BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Danila - 7. glava

 1. Prve godine Valtasara cara Vavilonskoga usni Danilo san i vidje utvaru glave svoje na postelji; tada napisa san i pripovjedi ukratko. Dan. 2, 28. Dan. 8, 1.
 2. Danilo progovori i reče: vidjeh u utvari svojoj noću, a to četiri vjetra nebeska udariše se na velikom moru. Jer. 49, 36. Dan. 8, 8.
 3. I četiri velike zvijeri izidoše iz mora, svaka drugačija. Dan. 7, 17. Zah. 6, 1. Otkr. 13, 1.
 4. Prva bijaše kao lav, i imaše krila orlova; gledah dokle joj se krila poskuboše i podiže se sa zemlje i stade na noge kao čovjek, i srce ljudsko dade joj se. 5.Moj. 28, 49. Jer. 4, 7. Jer. 4, 13. Dan. 7, 17.
 5. Potom, gle, druga zvijer bijaše kao medvjed, i stade s jedne strane, i imaše tri rebra u ustima među zubima svojim, i govoraše joj se: ustani, jedi mnogo mesa. Dan. 2, 39.
 6. Potom vidjeh, i gle, druga, kao ris, imaše na leđima četiri krila kao ptica, i četiri glave imaše zvijer, i dade joj se vlast. Dan. 8, 8. Dan. 8, 22. Dan. 11, 3. Otkr. 13, 2.
 7. Potom vidjeh u utvarama noćnijem, i gle, četvrta zvijer, koje se trebaše bojati, strašna i vrlo jaka, i imaše velike zube gvozdene, jeđaše i satiraše, i gažaše nogama ostatak, i razlikovaše se od svijeh zvijeri pređašnjih, i imaše deset rogova. Dan. 2, 31. Dan. 2, 40. Dan. 7, 19. Dan. 7, 23. Dan. 8, 7. Otkr. 12, 3.
 8. Gledah rogove, i gle, drugi mali rog izraste među onijema, i tri prva roga iščupaše se pred njim; i gle, oči kao oči čovječije bjehu na tom rogu, i usta koja govorahu velike stvari.Dan. 8, 9.
 9. Gledah dokle se postaviše prijestoli, i starac sjede, na kom bješe odijelo bijelo kao snijeg, i kosa na glavi kao čista vuna, prijesto mu bijaše kao plamen ognjeni, točkovi mu kao oganj razgorio. Psal. 90, 2. Psal. 104, 2. Psal. 104, 3. Dan. 7, 13. 1.Kor. 15, 24. Otkr. 1, 14. Otkr. 20, 4.
 10. Rijeka ognjena izlažaše i tecijaše ispred njega, tisuća tisuća služaše mu, i deset tisuća po deset tisuća stajahu pred njim; sud sjede, i knjige se otvoriše. 5.Moj. 33, 2. Psal. 68, 17. Dan. 7, 26. Mat. 25, 31. Otkr. 5, 11. Otkr. 20, 12.
 11. Tada gledah radi glasa velikih riječi koje govoraše onaj rog; i gledah dokle ne bi ubijena zvijer i tijelo joj se raščini i dade se da izgori ognjem. Otkr. 19, 20.
 12. I ostalijem zvijerima uze se vlast, jer duljina životu bješe im određena do vremena i do roka.
 13. Vidjeh u utvarama noćnijem, i gle, kao sin čovječji iđaše s oblacima nebeskim, i dođe do starca i stade pred njim.Isa. 9, 6. Jezek. 1, 26. Mat. 24, 30. Mar. 13, 26. Luka 21, 27. Otkr. 1, 7. Otkr. 1, 13.
 14. I dade mu se vlast i slava i carstvo da mu služe svi narodi i plemena i jezici; vlast je njegova vlast vječna, koja neće proći, i carstvo se njegovo neće rasuti. Psal. 2, 6. Psal. 110, 1. Isa. 9, 7. Avd. 1, 21. Mih. 4, 7. Mat. 11, 27. Luka 1, 33. Jovan 3, 35. Jevr. 12, 28.
 15. Meni Danilu prenemože duh moj u tijelu mom, i utvare glave moje uznemiriše me.Dan. 7, 28. Dan. 10, 16.
 16. Pristupih k jednome od onijeh koji stajahu ondje, i zamolih ga za istinu od svega toga. I progovori mi i kaza mi šta to znači:
 17. Ove četiri velike zvijeri jesu četiri cara, koji će nastati na zemlji.
 18. Ali će sveci višnjega preuzeti carstvo, i držaće carstvo navijek i dovijeka. Isa. 60, 12.
 19. Tada zaželjeh znati istinu o četvrtoj zvijeri, koja se razlikovaše od svijeh i bijaše vrlo strašna, i imaše zube gvozdene i nokte mjedene, i jeđaše i satiraše, a ostatak nogama gažaše, Dan. 7, 7. Dan. 7, 23.
 20. I o deset rogova što joj bjehu na glavi, i o drugom koji izraste i tri otpadoše pred njim, o rogu koji imaše oči i usta koja govorahu velike stvari i bijaše po viđenju veći od drugih. Otkr. 17, 12.
 21. Gledah, i taj rog vojevaše sa svecima i nadvlađivaše ih, Otkr. 11, 7.
 22. Dokle dođe starac, i dade se sud svecima višnjega, i prispje vrijeme da sveci preuzmu carstvo. Dan. 7, 26. 1.Kor. 6, 2. 2.Sol. 2, 8. Otkr. 1, 6. Otkr. 20, 4.
 23. Ovako reče: četvrta zvijer biće četvrto carstvo na zemlji, koje će se razlikovati od svijeh carstava, i izješće svu zemlju i pogaziti i satrti. Dan. 7, 7.
 24. I deset rogova jesu deset careva, koji će nastati iz toga carstva, a poslije njih nastaće drugi, i on će se razlikovati od pređašnjih, i pokoriće tri cara. Otkr. 17, 12.
 25. I govoriće riječi na višnjega, i potiraće svece višnjega, i pomišljaće da promijeni vremena i zakone; i daće mu se u ruke za vrijeme i za vremena i za po vremena.Isa. 37, 23. Dan. 2, 21. Dan. 4, 16. Dan. 7, 20. Dan. 12, 7. Otkr. 12, 14. Otkr. 13, 7. Otkr. 17, 6. Otkr. 18, 24.
 26. Potom će sjesti sud, i uzeće mu se vlast, te će se istrijebiti i zatrti sasvijem.
 27. A carstvo i vlast i veličanstvo carsko pod svijem nebom daće se narodu svetaca višnjega; njegovo će carstvo biti vječno carstvo, i sve će vlasti njemu služiti i slušati ga.Psal. 146, 10. Luka 1, 33. Otkr. 11, 15.
 28. Ovdje je kraj ovoj riječi. A mene Danila vrlo uznemiriše misli moje, i lice mi se sve promijeni; ali riječ sačuvah u srcu svom. Luka 2, 19.