BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jeremije - 40. glava

 1. Riječ koja dođe Jeremiji od Gospoda kad ga Nevuzardan zapovjednik stražarski pusti iz Rame uzevši ga pošto bješe okovan u verige među svijem robljem Jerusalimskim i Judinijem, koje se vođaše u Vavilon.Jer. 39, 14.
 2. I uzevši zapovjednik stražarski Jeremiju reče mu: Gospod Bog tvoj izreče ovo zlo za ovo mjesto; 3.Moj. 26, 14. 5.Moj. 28, 15. 5.Moj. 32, 19. Jer. 50, 7. Jer. 52, 16. Plač. 2, 17.
 3. I nanese i učini kako reče, jer zgriješiste Gospodu i ne slušaste glasa njegova, zato vas snađe ovo. 5.Moj. 29, 24.
 4. Ali sada, evo, ja te opraštam danas veriga što su ti na ruku; ako ti je volja poći sa mnom u Vavilon, hodi, ja ću se brinuti za te; ako li ti nije volja poći sa mnom u Vavilon, a ti nemoj; evo, sva ti je zemlja otvorena, idi kuda god hoćeš i kuda ti je drago.1.Moj. 13, 9. 1.Moj. 20, 15. Jer. 39, 12.
 5. Ili kad se on još ne vraća, otidi k njemu, Godoliji sinu Ahikama sina Safanova, kojega je postavio car Vavilonski nad gradovima Judinijem, i ostani s njim među narodom, ili idi kuda ti je drago. I dade mu zapovjednik stražarski brašnjenice i dar, i otpusti ga.1.Moj. 39, 1. Isu. 15, 38. 1.Sam. 2, 30. 2.Car. 25, 22. Prič. 15, 16. Jer. 41, 2. Jer. 41, 18. Mat. 6, 33. Dela. 22, 24.
 6. I tako dođe Jeremija ka Godoliji sinu Ahikamovu u Mispu, i osta s njim u narodu, koji još osta u zemlji. Sud. 20, 1. 1.Sam. 7, 5. Jer. 39, 14. Jezek. 5, 3.
 7. A sve vojvode što bjehu u polju i ljudi njihovi kad čuše da je car Vavilonski postavio Godoliju sina Ahikamova nad zemljom, i da je na njemu ostavio ljude i žene i djecu između siromašnoga naroda u zemlji, koji ne bi odveden u Vavilon,2.Car. 25, 12. 2.Car. 25, 23. Jer. 39, 10.
 8. Dođoše u Mispu ka Godoliji Ismailo sin Netanijin i Joanan i Jonatan sinovi Karijini, i Seraja sin Tanumetov, i sinovi Jofije Netofaćanina, i Jezanija sin nekoga Mahaćanina, oni i ljudi njihovi. 2.Car. 25, 23. Jer. 40, 12. Jer. 41, 1.
 9. I zakle se Godolija sin Ahikama sina Safanova njima i ljudima njihovijem govoreći: ne bojte se službe Haldejcima; ostanite u zemlji, i služite caru Vavilonskom, i dobro će vam biti.
 10. A ja evo ću stajati u Mispi da dočekujem Haldejce koji će dolaziti k nama; a vi berite vinograde i voće i ulje, i ostavljajte u sudove svoje, i stojte u gradovima svojim koje držite. 5.Moj. 16, 13. Jer. 39, 10.
 11. Tako i svi Judejci, koji bijahu među Moavcima i sinovima Amonovijem i Edomcima i po svijem zemljama, čuvši da je car Vavilonski ostavio ostatak u Judeji i postavio nad njima Godoliju sina Ahikama sina Safanova, Isa. 16, 4. Jer. 24, 9. Jer. 41, 10. Avd. 1, 14.
 12. Vratiše se svi Judejci iz svijeh mjesta kuda bijahu razagnani, i dođoše u zemlju Judinu ka Godoliji u Mispu, i nabraše vina i voća vrlo mnogo.
 13. A Joanan sin Karijin i sve vojvode što bjehu u polju dođoše ka Godoliji u Mispu, Jer. 41, 1.
 14. I rekoše mu: znaš li da je Valis car sinova Amonovijeh poslao Ismaila sina Netanijina da te ubije? Ali im ne povjerova Godolija sin Ahikamov. Jer. 25, 21. Jer. 41, 10. Amos 1, 13. Zah. 1, 15.
 15. Tada Joanan sin Karijin reče Godoliji nasamo u Mispi govoreći: idem da ubijem Ismaila sina Netanijina, niko neće doznati. Zašto da te ubije i da se rasiju svi Judejci koji su se skupili oko tebe i da propadne ostatak Judin?
 16. Ali Godolija sin Ahikamov reče Joananu sinu Karijinu: nemoj to činiti, jer nije istina što kažeš za Ismaila. 1.Kor. 13, 5.