BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Osije - 9. glava

 1. Ne raduj se, Izrailju, veseleći se kao narodi, što se kurvaš otstupivši od Boga svojega, miluješ platu kurvarsku po svijem gumnima žitnijem.
 2. Gumno i kaca neće ih hraniti, i mast će ih prevariti.
 3. Oni neće nastavati u zemlji Gospodnjoj; nego će se vratiti Jefrem u Misir, i oni će jesti nečistotu u Asirskoj. 3.Moj. 18, 25. 5.Moj. 4, 26. Psal. 101, 8. Jezek. 4, 13. Os. 11, 5.
 4. Neće prinositi Gospodu vina, niti će mu biti ugodne žrtve njihove, nego će im biti kao hljeb onijeh koji tuže, ko ga god jede oskvrniće se, jer im je hljeb za žrtve njihove, neće ući u dom Gospodnji. 5.Moj. 26, 14. Jezek. 24, 17.
 5. Šta ćete činiti na dan svetkovine i na dan praznika Gospodnjega?
 6. Jer gle, otići će pustošenja radi; Misir će ih pribrati, Memfis će ih pogrepsti; zaklade njihove od srebra naslijediće kopriva, trnje će im biti u šatorima. Jer. 42, 22.
 7. Dođoše dani pohođenju, dođoše dani plaćanju; poznaće Izrailj; proroci su ludi, bezumni su u kojima je duh, za mnoštvo bezakonja tvojega i veliku mržnju. Jezek. 13, 3.
 8. Stražar je Jefremov s Bogom mojim, prorok je zamka ptičarska po svijem putovima njegovijem, mržnja je u domu Boga njegova.
 9. Duboko su se pokvarili kao u vrijeme Gavajsko; opomenuće se bezakonja njihova, i pohodiće grijehe njihove. Sud. 19, 22. Amos 8, 7.
 10. Nađoh Izrailja kao grožđe u pustinji; vidjeh oce vaše kao prve smokve na drvetu u početku njegovu; oni otidoše k Velfegoru, i odvojiše se za sramotom, i postaše gadni kako im bješe milo. 4.Moj. 25, 3. 5.Moj. 32, 10. Isa. 28, 4. Jer. 3, 24. Mih. 7, 1.
 11. Jefremova će slava odletjeti kao ptica od rođenja i od utrobe i od začetka. Isa. 17, 3. Os. 10, 5.
 12. Ako li i othrani sinove svoje, ja ću ih učiniti da budu bez djece, da ne ostane nijedan; i teško njima kad otstupim od njih. 5.Moj. 31, 17. 1.Sam. 28, 15. Os. 5, 6.
 13. Jefrem, kad ga gledah, bješe kao Tir, posađen na ljupku mjestu; ali će Jefrem izvesti krvniku sinove svoje.
 14. Podaj im, Gospode; šta ćeš im dati? podaj im utrobu pometljivu i dojke usahle. Luka 23, 29.
 15. Sva je zloća njihova u Galgalu; zato ondje mrzim na njih; za zloću djela njihovijeh izagnaću ih iz doma svojega; neću ih više ljubiti: svi su knezovi njihovi odmetnici. Jer. 12, 8.
 16. Udaren bi Jefrem; korijen im posahnu, neće roditi roda; ako i rode, ubiću mili porod utrobe njihove.
 17. Odbaciće ih Bog moj, jer ga ne slušaju, i skitaće se po narodima. 2.Car. 17, 18.