BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 14. glava

HAC logo
 1. Jer će se smilovati Gospod na Jakova, i opet će izabrati Izrailja, i namjestiće ih u zemlji njihovoj, i prilijepiće se k njima došljaci i pridružiće se domu Jakovljevu. Psal. 102, 13. Psal. 102, 16. Isa. 54, 7. Isa. 56, 3. Isa. 60, 4. Isa. 60, 10. Jer. 23, 8. Jer. 31, 3. Jer. 31, 10. Zah. 1, 17.
 2. Jer će ih uzeti narodi i odvesti na mjesto njihovo, i naslijediće ih Izrailjci u zemlji Gospodnjoj da im budu sluge i sluškinje, i zarobiće one koji ih bjehu zarobili, i biće gospodari svojim nasilnicima. Isa. 61, 5. Jezek. 39, 10. Joil 3, 8.
 3. I kad te smiri Gospod od truda tvojega i muke i od ljutoga ropstva u kom si robovao,
 4. Tada ćeš izvoditi ovu priču o caru Vavilonskom i reći ćeš: kako nesta nastojnika, nesta danka? Isa. 13, 19. Avak. 2, 6.
 5. Slomi Gospod štap bezbožnicima, palicu vladaocima, Jer. 48, 17.
 6. Koja je ljuto bila narode bez prestanka, i gnjevno vladala nad narodima, i gonila nemilice. Jer. 50, 23.
 7. Sva zemlja počiva i mirna je; pjevaju iza glasa.
 8. Vesele se s tebe i jele i kedri Livanski govoreći: otkako si pao, ne dolazi niko da nas siječe. Isa. 55, 12. Jezek. 31, 16.
 9. Pakao dolje uskoleba se tebe radi da te srete kad dođeš, probudi ti mrtvace i sve knezove zemaljske, diže s prijestola njihovijeh sve careve narodne. Jezek. 28, 17.
 10. Svi će progovoriti i reći tebi: i ti li si iznemogao kao mi? izjednačio se s nama?
 11. Spusti se u pakao ponos tvoj, zveka psaltira tvojih; prostrti su poda te moljci, a crvi su ti pokrivač.
 12. Kako pade s neba, zvijezdo danice, kćeri zorina? kako se obori na zemlju koji si gazio narode? Otkr. 8, 10.
 13. A govorio si u srcu svom: izaći ću na nebo, više zvijezda Božijih podignuću prijesto svoj, i sješću na gori zbornoj na strani sjevernoj; Jov 20, 6. Psal. 48, 2. Jer. 49, 16. Plač. 2, 1. Jezek. 28, 2. Jezek. 31, 2. Jezek. 40, 2. Dan. 8, 10. Mat. 11, 23. Otkr. 12, 4.
 14. Izaći ću u visine nad oblake, izjednačiću se s višnjim. Avd. 1, 4. Sof. 2, 15. 2.Sol. 2, 4.
 15. A ti se u pakao svrže, u dubinu grobnu. Isa. 47, 8. Jezek. 28, 8. Mat. 11, 23. Dela. 12, 23.
 16. Koji te vide pogledaće na te, i gledaće te govoreći: to li je onaj koji je tresao zemlju, koji je drmao carstva, Naum 3, 6. Avak. 1, 10.
 17. Koji je vasiljenu obraćao u pustinju, i gradove njezine raskopavao? roblje svoje nije otpuštao kući? Jer. 50, 33. Plač. 3, 34.
 18. Svi carevi narodni, svikoliki, leže slavno, svaki u svojoj kući.
 19. A ti se izbaci iz groba svojega, kao gadna grana, kao haljina pobijenijeh, mačem pobodenijeh, koji slaze u jamu kamenu, kao pogaženi strv.Isa. 13, 15.
 20. Nećeš se združiti s njima pogrebom, jer si zemlju svoju zatro, narod si svoj ubio; neće se spominjati sjeme zlikovačko dok je vijeka.
 21. Pripravite pokolj sinovima njegovijem za bezakonje otaca njihovijeh da se ne podignu i ne naslijede zemlje i ne napune vasiljene gradovima. 2.Moj. 20, 5. Jov 18, 19. Mat. 23, 35.
 22. Jer ću ustati na njih, govori Gospod nad vojskama, i zatrću ime Vavilonu i ostatak, i sina i unuka, govori Gospod. 1.Car. 14, 10. Jov 18, 19. Prič. 10, 7.
 23. I načiniću od njega stan ćukovima i jezera vodena, i omešću ga metlom pogibli, govori Gospod nad vojskama.
 24. Zakle se Gospod nad vojskama govoreći: doista, biće kako sam smislio, i kako sam naumio izvršiće se.
 25. Potrću Asirca u zemlji svojoj, na gorama svojim izgaziću ga; tada će se skinuti s njih jaram njegov, i breme njegovo s pleća njihovijeh skinuće se. Isa. 10, 12.
 26. To je namišljeno svoj zemlji, i to je ruka podignuta na sve narode. Isa. 25, 11.
 27. Jer je Gospod nad vojskama naumio, ko će razbiti? i njegovu ruku podignutu ko će odvratiti? 2.Dnev. 20, 6. Jov 40, 3. Isa. 23, 9. Jer. 4, 28.
 28. Godine koje umrije car Ahaz bi objavljeno ovo breme: 2.Car. 16, 20. 2.Dnev. 28, 27.
 29. Nemoj se radovati, zemljo Filistejska svakolika, što se slomi prut onoga koji te je bio; jer će iz korijena zmijinjega niknuti zmija vasilinska, i plod će mu biti zmaj ognjeni krilati.
 30. I prvenci siromaški nahraniće se, i ubogi će počivati bez straha; a tvoj ću korijen umoriti glađu, i ostatak tvoj on će pobiti.
 31. Ridajte, vrata; viči, grade; rastopila si se, sva zemljo Filistejska, jer sa sjevera ide dim i niko se neće osamiti u zborovima njegovijem.Jer. 47, 2. Jer. 47, 4. Jezek. 30, 2.
 32. I šta će se odgovoriti poslanicima narodnijem? Da je Gospod osnovao Sion i da će u nj utjecati nevoljnici naroda njegova.