BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Osije - 3. glava

  1. Potom reče mi Gospod: idi opet, ljubi ženu koju ljubi ljubavnik a ona čini preljubu, kao što Gospod ljubi sinove Izrailjeve a oni gledaju za tuđim bogovima i ljube žbanove vinske.
  2. I kupih je za petnaest sikala srebra i gomor i po ječma.
  3. I rekoh joj: sjedi kod mene dugo vremena, i ne kurvaj se, i ne budi drugoga; tako ću i ja biti tvoj. 5.Moj. 21, 13. 1.Kor. 7, 4.
  4. Jer će dugo vremena sinovi Izrailjevi sjedjeti bez cara i bez kneza i bez žrtve i bez stupa i bez oplećka i likova. 2.Moj. 28, 6.
  5. Poslije će se obratiti i tražiće Gospoda Boga svojega i Davida cara svojega, i u strahu će pristupiti ka Gospodu i blagosti njegovoj u pošljednja vremena. 1.Car. 12, 16. Isa. 27, 12. Isa. 55, 3. Jer. 3, 22. Jer. 30, 9. Jezek. 34, 23. Mih. 4, 1.