BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Priče Solomunove - 10. glava

 1. Mudar je sin radost ocu svojemu, a lud je sin žalost materi svojoj.
 2. Ne pomaže nepravedno blago, nego pravda izbavlja od smrti. Psal. 49, 6. Dan. 4, 27. Luka 12, 19.
 3. Ne da Gospod da gladuje duša pravednikova, a imanje bezbožničko razmeće. Psal. 10, 14.
 4. Nemarna ruka osiromašava, a vrijedna ruka obogaćava. Prič. 13, 4.
 5. Ko zbira u ljeto, sin je razuman; ko spava o žetvi, sin je sramotan. Prič. 17, 2.
 6. Blagoslovi su nad glavom pravedniku, a usta bezbožnička pokriva nasilje. 1.Moj. 39, 3. Jest. 7, 8.
 7. Spomen pravednikov ostaje blagosloven, a ime bezbožničko truhne. Psal. 9, 5. Prop. 8, 10.
 8. Ko je mudra srca, prima zapovijesti; a ko je ludijeh usana, pašće.
 9. Ko hodi bezazleno, hodi pouzdano; a ko je opak na putovima svojim, poznaće se. Psal. 23, 4. Prič. 4, 12. Isa. 33, 15.
 10. Ko namiguje okom, daje muku; i ko je ludijeh usana, pašće. Psal. 35, 19. Prič. 6, 13.
 11. Usta su pravednikova izvor životu, a usta bezbožnička pokriva nasilje. Psal. 37, 30. Psal. 107, 42. Prič. 18, 4.
 12. Mrzost zameće svađe, a ljubav prikriva sve prijestupe. 1.Kor. 13, 4. Jak. 5, 20.
 13. Na usnama razumnoga nalazi se mudrost, a za leđa je bezumnoga batina. Luka 4, 22.
 14. Mudri sklanjaju znanje, a usta ludoga blizu su pogibli.
 15. Bogatstvo je bogatima tvrd grad, siromaštvo je siromasima pogibao. Jov 31, 24. Prič. 18, 11. Luka 12, 19. 1.Tim. 6, 17.
 16. Rad je pravednikov na život, dobitak bezbožnikov na grijeh.
 17. Ko prima nastavu, na putu je k životu; a ko odbacuje kar, luta. Prič. 19, 27.
 18. Ko pokriva mržnju, lažljivih je usana; i ko iznosi sramotu, bezuman je.
 19. U mnogim riječima ne biva bez grijeha; ali ko zadržava usne svoje, razuman je. Psal. 39, 1. Prič. 17, 27. Prop. 5, 2. Prop. 5, 3. Jak. 1, 19.
 20. Jezik je pravednikov srebro odabrano; srce bezbožničko ne vrijedi ništa.
 21. Usne pravednikove pasu mnoge, a bezumni umiru s bezumlja.
 22. Blagoslov Gospodnji obogaćava a bez muke. 1.Moj. 12, 2. 5.Moj. 8, 17. 1.Sam. 2, 7. 1.Tim. 4, 8.
 23. Bezumniku je šala činiti zlo, a razuman čovjek drži se mudrosti.
 24. Čega se boji bezbožnik, ono će ga snaći; a što pravednici žele, Bog će im dati.Jov 15, 21. Prič. 1, 27. Jezek. 11, 7. Mat. 5, 6.
 25. Kao što prolazi oluja, tako bezbožnika nestaje; a pravednik je na vječitom temelju. Psal. 15, 5. Mat. 7, 24. 1.Tim. 6, 19.
 26. Kakav je ocat zubima i dim očima, taki je ljenivac onima koji ga šalju. Prič. 26, 6.
 27. Strah Gospodnji dodaje dane, a bezbožnicima se godine prekraćuju. Prop. 7, 17.
 28. Čekanje pravednijeh radost je, a nadanje bezbožnijeh propada.Jov 8, 13. Psal. 16, 9. Rim. 5, 2.
 29. Put je Gospodnji krjepost bezazlenomu, a strah onima koji čine bezakonje. Psal. 1, 6.
 30. Pravednik se neće nigda pokolebati, a bezbožnici neće nastavati na zemlji.
 31. Usta pravednikova iznose mudrost, a jezik opaki istrijebiće se. Psal. 120, 3.
 32. Usne pravednikove znaju što je milo, a bezbožnička su usta opačina. Prop. 12, 10.