BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Sofonije - 1. glava

 1. Riječ Gospodnja koja dođe Sofoniji sinu Husija sina Godolije sina Amarije sina Jezekijina, za vremena Josije sina Amonova, cara Judina. 2.Tim. 3, 16. 2.Pet. 1, 21.
 2. Sve ću uzeti sa zemlje, govori Gospod;
 3. Uzeću ljude i stoku, uzeću ptice nebeske i ribe morske i sablazni s bezbožnicima, i istrijebiću ljude sa zemlje, govori Gospod. Jer. 4, 25.
 4. Jer ću mahnuti rukom svojom na Judu i na sve stanovnike Jerusalimske, i istrijebiću iz mjesta ovoga ostatak Valov i ime sveštenika idolskih s drugim sveštenicima, Os. 10, 5.
 5. I one koji se klanjaju na krovovima vojsci nebeskoj i koji se klanjaju i kunu se Gospodom i koji se kunu Melhomom. 1.Car. 11, 33.
 6. I one koji se odvraćaju od Gospoda i koji ne traže Gospoda niti pitaju za nj.
 7. Muči pred Gospodom Gospodom, jer je blizu dan Gospodnji, jer je Gospod prigotovio žrtvu i pozvao svoje zvanice.
 8. I u dan žrtve Gospodnje pohodiću knezove i carske sinove i sve koji nose tuđinsko odijelo.
 9. I pohodiću u taj dan sve koji skaču preko praga, koji pune kuću gospodara svojih grabežem i prijevarom.
 10. I u taj će dan, veli Gospod, biti vika od ribljih vrata, i jauk s druge strane, i polom velik s humova. 2.Dnev. 33, 14. Nem. 3, 13.
 11. Ridajte koji živite u Maktesu, jer izgibe sav narod trgovački, istrijebiše se svi koji nose srebro. Jak. 5, 1. Otkr. 18, 11.
 12. I u to ću vrijeme razgledati Jerusalim sa žišcima, i pohodiću ljude koji leže na svojoj droždini, koji govore u srcu svom: Gospod ne čini ni dobro ni zlo. Jov 21, 15. Psal. 10, 11. Psal. 10, 13. Jer. 48, 11.
 13. I blago će se njihovo razgrabiti i kuće njihove opustošiti; grade kuće, ali neće sjedjeti u njima; i sade vinograde, ali neće piti vina iz njih. 5.Moj. 28, 30. Os. 2, 9. Amos 5, 11. Mih. 6, 15.
 14. Blizu je veliki dan Gospodnji, blizu je i ide vrlo brzo; glas će biti dana Gospodnjega, gorko će tada vikati junak. Jer. 30, 7. Jezek. 7, 7. Jezek. 12, 23. Joil 2, 1. Mal. 4, 5. Otkr. 6, 17.
 15. Taj je dan dan, kada će biti gnjev, dan, kada će biti tuga i muka, dan, kada će biti pustošenje i zatiranje, dan, kada će biti mrak i tama, dan, kada će biti oblak i magla,
 16. Dan, kada će biti trubljenje i poklič na tvrde gradove i na visoke uglove. Jer. 4, 19. Jer. 8, 16. Os. 5, 8. Amos 3, 6.
 17. I pritijesniću ljude, te će ići kao slijepi, jer zgriješiše Gospodu; i krv će se njihova prosuti kao prah i tjelesa njihova kao gnoj.
 18. Ni srebro njihovo ni zlato njihovo neće ih moći izbaviti u dan gnjeva Gospodnjega; i svu će zemlju proždrijeti oganj revnosti njegove; jer će brzo učiniti kraj svjema stanovnicima zemaljskim. Jezek. 7, 19. Sof. 3, 8.