BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Ageja - 2. glava

 1. Sedmoga mjeseca dvadeset prvoga dana dođe riječ Gospodnja preko Ageja proroka govoreći: Agej 1, 15. Agej 2, 10.
 2. Kaži sada Zorovavelju sinu Salatilovu, upravitelju Judejskom, i Isusu sinu Josedekovu, poglavaru svešteničkom, i ostatku narodnom govoreći:
 3. Ko je među vama ostao koji je vidio ovaj dom u prvoj slavi njegovoj? a kakav vi sada vidite? nije li prema onom kao ništa u vašim očima? Jezd. 3, 12. Zah. 4, 10.
 4. Nego sada budi hrabar, Zorovavelju, govori Gospod, i budi hrabar Isuse sine Josedekov, poglavaru sveštenički, i budi hrabar sav narode zemaljski, govori Gospod, i radite; jer sam ja s vama, govori Gospod nad vojskama. 2.Moj. 3, 12. 1.Sam. 16, 18. Agej 1, 13. Zah. 8, 9. Mar. 16, 20. Rim. 8, 31.
 5. Po riječi kojom sam učinio zavjet s vama kad izidoste iz Misira, duh će moj stajati među vama, ne bojte se. 2.Moj. 29, 45. Nem. 9, 20. Isa. 63, 11. Zah. 4, 6.
 6. Jer ovako veli Gospod nad vojskama: još jednom, domalo, i ja ću potresti nebesa i zemlju i more i suhu zemlju; Isa. 13, 13. Isa. 34, 4. Jer. 4, 26. Agej 2, 21. Jevr. 12, 26.
 7. I potrešću sve narode, i doći će izabrani iz svijeh naroda, i napuniću ovaj dom slave, veli Gospod nad vojskama. 1.Moj. 3, 15. 5.Moj. 18, 15. Psal. 24, 7. Psal. 85, 9. Mal. 3, 1.
 8. Moje je srebro i moje je zlato, govori Gospod nad vojskama.
 9. Slava će ovoga doma pošljednjega biti veća nego onoga prvoga, veli Gospod nad vojskama; i postaviću mir na ovom mjestu, govori Gospod nad vojskama.
 10. Dvadeset četvrtoga dana devetoga mjeseca druge godine Darijeve dođe riječ Gospodnja preko Ageja proroka govoreći: Agej 1, 15.
 11. Ovako veli Gospod nad vojskama: upitaj sveštenike za zakon, i reci: 2.Dnev. 19, 8.
 12. Gle, ako bi ko nosio sveto meso u skutu od haljine svoje, ili bi se skutom svojim dotakao hljeba ili variva ili vina ili ulja ili kakoga god jela, bi li se osvetio? A sveštenici odgovoriše i rekoše: ne.
 13. Potom reče Agej: ako bi se ko nečist od mrtvaca dotakao čega toga, hoće li biti nečisto? A sveštenici odgovoriše i rekoše: biće nečisto.
 14. Tada Agej odgovori i reče: taki je taj narod i taki su ti ljudi preda mnom, govori Gospod, i tako je sve djelo ruku njihovijeh, i što god prinose tamo, nečisto je.
 15. A sada uzmite na um, od ovoga dana nazad, prije nego se položi kamen na kamen u crkvi Gospodnjoj,
 16. Prije toga kad ko dođe ka gomili od dvadeset mjera, bješe deset; kad dođe ka kaci da dobije pedeset vjedara iz kace, bješe dvadeset; Jer. 48, 33.
 17. Bih vas sušom i medljikom i gradom, svako djelo ruku vaših; ali se vi ne obratiste k meni, govori Gospod. 5.Moj. 28, 22. 1.Car. 8, 37. Jer. 5, 3. Amos 4, 6. Amos 4, 8.
 18. Uzmite na um, od toga dana nazad, od dana dvadeset četvrtoga mjeseca devetoga, od dana kad se osnova crkva Gospodnja, uzmite na um. Zah. 8, 9.
 19. Ima li jošte sjemena u žitnici? ni vinova loza ni smokva ni šipak ni maslina još ne rodi; od ovoga ću dana blagosloviti.
 20. Potom dođe riječ Gospodnja drugi put Ageju dvadeset četvrtoga dana mjeseca govoreći: Agej 2, 10.
 21. Kaži Zorovavelju upravitelju Judejskom, i reci: ja ću potresti nebo i zemlju; Jezek. 21, 32. Agej 1, 14. Jevr. 12, 26.
 22. I prevaliću prijesto carstvima, i satrću silu carstvima narodnijem, prevaliću kola i one koji sjede na njima, i popadaće konji i konjici, svaki od mača brata svojega. Jezek. 21, 32. Dan. 2, 44. Mih. 5, 10. Mat. 24, 7.
 23. U to vrijeme, govori Gospod nad vojskama, uzeću tebe, Zorovavelju, sine Salatilov, slugo moj, govori Gospod, i postaviću te kao pečat; jer sam te izabrao, govori Gospod nad vojskama. Pesma 8, 6. Isa. 42, 1. Isa. 49, 16. Jer. 22, 24.