BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Amosa - 7. glava

 1. Ovo mi pokaza Gospod Gospod: gle, sazdavaše skakavce kad počinjaše nicati otava, i gle, bijaše otava po carevoj kosidbi.
 2. A kad pojedoše travu zemaljsku, tada rekoh: Gospode, Gospode, smiluj se; kako će se podignuti Jakov? jer je mali. Amos 7, 5. Zah. 4, 10.
 3. Gospod se raskaja za to: neće biti, reče Gospod.5.Moj. 32, 36. 1.Dnev. 21, 15. Psal. 106, 45. Os. 11, 8. Joil 2, 14. Jona 3, 10. Jak. 5, 16.
 4. Tada mi pokaza Gospod Gospod, i gle, Gospod Gospod povika da će suditi ognjem; i oganj proždrije veliku bezdanu i proždrije dio zemlje.
 5. A ja rekoh: Gospode, Gospode, prestani; kako će se podignuti Jakov? jer je mali.
 6. Gospod se raskaja za to: ni to neće biti, reče Gospod Gospod.Psal. 102, 17.
 7. Tada mi pokaza, i gle, Gospod stajaše na zidu sazidanu po mjerilima, i u ruci mu bjehu mjerila.
 8. I reče mi Gospod: što vidiš, Amose? I rekoh: mjerila. A Gospod mi reče: evo, ja ću metnuti mjerila posred naroda svojega Izrailja, neću ga više prolaziti. 2.Car. 21, 13. Isa. 28, 17. Amos 8, 2. Mih. 7, 18.
 9. Jer će se razoriti visine Isakove, i svetinje će Izrailjeve opustjeti, i ustaću na dom Jerovoamov s mačem. 1.Moj. 26, 23. 2.Car. 15, 10. Amos 7, 11.
 10. Tada Amasija sveštenik Vetiljski posla k Jerovoamu caru Izrailjevu i poruči mu: Amos diže bunu na te usred doma Izrailjeva, zemlja ne može podnijeti svijeh riječi njegovijeh. 1.Car. 12, 32. 2.Car. 14, 23. Jezd. 4, 12. Jer. 38, 4.
 11. Jer ovako govori Amos: Jerovoam će poginuti od mača, a Izrailj će se odvesti iz zemlje svoje u ropstvo.
 12. Potom reče Amasija Amosu: vidioče, idi, bježi u zemlju Judinu, i ondje jedi hljeb i ondje prorokuj;
 13. A u Vetilju više ne prorokuj, jer je svetinja careva i dom je carski. 1.Car. 12, 32. Amos 2, 12. Amos 7, 16.
 14. A Amos odgovori i reče Amasiji: ne bjeh prorok ni proročki sin, nego bjeh govedar i brah dudove; 2.Car. 2, 5. Zah. 13, 5.
 15. A Gospod me uze od stada i reče mi Gospod: idi, prorokuj narodu mojemu Izrailju.
 16. Sada dakle čuj riječ Gospodnju. Ti kažeš: ne prorokuj u Izrailju, i ne kropi po domu Isakovu. Isa. 30, 10. Jezek. 13, 2. Mih. 2, 6.
 17. Zato ovako veli Gospod: žena će ti se kurvati u gradu, i sinovi će tvoji i kćeri tvoje pasti od mača, i zemlja će se tvoja razdijeliti užem, i ti ćeš umrijeti u nečistoj zemlji, a Izrailj će se odvesti iz svoje zemlje u ropstvo. Jer. 28, 12. Jer. 29, 21. Jer. 29, 25. Jer. 29, 31. Plač. 5, 11.