BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Amosa - 2. glava

 1. Ovako veli Gospod: za tri zla i za četiri što učini Moav, neću mu oprostiti, jer sažeže kosti cara Edomskoga u kreč. 2.Car. 3, 27. Jezek. 25, 8. Sof. 2, 8.
 2. Nego ću pustiti oganj na Moava, te će proždrijeti dvorove u Kariotu, i Moav će poginuti s vrevom, s vikom i s glasom trubnijem. Jer. 48, 41.
 3. I istrijebiću sudiju iz njega i sve knezove njegove pobiću s njim, veli Gospod. 4.Moj. 24, 17. Jer. 48, 7.
 4. Ovako veli Gospod: za tri zla i za četiri što učini Juda, neću mu oprostiti, jer prezreše zakon Gospodnji i uredaba njegovijeh ne držaše, i prevariše se lažima svojim, za kojima hodiše oci njihovi. 3.Moj. 26, 14. 2.Sam. 12, 9. 2.Dnev. 36, 14. Nem. 1, 7. Isa. 5, 24. Isa. 28, 15. Jer. 16, 19. Jezek. 20, 13. Jezek. 20, 16. Dan. 9, 11.
 5. Nego ću pustiti oganj u Judu, te će proždrijeti dvore Jerusalimske. Os. 8, 14.
 6. Ovako veli Gospod: za tri zla i za četiri što učini Izrailj, neću mu oprostiti, jer prodavaše pravednika za novce i ubogoga za jedne opanke. Isa. 29, 21. Amos 5, 11.
 7. Čeznu za prahom zemaljskim na glavi siromasima, i prevraćaju put smjernima; i sin i otac odlaze k jednoj djevojci da skvrne sveto ime moje.3.Moj. 20, 3. Isa. 10, 2. Jezek. 22, 11. Jezek. 36, 20. Rim. 2, 24.
 8. I na haljinama u zalogu uzetijem leže kod svakoga oltara, i vino oglobljenijeh piju u kući bogova svojih. 2.Moj. 22, 26. 1.Kor. 10, 21.
 9. A ja istrijebih ispred njih Amoreje, koji bijahu visoki kao kedri i jaki kao hrastovi, i potrh rod njihov ozgo i žile njihove ozdo. 4.Moj. 21, 24.
 10. I ja vas izvedoh iz zemlje Misirske, i vodih vas po pustinji četrdeset godina da biste naslijedili zemlju Amorejsku.
 11. I podizah između sinova vaših proroke i između mladića vaših nazireje. Nije li tako? sinovi Izrailjevi, govori Gospod. Sud. 13, 5.
 12. A vi pojiste nazireje vinom, i prorocima zabranjivaste govoreći: ne prorokujte. Isa. 30, 10. Jer. 35, 5. Avak. 2, 15. Dela. 4, 18.
 13. Evo, ja ću vas pritisnuti na mjestu vašem kao što se pritiskuju kola puna snoplja.
 14. I neće biti bijega brzomu, i jaki neće utvrditi krjeposti svoje, i hrabri neće spasti duše svoje. Prop. 9, 11.
 15. I strijelac neće se održati, i laki na nogu neće se izbaviti, niti će konjik spasti duše svoje.
 16. Nego će najhrabriji među junacima go pobjeći u onaj dan, govori Gospod.