BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 15. glava

  1. Breme Moavu. Da, obnoć se raskopa Ar Moavski i propade; da, obnoć se raskopa Kir Moavski i propade. 4.Moj. 21, 28. Isa. 11, 14. Isa. 25, 11. Jer. 9, 26. Jer. 48, 1. Sof. 2, 9.
  2. Otide u dom i u Devon, na visine, da plače: Moav će ridati za Nevonom i za Medevom, sve će mu glave biti ćelave, svaka brada oskubena. Isa. 22, 12. Jer. 7, 29. Jer. 47, 2.
  3. Po ulicama će njegovijem pripasivati kostrijet, na krovovima njegovijem i na ulicama njegovijem sve će ridati suze lijući.
  4. I vikaće Esevon i Eleala, do Jase čuće im se glas; i vojnici će Moavski vikati, duša će se u svakom uzmučiti. 4.Moj. 32, 3. Isa. 16, 9. Jer. 48, 34.
  5. Srce moje vapije za Moavom; bjegunci njegovi pobjegoše dori do Sigora kao junica trećakinja; jer će se ići uz brdo Luitsko plačući, i putem Oronaimskim razlijegaće će se jauk. Jer. 48, 5.
  6. Jer će nestati voda Nimrimskih, jer će posahnuti bilje, nestaće trave, zeleni neće biti. Jer. 14, 5.
  7. I zato što su ostavljali i što su čuvali odnijeće se na potok Arapski. Isa. 30, 6.
  8. Jer će vika ići oko međa Moavskih, do Eglaima jauk njihov, i do Vir-Elima jauk njihov.
  9. Jer će se voda Dimonska napuniti krvi; i još ću dometnuti Dimonu, na bjegunce Moavske i na ostatak zemaljski poslaću lavove.