BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 47. glava

 1. Siđi i sjedi u prah, djevojko, kćeri Vavilonska; sjedi na zemlju, nema prijestola, kćeri Haldejska; jer se nećeš više zvati nježna i ljupka. Jer. 48, 18. Plač. 2, 10. Otkr. 18, 19.
 2. Uzmi žrvnje, i melji brašno, otkrij kosu svoju, izuj se, zagali golijeni, idi preko rijeka.2.Moj. 11, 5. Isa. 20, 4.
 3. Otkriće se golotinja tvoja, i vidjeće se sramota tvoja; osvetiću se, i niko mi neće smetati. Naum 3, 5. Mat. 7, 2. Rim. 12, 19.
 4. Ime je izbavitelju našemu Gospod nad vojskama, svetac Izrailjev. Amos 4, 12.
 5. Sjedi mučeći, i uđi u tamu, kćeri Haldejska; jer se nećeš više zvati gospođa carstvima. 1.Sam. 2, 9. Dan. 2, 37.
 6. Razgnjevih se na narod svoj, oskvrnih našljedstvo svoje i predadoh ga tebi u ruke; a ti im ne pokaza milosti; na starce si metala preteški jaram svoj; 5.Moj. 28, 50. 2.Dnev. 28, 9. Isa. 10, 6. Isa. 14, 6. Zah. 1, 15.
 7. I govorila si: dovijeka ću biti gospođa; ali nikad nijesi to uzimala na um, niti si pomišljala šta će biti na pošljedak. Isa. 47, 5. Avd. 1, 3. Otkr. 18, 7.
 8. Sada dakle čuj ovo, koja živiš u slastima i bez brige sjediš i govoriš u srcu svom: ja sam, i nema druge osim mene, neću biti udovica niti ću osirotjeti. Sof. 2, 15. Otkr. 18, 7.
 9. To će ti oboje doći ujedanput, u isti dan, da osirotiš i obudoviš, doći će ti potpuno, radi mnoštva čini tvojih i radi velike sile čaranja tvoga. Dan. 2, 2. Naum 3, 4. 1.Sol. 5, 3. Otkr. 9, 21.
 10. Jer si se pouzdala u zloću svoju govoreći: niko me ne vidi. Mudrost tvoja i znanje tvoje prevariše te, te si govorila u srcu svom: ja sam, i osim mene nema druge. Psal. 52, 7. Jezek. 8, 12.
 11. Zato će doći na te zlo, a nećeš znati odakle izlazi, i popašće te nevolja, da je nećeš moći odbiti, i doći će na te ujedanput pogibao, za koju nećeš znati. Isa. 13, 6. Jezek. 7, 26. Dan. 5, 30. Luka 17, 27.
 12. Stani sada s vračanjem svojim i s mnoštvom čini svojih, oko kojih si se trudila od mladosti svoje, ne bi li se pomogla, ne bi li se okrijepila.
 13. Umorila si se od mnoštva namjera svojih; neka stanu sada zvjezdari, koji gledaju zvijezde, koji proriču svakoga mjeseca, i neka te sačuvaju od onoga što će doći na te.
 14. Gle, oni su kao pljeva, oganj će ih spaliti, ni sami sebe neće izbaviti iz plamena; neće ostati uglja da se ko ogrije, ni ognja da bi se posjedjelo kod njega. Naum 1, 10. Mal. 4, 1.
 15. Taki će biti oni s kojima si se trudila i s kojima si trgovala od mladosti svoje, razbjeći će se svaki na svoju stranu; neće biti nikoga da te izbavi. Isa. 13, 14. Otkr. 18, 11.