BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jeremije - 39. glava

 1. Devete godine Sedekije cara Judina mjeseca desetoga dođe Navuhodonosor car Vavilonski sa svom vojskom svojom na Jerusalim i stade ga biti. 2.Car. 25, 1. Jer. 52, 4. Jezek. 4, 3. Jezek. 24, 2.
 2. Jedanaeste godine Sedekijine mjeseca četvrtoga, devetoga dana toga mjeseca provališe u grad. Jer. 52, 6. Jezek. 4, 3.
 3. I uđoše svi knezovi cara Vavilonskoga, i stadoše kod srednjih vrata Nergal-sareser, Samgar-nevon, Sarsehim, starješina nad dvoranima, Nergal-sareser, starješina nad vračima, i svi drugi knezovi cara Vavilonskoga.Jer. 1, 15. Jer. 21, 4.
 4. A kad ih vidje Sedekija car Judin i svi vojnici, pobjegoše i izidoše noću iz grada pokraj vrta carskoga na vrata među dva zida; i iđahu preko polja. 2.Car. 25, 4. Jer. 52, 7.
 5. A vojska Haldejska gonjaše ih, i stiže Sedekiju u polju Jerihonskom, i uhvativši ga dovedoše ga k Navuhodonosoru caru Vavilonskom u Rivlu u zemlji Ematskoj, te mu sudi. Isu. 5, 10. 2.Car. 23, 33. Jer. 21, 7. Jer. 32, 4. Jer. 38, 18. Jer. 44, 30. Jer. 52, 26. Plač. 4, 20. Jezek. 11, 11.
 6. I zakla car Vavilonski sinove Sedekijine u Rivli na njegove oči, i sve znatne ljude od Jude pokla car Vavilonski. Jer. 38, 23. Jer. 52, 10. Jezek. 24, 5.
 7. Iza toga Sedekiji iskopa oči, i sveza ga u dvoje verige mjedene, da ga odvede u Vavilon. 2.Car. 25, 7. Jer. 32, 4. Jer. 52, 11. Jezek. 12, 13.
 8. A dom carev i domove narodne popališe Haldejci ognjem, i zidove Jerusalimske raskopaše. 2.Car. 25, 8. 2.Car. 25, 9. 2.Dnev. 36, 19. Isa. 5, 9. Jer. 5, 10. Jer. 32, 29. Jer. 38, 18. Jezek. 23, 47.
 9. A ostatak naroda što osta u gradu i prebjege koji prebjegoše k njemu, ostatak naroda što bješe ostao, odvede Nevuzardan zapovjednik stražarski u Vavilon. 2.Car. 25, 11. Jer. 52, 15. Jer. 52, 29.
 10. Samo najsiromašnije iz naroda, koji ništa nemahu, ostavi Nevuzardan zapovjednik stražarski u zemlji Judinoj, i dade im tada vinograde i njive. 2.Car. 25, 11. Jer. 40, 7. Jer. 40, 10.
 11. A Navuhodonosor car Vavilonski zapovjedi za Jeremiju Nevuzardanu zapovjedniku stražarskom govoreći: Jer. 40, 4.
 12. Uzmi ga i gledaj ga dobro, i ne čini mu zla, nego mu čini što ti god kaže. Jer. 40, 4.
 13. I poslaše Nevuzardan zapovjednik stražarski i Nevusazvan, starješina nad dvoranima, i Nergal-sareser, starješina nad vračima, i svi knezovi cara Vavilonskoga,
 14. Poslaše, te uzeše Jeremiju iz trijema od tamnice, i predaše ga Godoliji sinu Ahikama sina Safanova da ga odvede kući; tako osta među narodom. Jer. 26, 24. Jer. 38, 28. Jer. 40, 1. Jer. 40, 5.
 15. A Jeremiji dođe riječ Gospodnja kad bješe zatvoren u trijemu od tamnice govoreći:
 16. Idi i reci Avdemelehu Etiopljaninu govoreći: ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: evo ja ću učiniti da se zbudu riječi moje tome gradu na zlo a ne na dobro, i navršiće se pred tobom u onaj dan. Jer. 38, 7. Jer. 44, 27. Dan. 9, 12. Mat. 10, 42.
 17. Ali ću tebe izbaviti u onaj dan, govori Gospod, i nećeš biti predan u ruke ljudima kojih se bojiš.
 18. Jer ću te doista sačuvati, te nećeš pasti od mača, i biće ti duša tvoja mjesto plijena zato što si se pouzdao u me, govori Gospod. Ruta 2, 12. 1.Dnev. 5, 20. Psal. 32, 7. Jer. 21, 9.