BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 8. glava

 1. A šeste godine, šestoga mjeseca, dana petoga, kad sjeđah u svojoj kući i starješine Judine sjeđahu preda mnom, pade ondje na me ruka Gospoda Gospoda. 2.Car. 6, 32. Jezek. 14, 1.
 2. I vidjeh, a to oblik na oči kao oganj, od bedara mu dolje bješe oganj, a od bedara gore bješe kao svjetlost, kao jaka svjetlost. Jezek. 1, 5. Jezek. 1, 26. Jezek. 1, 27. Dan. 7, 9.
 3. I pruži kao ruku, i uhvati me za kosu na glavi, i podiže me duh među nebo i zemlju, i odnese me u Jerusalim u utvari Božjoj na vrata unutrašnja koja gledaju na sjever, gdje stajaše idol od revnosti, koji draži na revnost. 2.Moj. 20, 4. 5.Moj. 32, 16. 2.Car. 16, 14. Jer. 7, 30. Jezek. 2, 9. Jezek. 10, 3. Jezek. 11, 1. Dan. 5, 5.
 4. I gle, ondje bješe slava Boga Izrailjeva na oči kao ona što je vidjeh u polju. Jezek. 1, 28. Jezek. 11, 23.
 5. I reče mi: sine čovječji, podigni oči svoje k sjeveru. I podigoh oči svoje k sjeveru, i gle, sa sjevera na vratima oltarskim bijaše onaj idol od revnosti na ulasku.
 6. Potom mi reče: sine čovječji, vidiš li što ti rade? velike gadove koje tu čini dom Izrailjev da otidem daleko od svetinje svoje? Ali ćeš još vidjeti većih gadova. 5.Moj. 31, 16. 2.Dnev. 36, 14.
 7. I odvede me na vrata od trijema, i pogledah, a to jedna rupa u zidu.
 8. A on mi reče: sine čovječji, prokopaj ovaj zid. I prokopah zid, a to jedna vrata.
 9. Tada mi reče: uđi i vidi opake gadove koje čine tu.
 10. I ušav vidjeh, i gle, svakojake životinje što gamižu i svakojaki gadni skotovi, i svi gadni bogovi doma Izrailjeva bijahu napisani po zidu svuda unaokolo. Jer. 44, 21. Jezek. 23, 14.
 11. I pred njima stajaše sedamdeset ljudi između starješina doma Izrailjeva s Jazanijom sinom Safanovijem, koji stajaše među njima, svaki s kadionicom svojom u ruci, i podizaše se gust oblak od kada. 4.Moj. 16, 17. 2.Car. 22, 8. Jer. 19, 1. Jer. 26, 24. Jer. 52, 27.
 12. Tada mi reče: vidiš li, sine čovječji, šta čine starješine doma Izrailjeva u mraku svak u svojoj pisanoj klijeti? jer govore: ne vidi nas Gospod, ostavio je Gospod ovu zemlju. Psal. 10, 11. Psal. 14, 1. Isa. 29, 15.
 13. Potom mi reče: još ćeš vidjeti većih gadova koje oni čine.
 14. I odvede me na vrata doma Gospodnjega koja su sa sjevera; i gle, žene sjeđahu i plakahu za Tamuzom.
 15. I reče mi: jesi li vidio, sine čovječji? još ćeš vidjeti većih gadova od tijeh.
 16. I odvede me u trijem unutrašnji doma Gospodnjega; i gle, na ulasku u crkvu Gospodnju između trijema i oltara bješe oko dvadeset i pet ljudi okrenutijeh leđima k crkvi Gospodnjoj a licem k istoku, i klanjahu se suncu prema istoku.5.Moj. 4, 19. 2.Dnev. 29, 6. Jer. 2, 27. Jer. 44, 17. Jezek. 11, 1. Jezek. 40, 6. Joil 2, 17.
 17. Tada mi reče: jesi li vidio, sine čovječji? malo li je domu Judinu što čine te gadove koje čine ovdje? nego još napuniše zemlju nasilja i okrenuše se da me draže; i eto drže granu pred nosom svojim. Jezek. 9, 9.
 18. Zato ću i ja učiniti u gnjevu, neće žaliti oko moje, niti ću se smilovati, i kad stanu vikati iza glasa u moje uši, neću ih uslišiti. Prič. 1, 28. Jezek. 5, 11. Jezek. 5, 13.