BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Nauma - 3. glava

 1. Teško gradu krvničkom, vas je pun laži i otimanja, grabež ne izbiva iz njega. Jezek. 22, 2. Avak. 2, 12.
 2. Pucaju bičevi, i točkovi prašte, i konji topoću, i kola skaču, Joil 2, 5. Naum 2, 4.
 3. Konjanici poskakuju, i mačevi se sjaju, i koplja sijevaju, i mnoštvo je pobijenijeh i sila mrtvijeh tjelesa, nema broja mrtvacima; i pada se preko mrtvaca,
 4. Za mnoštvo kurvarstva ljupke kurve, vješte bajačice, koja prodaje narode svojim kurvanjem i plemena vračanjem svojim. Isa. 23, 17. Isa. 47, 9. Dan. 2, 2. 2.Sol. 2, 9. Otkr. 9, 20. Otkr. 17, 1.
 5. Evo me na te, govori Gospod nad vojskama, i uzgrnuću ti skute tvoje na lice, i pokazaću narodima golotinju tvoju i carstvima sramotu tvoju. Isa. 47, 2.
 6. I baciću na tebe gadove i naružiću te, i načiniću od tebe ugled. Mal. 2, 3.
 7. I ko te god vidi, bježaće od tebe, i govoriće: opustje Ninevija; ko će je žaliti? gdje ću tražiti one koji bi te tješili?
 8. Jesi li bolja od No-Amona, koji ležaše među rijekama, optočen vodom, kojemu prednja kula bješe more i zidovi mu bjehu more?
 9. Jačina mu bješe Huska zemlja i Misir i narodi bez broja; Futeji i Liveji bjehu ti pomoćnici. 2.Dnev. 12, 3. Jezek. 30, 5.
 10. I on bi preseljen, otide u ropstvo, i djeca njegova biše razmrskana po uglovima svijeh ulica; i za glavare njegove bacaše ždrijeb, i svi vlastelji njegovi biše okovani u puta. Psal. 149, 8. Plač. 2, 19. Joil 3, 3. Avd. 1, 11.
 11. I ti ćeš se opiti i krićeš se, i ti ćeš tražiti zaklon od neprijatelja.
 12. Svi će gradovi tvoji biti kao smokve s ranijem rodom; kad se tresnu, padaju u usta onome ko hoće da jede. Jer. 24, 2. Otkr. 6, 13.
 13. Eto, narod su ti žene usred tebe; neprijateljima će tvojim biti širom otvorena vrata od zemlje tvoje, oganj će proždrijeti prijevornice tvoje. Isa. 19, 16. Jer. 50, 37.
 14. Nahvataj sebi vode za opsadu, utvrdi ograde svoje; uđi u kao i ugazi blato, opravi peć za opeke.
 15. Ondje će te proždrijeti oganj, mač će te isjeći, izješće te kao hrušt; neka vas je mnogo kao hrušteva, neka vas je mnogo kao skakavaca. Jer. 51, 14. Joil 1, 4.
 16. Imaš trgovaca više nego što je zvijezda na nebu; hruštevi padoše, pa odletješe.
 17. Glavari su tvoji kao skakavci i vojvode tvoje kao veliki skakavci, koji padaju po plotovima kad je studeno, a kad sunce grane, odlijeću, i mjesto im se ne poznaje gdje bjehu. Jezek. 31, 12. Otkr. 9, 7.
 18. Zadrijemaše tvoji pastiri, care Asirski, polijegaše junaci tvoji, narod se tvoj rasprša po gorama, i nema nikoga da ih zbere. 1.Car. 22, 17. Jer. 50, 18. Jezek. 31, 3. Jezek. 31, 12.
 19. Nema lijeka polomu tvom, ljuta je rana tvoja; ko god čuje glas o tebi, pljeskaće rukama nad tobom, jer koga nije stizala zloća tvoja jednako? Isa. 14, 8. Jer. 46, 11. Plač. 2, 15. Sof. 2, 15.