka mu metnu čistu kapu na glavu. I metnuše mu čistu kapu na glavu, i obukoše mu haljine; a anđeo Gospodnji stajaše.2.Moj. 29, 6.
  6. I anđeo Gospodnji zasvjedoči Isusu govoreći:
  7. Ovako veli Gospod nad vojskama: ako uzideš mojim putovima, i ako uzdržiš što sam naredio da se drži, tada ćeš ti suditi domu mojemu i čuvaćeš trijemove moje, i daću ti da hodiš među ovima što stoje. 5.Moj. 17, 9.
  8. Čuj, Isuse poglavaru sveštenički, ti i drugovi tvoji što sjede pred tobom, jer su ti ljudi čudo; evo, ja ću dovesti slugu svojega, klicu.Psal. 71, 7. Isa. 4, 2. Isa. 42, 1.
  9. Jer gle, kamen koji metnuh pred Isusa, na tom je jednom kamenu sedam očiju; gle, ja ću ga otesati, govori Gospod nad vojskama, i uzeću bezakonje te zemlje u jedan dan. Isa. 28, 16. Isa. 53, 4. Otkr. 5, 6.
  10. U taj dan, govori Gospod nad vojskama, zvaćete svaki bližnjega svojega pod vinovu lozu i pod smokvu. 1.Car. 4, 25. Jer. 32, 15. Mih. 4, 4.