BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 21. glava

 1. Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
 2. Sine čovječji, okreni lice svoje na jug i pokaplji prema jugu, i prorokuj na šumu u južnom polju. Jezek. 21, 7. Amos 7, 16.
 3. I reci šumi južnoj: čuj riječ Gospodnju, ovako veli Gospod Gospod: evo ja ću raspaliti u tebi oganj koji će proždrijeti u tebi svako drvo zeleno i svako drvo suho; plamen razgorjeli neće se ugasiti, i izgorjeće od njega sve od juga do sjevera. Jer. 21, 14. Jezek. 21, 9. Luka 23, 31.
 4. I svako će tijelo vidjeti da sam ja zapalio; neće se ugasiti.
 5. A ja rekoh: jaoh Gospode Gospode, oni govore za me: ne govori li taj same priče? Jezek. 4, 13. Jezek. 17, 2. Jezek. 24, 19.
 6. I dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
 7. Sine čovječji, okreni lice svoje prema Jerusalimu, i pokaplji prema svetijem mjestima, i prorokuj protiv zemlje Izrailjeve. 5.Moj. 32, 2. Jezek. 21, 2. Amos 7, 16. 1.Pet. 4, 17.
 8. I reci zemlji Izrailjevoj: ovako veli Gospod: evo me na te; izvući ću mač svoj iz korica, i istrijebiću iz tebe pravednoga i bezbožnoga. Jov 9, 22. Jer. 47, 6.
 9. Da istrijebim iz tebe pravednoga i bezbožnoga, zato će izaći mač moj iz korica svojih na svako tijelo od juga do sjevera. Jezek. 21, 3.
 10. I poznaće svako tijelo da sam ja Gospod izvukao mač svoj iz korica njegovijeh, neće se više vratiti. Isa. 45, 23.
 11. A ti, sine čovječji, uzdiši kao da su ti bedra polomljena, i gorko uzdiši pred njima. Isa. 22, 4.
 12. A kada ti reku: zašto uzdišeš? ti reci: za glas što ide, od kojega će se rastopiti svako srce i klonuti sve ruke i svakoga će duha nestati, i svaka će koljena postati kao voda; evo, ide, i navršiće se, govori Gospod Gospod.
 13. Potom dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
 14. Sine čovječji, prorokuj i reci: ovako veli Gospod Gospod: reci: mač, mač je naoštren, i uglađen je. 5.Moj. 32, 41.
 15. Naoštren je da kolje, uglađen je da sijeva; hoćemo li se radovati kad prut sina mojega ne haje ni za kako drvo?
 16. Dao ga je da se ugladi da se uzme u ruku; mač je naoštren i uglađen, da se da u ruku ubici.
 17. Viči i ridaj, sine čovječji; jer on ide na narod moj, na sve knezove Izrailjeve; pod mač će biti okrenuti s narodom mojim, zato udri se po bedru. Jer. 31, 19.
 18. Kad bješe karanje, šta bi? eda li ni od pruta koji ne haje neće biti ništa? govori Gospod Gospod. Jov 9, 23.
 19. Ti dakle, sine čovječji, prorokuj i pljeskaj rukama, jer će mač doći i drugom i trećom, mač koji ubija, mač koji velike ubija, koji prodire u klijeti. 1.Car. 20, 30. Jezek. 6, 11. Jezek. 8, 12.
 20. Da se rastope srca i umnoži pogibao, metnuo sam na sva vrata njihova strah od mača; jaoh! pripravljen je da sijeva, naoštren da kolje. Jezek. 23, 24.
 21. Stegni se, udri nadesno, nalijevo, kuda se god obrneš.Jezek. 14, 17.
 22. Jer ću i ja pljeskati rukama, i namiriću gnjev svoj. Ja Gospod rekoh. 5.Moj. 28, 63. Isa. 1, 24. Jezek. 16, 42. Jezek. 22, 13.
 23. Još mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
 24. A ti, sine čovječji, načini dva puta, kuda će doći mač cara Vavilonskoga; iz jedne zemlje neka izlaze oba; i izberi stranu, gdje se počinje put gradski, izberi.
 25. Načini put, kojim će doći mač na Ravu sinova Amonovijeh, i u Judeju na tvrdi Jerusalim. 5.Moj. 3, 11. 2.Sam. 12, 26. Jer. 49, 2.
 26. Jer će car Vavilonski stati na rasputici, gdje počinju dva puta, te će vračati, gladiće strijele, pitaće likove, gledaće u jetru.
 27. Nadesno će mu vračanje pokazati Jerusalim da namjesti ubojne sprave, da otvori usta na klanje, da podigne glas podvikujući, da namjesti ubojne sprave prema vratima, da načini opkope, da pogradi kule. Jer. 32, 24. Jer. 33, 4. Jer. 51, 14. Jezek. 4, 2. Jezek. 26, 8.
 28. I učiniće se vračanje zaludno zakletima, a to će napomenuti bezakonje da se uhvate. Jezek. 17, 13.
 29. Zato ovako veli Gospod Gospod: što napominjete svoje bezakonje, te se otkriva nevjera vaša i grijesi se vaši vide u svijem djelima vašim, zato što dođoste na pamet, bićete pohvatani rukom.
 30. A ti, nečisti bezbožniče, kneže Izrailjev, kome dođe dan kad bi na kraju bezakonje, 1.Moj. 13, 13.
 31. Ovako veli Gospod Gospod: skini tu kapu i svrzi taj vijenac, neće ga biti; niskoga ću uzvisiti a visokoga ću poniziti. Isa. 24, 1. Luka 1, 52.
 32. Uništiću, uništiću, uništiću ga, i neće ga biti, dokle ne dođe onaj kome pripada, i njemu ću ga dati. 1.Moj. 49, 10. Isa. 24, 1.
 33. A ti, sine čovječji, prorokuj i reci: ovako veli Gospod Gospod za sinove Amonove i za njihovu sramotu; reci dakle: mač, mač je izvučen, uglađen da kolje, da zatire, da sijeva,
 34. Dokle ti viđaju taštinu, dokle ti gataju laž, da te metnu na vratove pobijenijem bezbožnicima, kojima dođe dan kad bi kraj bezakonju.
 35. Ostavi mač u korice; na mjestu gdje si se rodio, u zemlji gdje si postao, sudiću ti;
 36. I izliću na te gnjev svoj, ognjem gnjeva svojega dunuću na te i predaću te u ruke žestokim ljudma, vještim u zatiranju.Jezek. 7, 24. Jezek. 25, 4.
 37. Ognju ćeš biti hrana, krv će ti biti posred zemlje, nećeš se spominjati, jer ja Gospod rekoh.