BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 22. glava

 1. Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
 2. A ti, sine čovječji, hoćeš li suditi, hoćeš li suditi gradu krvničkom? i hoćeš li mu pokazati sve gadove njegove? Jer. 32, 31.
 3. Reci: ovako veli Gospod Gospod: ide vrijeme gradu koji proljeva krv u sebi i gradi gadne bogove sebi da se skvrni. Jezek. 22, 6. Mih. 6, 16.
 4. Skrivio si krvlju koju si prolio, i oskvrnio si se o gadne bogove svoje koje si načinio; i učinio si te se približiše dani tvoji, i došao si do godina svojih, zato ću učiniti od tebe rug među narodima i potsmijeh po svijem zemljama; 1.Moj. 9, 16. 5.Moj. 28, 37. 1.Car. 9, 7. 2.Car. 21, 16. 2.Dnev. 7, 20. Psal. 44, 13. Psal. 106, 38. Jer. 18, 16. Jezek. 16, 57. Dan. 9, 16.
 5. Koje su blizu tebe i koje su daleko potsmijevaće ti se, gadni imenom, veliki smetnjom!
 6. Gle, knezovi Izrailjevi u tebi dadoše se da proljevaju krv svaki svom silom svojom. Isa. 1, 23. Sof. 3, 3.
 7. Oca i mater preziru u tebi, čine krivo inostrancu usred tebe, siroti i udovici čine nasilje u tebi; 5.Moj. 27, 16.
 8. Svete stvari moje prezireš, i subote moje skvrniš. 3.Moj. 19, 30.
 9. U tebi su opadači da proljevaju krv, i na gorama jedu u tebi, grdila čine usred tebe.
 10. Golotinju očinu otkrivaju u tebi, liježu u tebi sa ženom za nečistote njezine. 3.Moj. 15, 24. 3.Moj. 18, 19. 3.Moj. 20, 11. 1.Kor. 5, 1.
 11. I jedan čini gad sa ženom bližnjega svojega; a drugi skvrni snahu svoju grdilom; a drugi siluje sestru svoju, kćer oca svojega, u tebi. Jer. 5, 8.
 12. Mito primaju u tebi da proljevaju krv; ujam i pridavak uzimaš, i tražiš dobitak od bližnjih svojih prijevarom, a mene si zaboravio, govori Gospod Gospod. 2.Moj. 22, 25. 5.Moj. 16, 19. 5.Moj. 23, 19. 5.Moj. 32, 18. Psal. 106, 21. Jer. 2, 32. Jezek. 23, 35. Jezek. 36, 12.
 13. Zato, evo, pljeskam rukama svojim radi tvojega nepravednoga dobitka, koji dobijaš, i radi krvi što je u tebi. Jezek. 21, 22.
 14. Hoće li se održati srce tvoje, ili ruke tvoje hoće li biti jake u one dane kad stanem raditi s tobom? Ja Gospod rekoh, i učiniću. Isa. 31, 3. Jezek. 17, 24. Jezek. 21, 12. 1.Kor. 10, 22.
 15. Jer ću te rasijati po narodima i razasuti po zemljama, i istrijebiću nečistotu tvoju iz tebe. 5.Moj. 4, 27.
 16. I bićeš skvrnavan sobom pred narodima, i poznaćeš da sam ja Gospod. 2.Moj. 8, 22. Psal. 9, 16.
 17. Potom dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
 18. Sine čovječji, dom Izrailjev posta mi droždina; svi su mjed i kositer i gvožđe i olovo u peći; droždina od srebra postaše. Isa. 1, 22.
 19. Zato ovako veli Gospod Gospod: što svi vi postaste droždina, zato, evo, ja ću vas skupiti u Jerusalim.
 20. Kako se skuplja srebro i mjed i gvožđe i olovo i kositer usred peći, te se raspali oganj oko njega da se istopi, tako ću vas skupiti gnjevom svojim i jarošću, i složivši rastopiću vas.
 21. Da, skupiću vas, i raspaliću oko vas oganj gnjeva svojega, i istopićete se usred njega.
 22. Kako se topi srebro u peći, tako ćete se vi istopiti u njemu, i poznaćete da sam ja Gospod izlio gnjev svoj na vas.
 23. Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
 24. Sine čovječji, kaži joj: ti si zemlja koja se nijesi očistila; neće pasti na te dažd u dan gnjeva.
 25. Proroci njezini složiše se u njoj, kao lav su, koji riče i grabi plijen, žderu duše, otimaju blago i dragocjene stvari, umnožavaju udovice usred nje. Jer. 11, 8. Jer. 18, 21. Os. 6, 9. Mih. 3, 11. Sof. 3, 3. Mat. 23, 14. Dela. 20, 29.
 26. Sveštenici njezini prestupaju zakon moj i skvrne moje svete stvari, ne razlikuju sveto od oskvrnjenoga, i nečisto od čistoga ne raspoznaju, kriju oči svoje od subota mojih, i bivam oskvrnjen među njima. 3.Moj. 10, 10. 3.Moj. 14, 40. 1.Sam. 2, 29. Jezek. 42, 20. Mal. 2, 8.
 27. Knezovi su njezini usred nje kao vuci, koji grabe plijen, proljevajući krv, gubeći duše sramotnoga dobitka radi. Isa. 1, 23. Jer. 34, 19. Jezek. 36, 12.
 28. I proroci njezini mažu je nevaljalijem krečem, viđaju taštinu i gataju im laž govoreći: tako reče Gospod Gospod; a Gospod ne reče. Jezek. 13, 6. Jezek. 13, 10. Jezek. 13, 11.
 29. Narod zemaljski vara i otima, i siromahu i ubogome čini nasilje, i došljaku čini krivo. Jer. 5, 26. Jezek. 18, 9.
 30. I tražih među njima koji bi opravio ogradu i stao na prolomu preda me za tu zemlju, da je ne zatrem; ali ne nađoh nikoga. 1.Moj. 18, 23. Jer. 5, 1. Jer. 8, 16. Jezek. 13, 5.
 31. Zato ću izliti na njih gnjev svoj, ognjem jarosti svoje istrijebiću ih, put njihov obratiću im na glavu, govori Gospod Gospod.