BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 13. glava

HAC logo
 1. Breme Vavilonu, koje vidje Isaija sin Amosov. Isa. 21, 13.
 2. Na gori visokoj podignite zastavu, vičite im iza glasa, mašite rukom, neka uđu na vrata kneževska. Isa. 5, 26. Jer. 50, 2. Jer. 51, 25.
 3. Ja sam zapovjedio izabranima svojim i dozvao sam junake svoje da izvrše gnjev moj koji se raduju s veličine moje. Joil 3, 11.
 4. Vika stoji ljudstva na gorama kao da je velik narod, vika i vreva carstva skupljenijeh naroda; Gospod nad vojskama pregleda vojsku ubojitu. Jer. 21, 4.
 5. Dolaze iz daljne zemlje, s kraja nebesa, Gospod i oruđa srdnje njegove, da zatre svu zemlju. Isa. 7, 18.
 6. Ridajte, jer je blizu dan Gospodnji; doći će kao pustoš od svemogućega. Jezek. 30, 2. Amos 5, 18. Sof. 1, 7. Otkr. 6, 17.
 7. Zato će svaka ruka klonuti, i svako srce čovječije rastopiti se. Psal. 22, 14. Jezek. 21, 12.
 8. I oni će se smesti, muke i bolovi spopašće ih, mučiće se kao porodilja, prepašće se jedan od drugoga, lica će im biti kao plamen. Jer. 48, 41. Jer. 49, 24. Jezek. 21, 3. Joil 2, 6.
 9. Evo, ide dan Gospodnji ljuti s gnjevom i jarošću da obrati zemlju u pustoš, i grješnike da istrijebi iz nje. Mal. 4, 1.
 10. Jer zvijezde nebeske i prilike nebeske neće pustiti svjetlosti svoje, sunce će pomrčati o rođaju svom, i mjesec neće pustiti svjetlosti svoje. Jov 9, 7. Mat. 24, 29.
 11. I pohodiću vasiljenu za zloću, i bezbožnike za bezakonje; i ukinuću razmetanje oholijeh, i ponos silnijeh oboriću.
 12. Učiniću da će čovjek više vrijediti nego zlato čisto, više nego zlato Ofirsko. Isa. 4, 1. Plač. 4, 2.
 13. Zato ću zatresti nebo, i zemlja će se pokrenuti sa svoga mjesta od jarosti Gospoda nad vojskama i u dan kad se raspali gnjev njegov. Isa. 2, 19. Plač. 1, 12. Joil 3, 16. Agej 2, 6. Mat. 24, 29.
 14. I biće kao srna poplašena i kao stado kojega niko ne sabira; svak će gledati za svojim narodom, i svak će bježati u svoju zemlju. Jer. 50, 16.
 15. Ko se god nađe, biće proboden, i koji se god skupe, poginuće od mača.
 16. I djecu će im razmrskati na njihove oči, kuće će im oplijeniti i žene će im sramotiti.Naum 3, 10.
 17. Evo, ja ću podignuti na njih Mide, koji neće mariti za srebro, niti će zlata iskati. Isa. 21, 2. Jer. 51, 11. Dan. 5, 28.
 18. Nego će iz lukova djecu ubijati, ni na plod u utrobi neće se smilovati, niti će djece žaliti oko njihovo. Jer. 18, 21.
 19. I Vavilon, ures carstvima i dika slavi Haldejskoj, biće kao Sodom i Gomor kad ih Bog zatr. Isa. 14, 4.
 20. Neće se u njemu živjeti niti će se ko naseliti od koljena do koljena, niti će Arapin razapeti u njemu šatora, niti će pastiri počivati onuda. Isa. 14, 23.
 21. Nego će počivati ondje divlje zvijeri, i kuće će njihove biti pune velikih zmija, i ondje će nastavati sove, i aveti će skakati onuda. Isa. 34, 14. Sof. 2, 14.
 22. I dovikivaće se buljine u pustijem kućama i zmajevi u dvorima veselijem. A doći će njegovo vrijeme, i blizu je, i dani njegovi neće se protegnuti.Jer. 48, 16. Plač. 4, 3.